Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.08.2020 - 31.08.2020

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 60745-2-13:2009 nahrazuje EN 62841-4-1:2020Souběžná platnost ČSN EN 60745-2-13:2009Změna Z1-8.20Změna A1-7.11 nahrazuje ČSN EN 62841-4-1:2020(Souběžná platnost) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily 20.07.2011 (MD) 01.12.2013 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2010
IEC 60745-2-13:2006/A1:2009
       
EN ISO 11393-4:2019 nahrazuje EN 381-7:1999Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 11393-4:2020(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 381-7:2000(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice 19.05.2020 (PPE) 19.11.2021 (PPE)
2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/425
EN 14491:2012 ČSN EN 14491:2013Oprava 1-8.20 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu 08.04.2016 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 14915:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14915+A1:2017Zatím neharmonizovaná EN 14915+A2:2020Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14915:2014Změna Z1-1.2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14915+A1:2018Změna Z1-8_2020(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 14915+A2:2020(Zatím neharmonizovaná) Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, posuzování shody a označení 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14915+A2:2020 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 14915:2013Zrušená (zatím harmonizovaná) Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 16770:2018 ČSN EN 16770:2019 Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky 02.04.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 17067:2018 ČSN EN 17607:2020 Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače 02.04.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 50620:2017 ČSN EN 50620:2017Změna A1-3.20 Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla 03.08.2020 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2019     03.08.2020 (LVD)    
EN 60335-2-82:2003 ČSN EN 60335-2-82 ed. 2:2004Změna A1-1.09Změna A2-8.20 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A2:2020     30.11.2020 (LVD) 30.05.2022 (LVD)    
A1:2008
IEC 60335-2-82:2002/A1:2008
       
EN 60669-1:2018 nahrazuje EN 60669-1:1999Zrušená ČSN EN 60669-1 ed. 3:2018Oprava 1-4.19Oprava 2-8.20 nahrazuje ČSN EN 60669-1 ed. 2:2003Změna Z3-8.18Změna A1-8.03Oprava 1-10.05Oprava 2-10.05Změna Z1-6.08Oprava 3-6.08Změna A2-7.09Změna Z2-9.10(Zrušená) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky 14.09.2018 (LVD) 16.02.2019 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2018-11     03.08.2020 (LVD) 03.02.2021 (LVD)    
AC:2020-02     30.11.2020 (LVD)    
EN 60691:2003 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60691:2016 ČSN EN 60691 ed. 2:2003Změna Z1-3.17Změna A1-9.07Změna A2-10.10(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60691 ed. 3:2017Změna A1-10.19 Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2007
IEC 60691:2002/A1:2006
       
A2:2010
IEC 60691:2002/A2:2010
       
EN 60691:2016 nahrazuje EN 60691:2003Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 60691 ed. 3:2017Změna A1-10.19 nahrazuje ČSN EN 60691 ed. 2:2003Změna Z1-3.17Změna A1-9.07Změna A2-10.10(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití 03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60728-11:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60728-11:2017 ČSN EN 60728-11 ed. 2:2011Změna Z1-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60728-11 ed. 3:2017Změna A11-4.19 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60728-11:2017 nahrazuje EN 60728-11:2010Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 60728-11 ed. 3:2017Změna A11-4.19 nahrazuje ČSN EN 60728-11 ed. 2:2011Změna Z1-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost 03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60754-1:2014 nahrazuje EN 50267-2-1:1998Zrušená EN 50267-2-2:1998Zrušená EN 50267-2-3:1998Zrušená EN 50267-1:1998Zrušená ČSN EN 60754-1:2015Změna A1-8.20 nahrazuje ČSN EN 50267-1:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) ČSN EN 50267-2-1:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) ČSN EN 50267-2-2:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) ČSN EN 50267-2-3:1999Změna Z1-1.15(Zrušená) Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku 08.07.2016 (LVD) 27.01.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60934:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 60934:2019 ČSN EN 60934 ed. 2:2001Změna A1-11.07Změna A2-10.13Změna Z1-3.20 nahrazuje ČSN EN IEC 60934 ed. 3:2020(Souběžná platnost) Jističe pro zařízení (CBE) 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2007
IEC 60934:2000/A1:2007
       
A2:2013
IEC 60934:2000/A2:2013
       
EN IEC 60934:2019 nahrazuje EN 60934:2001Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 60934 ed. 3:2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60934 ed. 2:2001Změna A1-11.07Změna A2-10.13Změna Z1-3.20 Jističe pro zařízení (CBE) 01.03.2020 (LVD) 01.03.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60947-2:2017 nahrazuje EN 60947-2:2006Zrušená ČSN EN 60947-2 ed. 4:2018Změna A1-8.20Oprava 1-8.18 nahrazuje ČSN EN 60947-2 ed. 3:2007Oprava 1-8.07Změna A1-4.10Změna A2-12.13Změna Z1-2.18(Zrušená) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe 27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2020     30.11.2020 (LVD)    
EN 60947-4-1:2010 ČSN EN 60947-4-1 ed. 3:2010Změna A1-5.13Změna Z2-8.20 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2012
IEC 60947-4-1:2009/A1:2012
       
EN 60947-5-1:2017 nahrazuje EN 60947-5-1:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 60947-5-1 ed. 3:2018Oprava 1-8.20 nahrazuje ČSN EN 60947-5-1 ed. 2:2005Oprava 1-12.05Změna A1-2.10Změna Z1-6.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů 27.11.2019 (LVD) 22.12.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2020-05        
EN IEC 60947-4-1:2019* ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4Oprava 1-8.20 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů 18.05.2020 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN IEC 60947-9-1:2019 ČSN EN IEC 60947-9-1:2019 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku 03.08.2020 (LVD) 18.05.2020 (EMC) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 60974-2:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 60974-2:2019EN 60974-2:2008Zrušená ČSN EN 60974-2 ed. 3:2013Změna Z1-11.19 nahrazuje ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4:2019(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60974-3:2014 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 60974-3:2019EN 60974-3:2007Zrušená ČSN EN 60974-3 ed. 3:2014Změna Z2-7.20Změna Z1-1.20 ruší se nahrazuje ČSN EN 60974-3 ed. 2:2008Změna Z1-9.14(Zrušená) ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku 08.07.2016 (LVD) 31.12.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60974-5:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60974-5:2008Zrušená EN IEC 60974-5:2019 ČSN EN 60974-5 ed. 3:2014Změna Z2-7.20Změna Z1-10.19 ruší se nahrazuje ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60974-7:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60974-7:2005Zrušená EN IEC 60974-7:2020 ČSN EN 60974-7 ed. 3:2013Změna Z2-7.20Změna Z1-1.20 nahrazuje ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 60974-2:2019 nahrazuje EN 60974-2:2013Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4:2019(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60974-2 ed. 3:2013Změna Z1-11.19 Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy 03.08.0200 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 60974-3:2019 nahrazuje EN 60974-3:2014Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4:2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60974-3 ed. 3:2014Změna Z2-7.20Změna Z1-1.20 ruší se Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku 03.08.2020 (LVD) 03.02.2020 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 60974-5:2019 nahrazuje EN 60974-5:2013Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4:2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60974-5 ed. 3:2014Změna Z2-7.20Změna Z1-10.19 ruší se Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu 03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 60974-7:2020 nahrazuje EN 60974-7:2013Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4:2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60974-7 ed. 3:2013Změna Z2-7.20Změna Z1-1.20 Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky 03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61034-1:2005 ČSN EN 61034-1:2006Změna A1-8.14Změna A2-8.20 Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2014
IEC 61034-1:2005/A1:2013
       
EN 61034-2:2005 ČSN EN 61034-2:2006Změna A1-3.14Změna A2-8.20 Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2013
IEC 61034-2:2005/A1:2013
       
A1:2013
IEC 61034-2:2005/A1:2013
       
EN 61535:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 61535:2019 ČSN EN 61535:2010Změna Z2-4.21Změna A1-8.13Změna Z1-6.20 nahrazuje ČSN EN IEC 61535 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2013
IEC 61535:2009/A1:2012
       
EN IEC 61535:2019 nahrazuje EN 61535:2009Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 61535 ed. 2:2021(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 61535:2010Změna Z2-4.21Změna A1-8.13Změna Z1-6.20 Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích 03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61558-1:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 61558-1:1997Zrušená EN IEC 61558-1:2019 ČSN EN 61558-1 ed. 2:2006 Změna Z1-11.19Oprava 1-10.06Změna A1-12.09Změna Z2-11.20 nahrazuje ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 :2020(Souběžná platnost) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2006        
A1:2009
IEC 61558-1:2005/A1:2009
       
EN IEC 61558-1:2019 nahrazuje EN 61558-1:2005Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 :2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 61558-1 ed. 2:2006 Změna Z1-11.19Oprava 1-10.06Změna A1-12.09Změna Z2-11.20 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61643-31:2019 ČSN EN 61643-31:2019 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích 03.08.2020 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61851-1:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 61851-1:2020 ČSN EN 61851-1 ed. 2:2011Změna Z3-6.20Změna Z1-2.17 nahrazuje ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3:2020(Souběžná platnost) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 61851-1:2020 nahrazuje EN 61851-1:2011Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3:2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 61851-1 ed. 2:2011Změna Z3-6.20Změna Z1-2.17 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky 03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 62275:2015 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 62275:2009Zrušená EN IEC 62275:2019 ČSN EN 62275 ed. 2:2016Změna Z2-4.21 nahrazuje ČSN EN 62275:2010Změna Z1-1.16(Zrušená) ČSN EN IEC 62275 ed. 3:2021(Souběžná platnost) Systémy vedení kabelů - Kabelové vázací spony pro elektrické instalace 08.07.2016 (LVD) 19.01.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 62275:2019 nahrazuje EN 62275:2015Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 62275 ed. 3:2021(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 62275 ed. 2:2016Změna Z2-4.21 Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace 03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 62841-3-4:2016 nahrazuje EN 61029-2-4:2011Zrušená ČSN EN 62841-3-4:2016Změna A1-8.20Oprava 1-7.17Změna A11-9.18Změna A12-8.20 nahrazuje ČSN EN 61029-2-4 ed. 2:2011Změna Z1-11.16(Zrušená) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky 24.06.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
A11:2017        
A12:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím