Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.03.2019 - 31.03.2019

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 1846-2:2009+A1:2013 nahrazuje EN 1846-2:2009Zrušená ČSN EN 1846-2+A1:2014Oprava 1-3.19 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení 28.11.2013 (MD) 28.11.2013 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 1870-6:2017 nahrazuje EN 1870-6:2002+A1:2009Zrušená ČSN EN 1870-6:2019 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 16092-1:2018 nahrazuje EN 13736:2003+A1:2009Zrušená EN 692:2005+A1:2009Zrušená EN 693:2001+A2:2011Zrušená ČSN EN ISO 16092-1:2019 Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 1 Obecné bezpečnostní požadavky (ISO 16092-1:2017) 19.03.2021 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 16719:2018 ČSN EN 16719:2019 Přepravní plošiny
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 19085-4:2018 ČSN EN ISO 19085-4:2019 Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů (ISO 19085-4:2018)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 19085-6:2017 nahrazuje EN 848-1:2007+A2:2012Zrušená ČSN EN ISO 19085-6:2019 nahrazuje ČSN EN 848-1+A2:2013(Zrušená) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky (vrcholové) (ISO 19085-6:2017) 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 19085-8:2018 ČSN EN ISO 19085-8:2019 Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků (ISO 19085-8:2017)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 54-5:2017+A1:2018 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-5:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 54-5+A1:2021Zatím neharmonizovaná ČSN EN 54-5+A1:2021(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 54-5+A1:2019 (Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 54-5:2001Změna Z1-4.17Změna A1-6.03(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot 20.03.2019 (CPR) 31.08.2022 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 54-7:2018 nahrazuje EN 54-7:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-7 ed. 2:2018 nahrazuje ČSN EN 54-7:2001Změna Z1-11.2018Změna A1-6.03Změna A2-12.06(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci 20.03.2019 (CPR) 31.08.2022 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 81-70:2003 ČSN EN 81-70:2003Změna Z1-3.19Oprava 1-12.04Změna A1-8.05(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace 20.04.2016 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
A1:2004        
EN 81-71:2005+A1:2006 ČSN EN 81-71+A1:2007Změna Z2-8.19Změna Z1-3.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům 20.04.2016 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 492+A2:2018 nahrazuje EN 492:2012Zrušená ČSN EN 492+A2:2020 nahrazuje ČSN EN 492 ed.2:2013Změna Z1-06.2013Změna Z2-01.2017(Zrušená) Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1096-4:2018 nahrazuje EN 1096-4:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 1096-4:2020 nahrazuje ČSN EN 1096-4:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1279-5:2018 nahrazuje EN 1279-5:2005+A2:2010Zrušená ČSN EN 1279-5:2019 nahrazuje ČSN EN 1279-5+A2:2010Změna Z2-4.2019Změna Z1-2.19(Zrušená) Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 6185-3:2018 nahrazuje EN ISO 6185-3:2014Zrušená ČSN EN ISO 6185-3:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-3:2014(Zrušená) Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-4:2018 nahrazuje EN ISO 6185-4:2011Zrušená ČSN EN ISO 6185-4:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-4:2015(Zrušená) Nafukovací čluny – Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8469:2018 nahrazuje EN ISO 8469:2021Souběžná platnost EN ISO 8469:2013Zrušená ČSN EN ISO 8469:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 8469:2021(Souběžná platnost) ČSN EN ISO 8469:2013(Zrušená) Malá plavidla – Neohnivzdorné palivové hadice

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8849:2018 nahrazuje EN ISO 8849:2003Zrušená ČSN EN ISO 8849:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 8849:2004(Zrušená) Malá plavidla – Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11547:2018 nahrazuje EN ISO 11547:1995Zrušená ČSN EN ISO 11547:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 11547:1997Změna A1 - 10.01(Zrušená) Malá plavidla – Ochrana startu zatíženého motoru

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11812:2018 nahrazuje EN ISO 11812:2001Zrušená ČSN EN ISO 11812:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 11812:2005(Zrušená) Malá plavidla – Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN 12082:2017 nahrazuje EN 12082:2007+A1:2010Zrušená ČSN EN 12082:2019 nahrazuje ČSN EN 12082+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN ISO 12215-3:2018 nahrazuje EN ISO 12215-3:2002Zrušená ČSN EN ISO 12215-3:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 12215-3:2005(Zrušená) Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 12215-4:2018 nahrazuje EN ISO 12215-4:2002Zrušená ČSN EN ISO 12215-4:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 12215-4:2004(Zrušená) Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 4: Dílna a výroba (ISO 12215-4:2002)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN 12467:2012+A2:2018 nahrazuje EN 12467:2012Zrušená ČSN EN 12467:2012+A2:2020 nahrazuje ČSN EN 12467 ed. 2:2013Změna Z2-1.17Změna Z1-6.13(Zrušená) Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13445-1:2014 ČSN EN 13445-1:2015Změna A2-3.19Změna A1-3.19 Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2014        
EN 13480-3:2017 nahrazuje EN 13480-3:2012Zrušená ČSN EN 13480-3:2018Změna A2-3.21Změna A3-3.21Oprava 1-3.19Změna A1-9.21 nahrazuje ČSN EN 13480-3:2013(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A2:2020     10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED)    
A3:2020     10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED)    
EN 13480-5:2017 nahrazuje EN 13480-5:2012Zrušená ČSN EN 13480-5:2018 Změna A1-10.19Oprava 1-3.19 nahrazuje ČSN EN 13480-5:2013Změna A2-9.17Změna A1-5.14Změna A3-9.17(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)