Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.05.2021 - 31.05.2021

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 10216-5:2013 ČSN EN 10216-5:2014Oprava 1-5.21 Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 14040:2006 ČSN EN ISO 14040:2006Změna A1-5.21 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova 16.06.2009 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14044:2006 ČSN EN ISO 14044:2006Změna A1-9.18Změna A2-5.21 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice 15.06.2018 (NLF, EMAS) 31.12.2020 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
A1:2018        
A1:2018 (new)        
A1:2018        
EN 50367:2012 ČSN EN 50367 ed. 2:2013Oprava 1-5.14Změna A1-6.17Změna Z1-5.21 Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
AC:2013        
A1:2016        
EN 55032:2015. nahrazuje EN 55032:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 55032 ed. 2:2017Změna A1-5.21 nahrazuje ČSN EN 55032:2012Změna Z3-11.17Změna Z1-1.16Změna Z2-1.16 zrušenaOprava 2-1.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi 04.11.2020 (EMC) 04.05.2022 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 60332-1-2:2004 ČSN EN 60332-1-2:2005Změna A11-4.17Změna A12-5.21Změna A1-5.16 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2015
IEC 60332-1-2:2004/A1:2015
       
EN 60335-2-5:2015 nahrazuje EN 60335-2-5:2003Zrušená ČSN EN 60335-2-5 ed. 3:2015Změna A1-5.21Změna A11-6.20 nahrazuje ČSN EN 60335-2-5 ed. 2:2004Změna A1-11.05Změna A2-5.09Změna A11-8.09Změna A12-6.13Změna Z1-8.15(Zrušená) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí 08.07.2016 (LVD) 09.08.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A11:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 60645-3:2007 nahrazuje EN 60645-3:1995Zrušená ČSN EN 60645-3 ed. 2:2008Změna Z1-5.21 Elektroakustika - Audiometry - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání 08.07.2016 (LVD) 27.11.2008 (MDD) 01.06.2010 (MDD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 60947-5-2:2007 nahrazuje EN IEC 60947-5-2:2020Souběžná platnost ČSN EN 60947-5-2 ed. 3:2008Změna Z2-5.21 (ruší změnu Z1-10.20) Změna Z1-10.20Změna A1-8.13 nahrazuje ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2012
IEC 60947-5-2:2007/A1:2012
       
EN IEC 60947-5-2:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 60947-5-2:2007 ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4:2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60947-5-2 ed. 3:2008Změna Z2-5.21 (ruší změnu Z1-10.20) Změna Z1-10.20Změna A1-8.13 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače 30.11.2020 (LVD) 16.03.2021 (EMC) 30.05.2022 (LVD) 16.09.2022 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím