Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.06.2018 - 30.06.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 1853:2017 nahrazuje EN 1853:1999+A1:2009Zrušená ČSN EN 1853:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zemědělské stroje – Přípojná vozidla – Bezpečnost 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 5395-3:2013 nahrazuje EN 836:1997+A4:2011Zrušená ČSN EN ISO 5395-3:2014Změna A2-6.18Změna A1-9.17 nahrazuje ČSN EN 836+A4:2012Změna Z1-4.14(Zrušená) Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou 09.06.2017 (MD) 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2017        
A2:2018        
EN 62841-2-1:2018 Souběžná platnost platí souběžně s EN 60745-2-1:2010 ČSN EN 62841-2-1:2018Změna A11-12.19(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60745-2-1 ed. 2:2010Změna Z1-6.18(Souběžná platnost) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky (IEC 62841-2-1:2017 Modifikovaná) 19.01.2022 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A11:2019     02.04.2020 (MD) 02.10.2021 (MD)    
EN 62841-3-14:2017 ČSN EN 62841-3-14:2018 Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-14: Zvláštní požadavky na přenosné čističe odpadů (IEC 62841-3-14:2017 Modifikovaná)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 50569:2013 ČSN EN 50569:2014Změna A1-6.18 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely 11.04.2014 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2018        
EN 50570:2013 ČSN EN 50570:2014Změna A1-6.18 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely 11.04.2014 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2018        
EN 50571:2013 ČSN EN 50571:2014Změna A1-6.18 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely 11.04.2014 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2018        
EN 60745-2-1:2010 nahrazuje EN 62841-2-1:2018Souběžná platnost ČSN EN 60745-2-1 ed. 2:2010Změna Z1-6.18(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 62841-2-1:2018Změna A11-12.19(Souběžná platnost) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky 20.10.2010 (MD) 19.01.2022 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 13277-8:2017 ČSN EN 13277-8:2018 Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 13361:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13361:2013Zrušená EN 13361:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13361:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13361 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13361:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2006     01.06.2007 (CPR) 01.06.2008 (CPR)    
EN 13361:2013 Zrušená je nahrazena EN 13361:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 13361:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13361:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13361:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 13361 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13361:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13361:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 13361:2013Zrušená ČSN EN 13361 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13361:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 13361:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13362:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13362:2013Zatím neharmonizovaná EN 13362:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13362:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13362 ed. 2:2018ČSN EN 13362:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; 01.02.2006 (CPR) 01.02.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13362:2013 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13362:2005Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13362:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13362:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 13362 ed. 2:2018 Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13362:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13362:2005Zrušená (zatím harmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13491:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13491:2013Zrušená EN 13491:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13491:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13491 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13491:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2006     01.06.2007 (CPR) 01.06.2008 (CPR)    
EN 13491:2013 Zrušená je nahrazena EN 13491:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 13491:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13491:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13491 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13491:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13491:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13491:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 13491:2013Zrušená Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13492:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13492:2013Zrušená EN 13492:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13492:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13492 ed 2:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13942:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2006     01.06.2007 (CPR) 01.06.2008 (CPR)    
EN 13492:2013 Zrušená je nahrazena EN 13492:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 13492:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13942:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13492:2005Změna A1-3.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13492:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13492:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 13492:2013Zrušená Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13493:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13493:2013Zrušená EN 13493:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13493:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13493 ed.2:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13493:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů; 01.03.2006 (CPR) 01.03.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13493:2013 Zrušená je nahrazena EN 13493:2005Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 13493:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13493:2014Změna Z1-6.2018(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13493:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13493:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13493:2005Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 13493:2013Zrušená Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14041:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14041:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14041:2005Oprava 1-2.06Oprava 2-6.06Oprava 3-7.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14041:2018(Zatím neharmonizovaná) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti; 01.01.2006 (CPR) 01.01.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)    
EN 14041:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 14041:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava