Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 14046 - užívání vody

ČSN EN ISO 14046 - Environmentální management – Vodní stopa – Zásady, požadavky a směrnice

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 14046 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2016-09-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14046:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010946
Obor: Systémy environmentálního managementu
ICS:
  • 13.020.10 - Environmentální management
  • 13.020.60 - Životní cyklus produktu
Nahlásit chybu

3.2.1 užívání vody

používání vody při lidské činnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Užívání vody mimo jiné zahrnuje odběr a jímání vody (3.2.2), vypouštění vody nebo jiné lidské činnosti v rámci povodí (3.1.8) ovlivňující vodní toky a/nebo kvalitu vody, včetně využívání na místě, jako je např. rybolov, rekreace, doprava.

POZNÁMKA 2 k heslu Termín „spotřeba vody“ se často používá pro označení odběru vody z povodí, aniž by byla voda vrácena do téhož povodí. Spotřeba vody může být způsobena odpařováním, transpirací, integrací do výrobku nebo vypouštěním do jiného povodí nebo do moře. Změna odpařování způsobená změnou využívání půdy se považuje za spotřebu vody (např. vodní nádrž). Časové a geografické pokrytí posuzování vodní stopy (3.3.2) má být vymezeno v cíli a rozsahu.

3.2.1 water use

use of water by human activity

Note 1 to entry: Use includes, but is not limited to, any water withdrawal (3.2.2), water release or other human activities within the drainage basin (3.1.8) impacting water flows and/or quality, including in-stream uses such as fishing, recreation, transportation.

Note 2 to entry: The term “water consumption” is often used to describe water removed from, but not returned to, the same drainage basin. Water consumption can be because of evaporation, transpiration, integration into a product, or release into a different drainage basin or the sea. Change in evaporation caused by land-use change is considered water consumption (e.g. reservoir). The temporal and geographical coverage of the water footprint assessment (3.3.2) should be defined in the goal and scope.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím