Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 17059 - provozní režimy

ČSN EN 17059 - Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci – Bezpečnostní požadavky

Stáhnout normu: ČSN EN 17059 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2019-04-01
Třidící znak: 822010
Obor: Všeobecné a společné požadavky
ICS:
  • 25.220.20 - Povrchová úprava
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.5 provozní režimy

(operating modes) předpokládaný provoz galvanických linek typu 3 (plně automatické linky) a, pokud je to vhodné, typu 2 (poloautomatické linky) může zahrnovat dále uvedené provozní režimy:

automatický režim

automatický, naprogramovaný a trvalý provoz galvanizačních linek, umožňující ruční a automatické nakládání pomocí dopravního systému dokud program nebo obsluha nezastaví stroj;

režim nastavování

pracovní režim, během kterého probíhá nastavování pro další výrobní proces;

POZNÁMKA 1 k heslu Režim nastavování je rovněž uváděn jako TIP režim. servisní režim pracovní režim pro servisní a údržbářské práce; je to volitelný pracovní režim pro ruční práci za omezených provozních podmínek

POZNÁMKA 2 k heslu Servisní režim je rovněž uváděn jako RUČNÍ režim.

POZNÁMKA 3 k heslu Jsou možné jiné provozní režimy, pokud splní bezpečnostní cíle, uvedené vevropské směrnici 2006/42/ES, příloha I, kapitola 1.2.5).

3.5 operating modes

intended operation of type 3 (fully automatic line) plating lines, and, if applicable, type 2 (semi-automatic line) can include the following operating modes:

— automatic mode automatic, programmed and continuous mode of the plating lines providing the possibility of manual and automatic loading by means of a transporter system until the program or the operator stops the machine;

— setting mode operating mode during which settings for the next working processes are performed;

Note 1 to entry: The setting mode is also referred to as TIP mode.

— service mode operating mode for service and maintenance works; this is an optional operating mode for manual work under restricted operating conditions

Note 2 to entry: The service mode is also referred to as MANUAL mode.

Note 3 to entry: Other operating modes are possible as long as they meet the safety objectives laid down in the European Directive 2006/42/EC (2006/42/EC, AnnexI, chapter 1.2.5).

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím