Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.07.2018 - 31.07.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 4254-7:2017 nahrazuje EN ISO 4254-7:2009Zrušená ČSN EN ISO 4254-7:2018 Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny (ISO 4254-7:2017) 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 12013:2018 nahrazuje EN 12013:2000+A1:2008Zrušená ČSN EN 12013:2018 Stroje na zpracování pryže a plastů – Hnětací stroje – Bezpečnostní požadavky 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 19225:2017 ČSN EN ISO 19225:2018Změna A1-4.20 Důlní stroje – Mobilní porubové dobývací stroje – Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy (ISO 19225:2017)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2019     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
EN ISO 28927-2:2009 ČSN EN ISO 28927-2:2010Změna A1-7.18 Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů, matic a šroubováky 26.05.2010 (MD) 02.10.2021 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 342:2017 nahrazuje EN 342:2004Zrušená ČSN EN 342:2018 nahrazuje ČSN EN 342:2004Oprava 1-6.08(Zrušená) Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu 21.04.2018 (PPE) 31.05.2018 (PPE) 31.05.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN ISO 8099-1:2018 nahrazuje EN ISO 8099:2000Zrušená ČSN EN ISO 8099-1:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 8099:2005(Zrušená) Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod 15.06.2018 (RCD) 31.08.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8099:2000 Zrušená je nahrazena EN ISO 8099-1:2018 ČSN EN ISO 8099:2005(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 8099-1:2018 Malá plavidla - Shromažďovací soustavy odpadních vod

2016/C/174/3

94/25/ES 174/2005 Sb. 417/2004 Z.z.
EN 13158:2009 Zrušená je nahrazena EN 13158:2018 ČSN EN 13158:2009(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13158:2018 Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení 06.05.2010 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 13158:2018 nahrazuje EN 13158:2009Zrušená ČSN EN 13158:2018 nahrazuje ČSN EN 13158:2009(Zrušená) Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení 15.06.2018 (PPE) 31.08.2018 (PPE)
2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/425
EN 13634:2017 ČSN EN 13634:2018 Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN ISO 14024:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 14024:2018 ČSN ISO 14024:2000Změna Z1-4.01(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 14024:2018 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14024:2018 nahrazuje EN ISO 14024:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 14024:2018 nahrazuje ČSN ISO 14024:2000Změna Z1-4.01(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I – Zásady a postupy 15.06.2018 (NLF, EMAS) 31.12.2020 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14044:2006 ČSN EN ISO 14044:2006Změna A1-9.18Změna A2-5.21 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice 15.06.2018 (NLF, EMAS) 31.12.2020 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
A1:2018        
A1:2018 (new)        
A1:2018        
EN 14351-1:2006+A1:2010 Zrušená je nahrazena EN 14351-1:2006+A2:2016 ČSN EN 14351-1+A1:2011Změna Z1-3.17Změna Z2-6.2018(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 14351-1 + A2:2018 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 01.12.2010 (CPR) 01.12.2010 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14460:2006 Zrušená je nahrazena EN 14460:2018 ČSN EN 14460:2006(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 14460:2018 Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 14460:2018 nahrazuje EN 14460:2006Zrušená ČSN EN 14460:2018 nahrazuje ČSN EN 14460:2006(Zrušená) Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 15.06.2018 (ATEX) 31.07.2018 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN ISO 15085:2003 ČSN EN ISO 15085:2004 Změna A2-7.18Změna A1-12.09 Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu 15.06.2018 (RCD)

2016/C/174/3

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

94/25/ES 174/2005 Sb. 417/2004 Z.z. 77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
A1:2009        
A2:2018        
EN 16361:2013 Zrušená je nahrazena EN 16361 + A1:2016 ČSN EN 16361:2014Změna Z2-4.17Změna Z1-1.17 zrušena(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 16361 + A1:2017 Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 13.07.2018 (EMC) 30.11.2018 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN ISO/IEC 17021-1:2015 nahrazuje EN ISO/IEC 17021:2011Zrušená ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016Oprava 2-3.17Oprava 1-3.16Oprava 3-7.18 nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 17021:2011(Zrušená) Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky 11.12.2015 (NLF, EMAS) 08.07.2017 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN 50121-3-1:2006 Zrušená je nahrazena EN 50121-3-1:2017 ČSN EN 50121-3-1 ed. 2:2007Změna Z1-1.16Oprava 1-2.09(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50121-3-1 ed. 4:2017Změna A1-9.19 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2008        
EN 50121-3-2:2006 Zrušená je nahrazena EN 50121-3-2:2016 ČSN EN 50121-3-2 ed. 2:2007Změna Z2-5.16Oprava 1-2.09(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50121-3-2 ed. 4:2017Změna A1-9.19 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2008        
EN 50121-4:2006 Zrušená je nahrazena EN 50121-4:2016 ČSN EN 50121-4 ed. 2:2007Změna Z1-1.16Oprava 1-2.09(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50121-4 ed. 4:2017Změna A1-9.19 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2008        
EN 50121-5:2006 Zrušená je nahrazena EN 50121-5:2017 ČSN EN 50121-5 ed. 2:2007Změna Z2-5.16Oprava 1-2.09(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50121-5 ed. 4:2017Změna A1-9.19 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2008        
EN 50270:2006 Zrušená je nahrazena EN 50270:2015 ČSN EN 50270 ed. 2:2007Změna Z1-9.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50270 ed. 3:2015 Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 50321-1:2018 nahrazuje EN 50321:1999Zrušená ČSN EN 50321-1:2018Oprava 1-2.19Oprava 2-6.20(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 50321:2001Změna Z1-10.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky 15.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
AC:2018     19.05.2020 (PPE) 19.11.2021 (PPE)    
EN 55032:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 55032:2015.EN 50561-1:2013 ČSN EN 55032:2012Změna Z3-11.17Změna Z1-1.16Změna Z2-1.16 zrušenaOprava 2-1.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 55032 ed. 2:2017Změna A1-5.21ČSN EN 55103-1 ed. 2:2010Změna Z1-1.16Změna A1-5.13(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 50561-1:2014Oprava 1-1.16 Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi 12.08.2016 (EMC) 05.03.2017 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2013        
EN 60079-7:2015 nahrazuje EN 60079-7:2007Zrušená ČSN EN 60079-7 ed. 3:2017Změna A1-8.18 nahrazuje ČSN EN 60079-7 ed. 2:2007Změna Z2-6.17Změna Z1-3.16 zrušena(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 7: Zařízení chráněná zajištěným provedením "e" 08.04.2016 (ATEX) 31.07.2018 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
A1:2018        
A1:2018
IEC 60079-7:2015/A1:2017
       
EN IEC 60079-0:2018 nahrazuje EN 60079-0:2012Zrušená ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5:2018Oprava 1-7.20 nahrazuje ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013Změna Z1-12.18Oprava 2-6.14Změna A11-8.14(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky 06.07.2021 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60519-12:2013 ČSN EN 60519-12:2014Oprava 1-9.18Změna Z1-7.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím