Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.02.2021 - 28.02.2021

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 81-20:2014 nahrazuje EN 81-20:2020Souběžná platnost ČSN EN 81-20:2015 Oprava 2-1.20Změna Z1-2.21Oprava 1-2.18 nahrazuje ČSN EN 81-20 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů 20.04.2016 (LIFTS) 31.08.2017 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 81-20:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 81-20:2014 ČSN EN 81-20 ed. 2:2021(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 81-20:2015 Oprava 2-1.20Změna Z1-2.21Oprava 1-2.18 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů 27.01.2021 (LIFTS) 27.07.2022 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 81-50:2014 nahrazuje EN 81-50:2020Souběžná platnost EN 81-2+A3:2009Zrušená EN 81-1+A3:2009Zrušená ČSN EN 81-50:2015Změna Z1-2.21Oprava 1-2.18 nahrazuje ČSN EN 81-1+A3:2010Oprava 1-7.11Oprava 2-10.11Změna Z1-5.15(Zrušená) ČSN EN 81-2+A3:2010Oprava 1-7.11Oprava 2-10.11Změna Z1-5.15(Zrušená) ČSN EN 81-50 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent 20.04.2016 (LIFTS) 31.08.2017 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 81-50:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 81-50:2014 ČSN EN 81-50 ed. 2:2021(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 81-50:2015Změna Z1-2.21Oprava 1-2.18 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent 27.01.2021 (LIFTS) 27.07.2022 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 1150:1999 nahrazuje EN 17353:2020Souběžná platnost ČSN EN 1150:2000Změna Z1-2.21(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 17353:2021(Souběžná platnost) Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN ISO 4126-3:2006 nahrazuje EN ISO 4126-3:2020Souběžná platnost ČSN EN ISO 4126-3:2006 nahrazuje ČSN EN ISO 4126-3:2021(Souběžná platnost) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 4126-3:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN ISO 4126-3:2006 ČSN EN ISO 4126-3:2021(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN ISO 4126-3:2006 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou 10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 9097:2017 Zrušená ČSN EN ISO 9097:2018(Zatím neharmonizovaná) Malá plavidla - Elektrické ventilátory 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11105:2017 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 11105:2020 ČSN EN ISO 11105:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 11105:2021 Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží 15.12.2017 (RCD) 31.03.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11105:2020 nahrazuje EN ISO 11105:2017Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 11105:2021 nahrazuje ČSN EN ISO 11105:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží 02.02.2021 (RCD) 01.08.2022 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN 12542:2010 nahrazuje EN 12542:2020Souběžná platnost ČSN EN 12542:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12542:2021 Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované sériově vyráběné ocelové válcové zásobníky pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 12542:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 12542:2010 ČSN EN 12542:2021 nahrazuje ČSN EN 12542:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zařízení a příslušenství na LPG - Stabilní svařované ocelové válcové tlakové nádoby sériově vyráběné pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) o objemu nejvýše 13 m3 - Konstrukce a výroba 10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 12735-1:2016 nahrazuje EN 12735-1:2020Souběžná platnost ČSN EN 12735-1:2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12735-1:2020 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 12735-1:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 12735-1:2016 ČSN EN 12735-1:2020 nahrazuje ČSN EN 12735-1:2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy 10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 12953-5:2002 nahrazuje EN 12953-5:2020Souběžná platnost ČSN EN 12953-5:2003(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12953-5:2020 Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 12953-5:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 12953-5:2002 ČSN EN 12953-5:2020 nahrazuje ČSN EN 12953-5:2003(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Válcové kotle - Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem 10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13175:2014 nahrazuje EN 13175:2019+A1:2020Souběžná platnost ČSN EN 13175:2015(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13175+A1:2020 Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13175:2019+A1:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 13175:2014 ČSN EN 13175+A1:2020 nahrazuje ČSN EN 13175:2015(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) 10.02.2020 (PED) 10.08.2022 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13356:2001 Souběžná platnost platí souběžně s EN 17353:2020Souběžná platnost ČSN EN 13356:2002Změna Z1-2.21(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 17353:2021(Souběžná platnost) Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 14276-1:2006+A1:2011 nahrazuje EN 14276-1:2020Souběžná platnost ČSN EN 14276-1+A1:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14276-1:2020(Souběžná platnost) Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 14276-1:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 14276-1:2006+A1:2011 ČSN EN 14276-1:2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 14276-1+A1:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky 10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 14276-2:2007+A1:2011 nahrazuje EN 14276-2:2020Souběžná platnost ČSN EN 14276-2+A1:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14276-2:2020 Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 14276-2:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 14276-2:2007+A1:2011 ČSN EN 14276-2:2020 nahrazuje ČSN EN 14276-2+A1:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky 10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 14350-1:2004 ČSN EN 14350-1:2005Změna Z1-2.21(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Část 1: Všeobecné a mechanické požadavky a zkoušky 15.10.2005 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 15620:2000 nahrazuje EN ISO 15620:2019Souběžná platnost ČSN EN ISO 15620:2002(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 15620:2020 Svařování - Třecí svařování kovových materiálů 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 15620:2019 Souběžná platnost platí souběžně s EN ISO 15620:2000 ČSN EN ISO 15620:2020 nahrazuje ČSN EN ISO 15620:2002(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Svařování - Třecí svařování kovových materiálů 10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 16767:2016 nahrazuje EN 16767:2020Souběžná platnost ČSN EN 16767:2016(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16767:2020 Průmyslové armatury - Zpětné ventily z oceli a z litiny 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)