Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.07.2019 - 31.07.2019

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 71-14:2014+A1:2017 Zrušená je nahrazena EN 71-14:2018 ČSN EN 71-14+A1:2018(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-14:2019 Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-14:2018 nahrazuje EN 71-14:2014+A1:2017Zrušená ČSN EN 71-14:2019 nahrazuje ČSN EN 71-14+A1:2018(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití 22.01.2020 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 136:1998 nahrazuje EN 136:1989Zrušená EN 136-10:1992Zrušená ČSN EN 136:1998Oprava 1 - 10.00Oprava 2-7.19 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení 21.04.2018 (PPE) 31.07.1998 (PPE) 31.07.1998 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
AC:2003        
EN 15194:2017 ČSN EN 15194:2019Oprava 1-12.20 Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 15195:2003 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 15195:2019 ČSN EN ISO 15195:2004Změna Z1-7.19 nahrazuje ČSN EN ISO 15195 ed. 2:2019 Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře 05.10.2011 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN 50562:2018 ČSN EN 50562:2019 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 60335-1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 62841-1:2015Souběžná platnost EN 60335-1:2002Zrušená ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012Změna A14-3.20Oprava 1-6.14Změna Z2-5.16Změna A13-2.18Oprava 2-7.19Změna A11-11.14Změna Z1-11.14Změna A1-12.19Změna A2-12.19(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 62841-1:2016(Souběžná platnost) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 15.01.2016 (MD) 27.05.2021 (LVD) 29.02.2016 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2014        
A11:2014        
A13:2017     19.03.2019 (MD) 03.05.2020 (MD)    
A13:2017     27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD)    
EN 60898-1:2003 Zrušená je nahrazena EN 60898-1:2019 ČSN EN 60898-1:2003Změna Z1-7.19Změna A1-4.05Oprava 1-4.05Změna A11-4.06Změna A12-12.08Změna A13-2.13 nahrazuje ČSN EN 60898-1 ed. 2:2019(Zrušená) Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2004        
A11:2005        
A12:2008        
A13:2012        
A1:2004
IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Modified)
       
EN 61000-6-1:2007 ČSN EN 61000-6-1 ed. 2:2007Změna Z1-7.19 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 61000-6-2:2005 ČSN EN 61000-6-2 ed. 3:2006Změna Z1-7.19 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2005        
EN 61010-1:2010 ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011Změna A1-7.19 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2019     30.11.2020 (LVD) 30.05.2022 (LVD)    
A1:2019/AC:2019-04     30.11.2020 (LVD) 30.05.2022 (LVD)    
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím