Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO/IEC 13273-2 - obnovitelný zdroj energie

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 - Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie

Stáhnout normu: ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2016-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:13273:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 011506
ICS:
  • 27.015 - Energetická účinnost. Úspora energie obecně
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.1.5 obnovitelný zdroj energie

zdroj energie, který není vyčerpán těžbou, protože se přirozeně doplňuje rychlostí vyšší, než jakou je těžen

POZNÁMKA 1 k heslu Do obnovitelných zdrojů energie nepatří regenerovaná nebo nevyužitá energie.

POZNÁMKA 2 k heslu Organická složka komunálního odpadu smí být považována za obnovitelný zdroj energie.

POZNÁMKA 3 k heslu Zda je energie uložená v technickém systému obnovitelná, nebo nikoli, závisí na povaze původního zdroje energie.

POZNÁMKA 4 k heslu Kritéria pro kategorizaci zdroje energie jako obnovitelného se mohou mezi právními systémy lišit na základě místních ekologických nebo jiných důvodů.

[ZDROJ: CEN/CLC/TR 16103:2010, 4.1.3, modifikováno – Na konec definice byla doplněna fráze „jelikož se přirozeně doplňuje rychlostí vyšší, než jakou je těžen“. Příklad byl vypuštěn. Byly doplněny
POZNÁMKA 1 k heslu,
POZNÁMKA 2 k heslu,
POZNÁMKA 3 k heslu a POZNÁMKA 4 k heslu.]

3.1.5 renewable energy source

energy source not depleted by extraction as it is naturally replenished at a rate faster than it is extracted

Note 1 to entry: Renewable energy source excludes recovered or wasted energy.

Note 2 to entry: Organic fraction of municipal waste may be considered as a renewable energy source.

Note 3 to entry: Whether the energy stored in a technical system is renewable or not depends upon the nature of the original energy source.

Note 4 to entry: Criteria to categorise an energy source as renewable can differ amongst jurisdictions, based on local environmental or other reasons.

[SOURCE: CEN/CLC/TR 16103:2010, 4.1.3, modified – The phrase “as it is naturally replenished at a rate faster than it is extracted” was added to the end of the definition. The example was deleted. Note 1 to entry, Note 2 to entry, Note 3 to entry and Note 4 to entry were added.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím