Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.01.2020 - 31.01.2020

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 81-20:2014 nahrazuje EN 81-20:2020Souběžná platnost ČSN EN 81-20:2015 Oprava 2-1.20Změna Z1-2.21Oprava 1-2.18 nahrazuje ČSN EN 81-20 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů 20.04.2016 (LIFTS) 31.08.2017 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 1096-4:2018 nahrazuje EN 1096-4:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 1096-4:2020 nahrazuje ČSN EN 1096-4:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 4126-1:2013 ČSN EN ISO 4126-1:2014Změna A1-5.17Změna A2-1.20 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A2:2019     20.04.2020 (PED) 20.04.2020 (PED)    
EN 13967+A1:2017 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13967:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13967+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13967 ed. 2:2012Změna Z1-6.13(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 15002:2008 nahrazuje EN 13220:1998Zrušená ČSN EN ISO 15002:2009Změna A1-1.20 Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů 19.02.2009 (MDD) 31.07.2010 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 50491-5-1:2010 ČSN EN 50491-5-1:2011Změna Z1-1.20 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 50491-5-2:2010 ČSN EN 50491-5-2:2011Změna Z1-1.20 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-2: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v prostředí obytném, obchodním a v prostředí lehkého průmyslu 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 50491-5-3:2010 ČSN EN 50491-5-3:2011Změna Z1-1.20 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-3: Požadavky na EMC HBES/BACS používaných v průmyslovém prostředí 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 55015:2006 Zrušená je nahrazena EN 55015:2000Zrušená EN 55015:2013 ČSN EN 55015 ed. 3:2007Změna A1-5.08Změna A2-12.09Změna Z1-3.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 55015 ed. 4:2014Změna A1-1.16Změna Z1-1.20ČSN EN 55015 ed. 4:2014Změna A1-1.16Změna Z1-1.20 nahrazuje ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020Změna A11-10.20(Souběžná platnost) ČSN EN 55015 ed. 3:2007Změna A1-5.08Změna A2-12.09Změna Z1-3.14(Zrušená) Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením 01.09.2009 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2007        
A2:2009        
EN 55015:2013 nahrazuje EN IEC 55015:2019Souběžná platnost EN 55015:2006Zrušená ČSN EN 55015 ed. 4:2014Změna A1-1.16Změna Z1-1.20 nahrazuje ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020Změna A11-10.20(Souběžná platnost) ČSN EN 55015 ed. 3:2007Změna A1-5.08Změna A2-12.09Změna Z1-3.14(Zrušená) Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením 13.05.2016 (EMC) 12.06.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2015        
EN 60974-3:2014 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 60974-3:2019EN 60974-3:2007Zrušená ČSN EN 60974-3 ed. 3:2014Změna Z2-7.20Změna Z1-1.20 ruší se nahrazuje ČSN EN 60974-3 ed. 2:2008Změna Z1-9.14(Zrušená) ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku 08.07.2016 (LVD) 31.12.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60974-7:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60974-7:2005Zrušená EN IEC 60974-7:2020 ČSN EN 60974-7 ed. 3:2013Změna Z2-7.20Změna Z1-1.20 nahrazuje ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61386-1:2008 ČSN EN 61386-1 ed. 2:2009Změna A1-1.20 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím