Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.11.2017 - 30.11.2017

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 19353:2016 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13478:2001+A1:2008Zrušená EN ISO 19353:2019 ČSN EN ISO 19353:2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13478+A1:2008(Zrušená) ČSN EN ISO 19353:2019 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana 09.09.2016 (MD) 31.07.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 378-2:2016 nahrazuje EN 378-2:2008+A2:2012Zrušená ČSN EN 378-2:2017 nahrazuje ČSN EN 378-2+A2:2012(Zrušená) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace 09.06.2017 (MD) 17.11.2017 (PED) 30.11.2017 (MD) 09.02.2018 (PED)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 61800-5-2:2007 ČSN EN 61800-5-2:2008Změna Z2-5.18Změna Z1-10.17 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční 18.12.2009 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 41003:2008 Zrušená je nahrazena EN 62949:2017 ČSN EN 41003 ed. 2:2009Změna Z1-10.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 62949:2017 Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k telekomunikačním sítím a/nebo ke kabelové distribuční síti 20.06.2019 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 55014-1:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 55014-1:2017 ČSN EN 55014-1 ed. 3:2007Změna A1-2.10Změna A2-4.12Změna Z1-10.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 55014-1 ed. 4:2017Změna A11-10.20Změna Z1-9.21 Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2009        
A2:2011        
EN 60065:2014 nahrazuje EN 60065:2002Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 62368-1:2014 ČSN EN 60065 ed. 2:2015Oprava 2-8.17Oprava 1-6.17Změna Z1-3.16 zrušenaZměna A11-10.17Změna Z2-5.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60065:2003Změna Z1-9.15Oprava 1-8.04Změna A1-11.06Oprava 2-2.08Změna A11-6.09Změna A2-9.11Změna A12-12.11(Zrušená) ČSN EN 62368-1:2015Změna A11-11.17Změna Z2-9.21Změna Z1-7.20 zrušenaOprava 1-3.16 zrušenaOprava 2-5.18 Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost 17.11.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2016        
EN 60601-1-3:2008 nahrazuje EN 60601-1-3:1994Zrušená ČSN EN 60601-1-3 ed. 2:2008Oprava 1-4.16Změna A1-1.14Změna A11-10.17Změna A2-9.21 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení 17.11.2017 (MDD) 01.11.2019 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
AC:2010        
A11:2016        
EN 61010-2-101:2002 ČSN EN 61010-2-101:2003Změna Z1-10.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD) 17.12.2002 (IVDD) (EU)2020/439 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/609 (hEN 15. 4.2021)
2017/C/389/4
98/79/ES 569/2001 Z.z. 56/2015 Sb.
EN 62196-2:2012 ČSN EN 62196-2:2012Změna A12-5.15Změna Z1-10.17Změna A11-9.13(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud 08.07.2016 (LVD) 15.10.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A11:2013        
A12:2014        
EN 301 428 V2.1.2 ČSN ETSI EN 301428 V2.1.2:2017 Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, provozované v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz 08.06.2017 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím