Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.08.2019 - 31.08.2019

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 81-71:2005+A1:2006 ČSN EN 81-71+A1:2007Změna Z2-8.19Změna Z1-3.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům 20.04.2016 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 13479:2017 nahrazuje EN 13479:2004Zrušená ČSN EN 13479:2019 nahrazuje ČSN EN 13479:2005(Zrušená) Svařovací materiály - Všeobecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů 09.03.2018 (CPR) 09.03.2019 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 13766-1:2018 nahrazuje EN 13309:2010Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 13766-1:2018 nahrazuje ČSN EN 13309:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 1: Obecné požadavky EMC za obvyklých elektromagnetických podmínek okolního prostředí 30.06.2021 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 50557:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 63024:2018 ČSN EN 50557:2012Změna Z1-1.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 63024:2019 Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 21.05.2021 (LVD) 17.01.2021 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 60079-0:2012 Zrušená je nahrazena EN IEC 60079-0:2018 ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013Změna Z1-12.18Oprava 2-6.14Změna A11-8.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5:2018Oprava 1-7.20 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky 08.04.2016 (ATEX) 07.10.2016 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
A11:2013        
EN 60079-15:2010 ČSN EN 60079-15 ed. 3:2010Změna Z1-8.19 Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n" 08.04.2016 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60570:2003 ČSN EN 60570 ed. 2:2003Změna A1-9.18Změna A2-9.20 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla 14.09.2018 (LVD) 18.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2018        
A2:2020     30.11.2020 (LVD) 30.05.2022 (LVD)    
EN 60601-2-33:2010 nahrazuje EN 60601-2-33:2002Zrušená ČSN EN 60601-2-33 ed. 3:2011Změna A12-10.17Oprava 2-10.18Změna A2-4.16Změna A1-12.15Změna A11-9.12 Oprava 1-10.18 nahrazuje ČSN EN 60601-2-33 ed. 2:2003Změna A2-10.08Změna Z1-6.11Změna A1-8.06(Zrušená) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance 17.11.2017 (MDD) 01.11.2019 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
A12:2016        
AC:2016-03        
A1:2015
IEC 60601-2-33:2010/A1:2013
       
A1:2015
IEC 60601-2-33:2010/A1:2013
       
A2:2015
IEC 60601-2-33:2010/A2:2015
       
A2:2015
IEC 60601-2-33:2010/A2:2015
       
EN 60601-2-39:2008 nahrazuje EN 60601-2-39:1999Zrušená ČSN EN 60601-2-39 ed. 2:2008Změna Z1-8.19Změna A11-10.12 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu 27.11.2008 (MDD) 01.03.2011 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 61000-3-2:2014 nahrazuje EN 61000-3-2:2006Zrušená ČSN EN 61000-3-2 ed. 4:2015Změna Z1-8.19 nahrazuje ČSN EN 61000-3-2 ed. 3:2006Změna Z1-3.15Změna A1-3.10Změna A2-3.10(Zrušená) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) 13.05.2016 (EMC) 30.06.2017 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím