Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.06.2021 - 30.06.2021

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 19432-1:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN ISO 19432:2012 ČSN EN ISO 19432-1:2021 nahrazuje ČSN EN ISO 19432:2013(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči 03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 71-12:2013 Souběžná platnost platí souběžně s EN 71-12:2016Souběžná platnost ČSN EN 71-12:2014(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 71-12:2017 Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné sloučeniny 29.06.2013 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-12:2016 Souběžná platnost platí souběžně s EN 71-12:2013Souběžná platnost ČSN EN 71-12:2017 nahrazuje ČSN EN 71-12:2014(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky 31.05.2021 (TOYS) 28.11.2021 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-7:2014+A2:2018 Souběžná platnost platí souběžně s EN 71-7:2014+A3:2020Souběžná platnost ČSN EN 71-7 + A2:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 71-7 + A3:2020 Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-7:2014+A3:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 71-7:2014+A2:2018Souběžná platnost ČSN EN 71-7 + A3:2020 nahrazuje ČSN EN 71-7 + A2:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení 31.05.2021 (TOYS) 28.11.2021 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 352-1:2002 nahrazuje EN 352-1:2020Souběžná platnost ČSN EN 352-1:2003Změ›na Z1-6.21 nahrazuje ČSN EN 352-1 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu 21.04.2018 (PPE) 28.08.2003 (PPE) 28.08.2003 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 352-2:2002 nahrazuje EN 352-2:2020Souběžná platnost EN 352-2:1993Zrušená ČSN EN 352-2:2003Změna Z1-6.21 nahrazuje ČSN EN 352-2 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu 21.04.2018 (PPE) 28.08.2003 (PPE) 28.08.2003 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 352-3:2002 nahrazuje EN 352-3:2020Souběžná platnost EN 352-3:1996Zrušená ČSN EN 352-3:2003Změna Z1-6.21 nahrazuje ČSN EN 352-3 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu 21.04.2018 (PPE) 28.08.2003 (PPE) 28.08.2003 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 352-4:2001 nahrazuje EN 352-4:2020Souběžná platnost ČSN EN 352-4:2001Změna Z1-6.21Změna Z1-6.21Změna A1-6.06 nahrazuje ČSN EN 352-4 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
A1:2005        
EN 352-5:2002 nahrazuje EN 352-5:2020Souběžná platnost ČSN EN 352-5:2003Změna Z1-6.21Změna A1-7.06 nahrazuje ČSN EN 352-5 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
A1:2005        
EN 352-6:2002 nahrazuje EN 352-6:2020Souběžná platnost ČSN EN 352-6:2003Změna Z1-6.21 nahrazuje ČSN EN 352-6 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 352-7:2002 nahrazuje EN 352-7:2020Souběžná platnost ČSN EN 352-7:2003Změna Z1-6.21 nahrazuje ČSN EN 352-7 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 352-8:2008 nahrazuje EN 352-8:2020Souběžná platnost ČSN EN 352-8:2008Změna Z1-6.21 nahrazuje ČSN EN 352-8 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN ISO 20349-1:2017 nahrazuje EN ISO 20349:2010Zrušená ČSN EN ISO 20349-1:2018Změna A1-6.21 nahrazuje ČSN EN ISO 20349:2011Změna Z1-4.18(Zrušená) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách 20.04.2019 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN ISO 20349-2:2017 nahrazuje EN ISO 20349:2010Zrušená ČSN EN ISO 20349-2:2018Změna A1-6.21 nahrazuje ČSN EN ISO 20349:2011Změna Z1-4.18(Zrušená) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech 31.03.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 50520:2009 ČSN EN 50520:2010Změna Z1-6.21 Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60598-2-23:1996 ČSN EN 60598-2-23:1998Změna Z1-6.01Změna Z2-6.21 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:1997        
A1:2000
IEC 60598-2-23:1996/A1:2000
       
EN 61010-2-081:2015 nahrazuje EN 61010-2-081:2002Zrušená EN IEC 61010-2-081:2020Souběžná platnost ČSN EN 61010-2-081 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 61010-2-081:2003Změna Z1-11.15Změna A1-4.04(Zrušená) ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3:2020(Souběžná platnost) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely 15.06.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61058-2-4:2005 ČSN EN 61058-2-4:2006Změna Z1-6.21 Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61347-1:2015 nahrazuje EN 61347-1:2008Zrušená ČSN EN 61347-1 ed. 3:2015Změna A1-6.21 nahrazuje ČSN EN 61347-1 ed. 2:2009Změna A1-10.11Změna A2-9.13Změna Z1-11.15(Zrušená) Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky 08.07.2016 (LVD) 26.03.2018 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 62115:2005 Souběžná platnost platí souběžně s EN IEC 62115:2020Souběžná platnost ČSN EN 62115:2006Změna Z1-5.11Změna A12-6.15Změna A2-12.11Změna A11-5.13Změna Z2-7.20(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN IEC 62115 ed. 2:2020Změna A11-7.20(Souběžná platnost) Elektrické hračky - Bezpečnost 11.08.2011 (TOYS) 11.08.2011 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
A11:2012        
A12:2015        
A11:2012/AC:2013        
A2:2011/AC:2011        
A2:2011
IEC 62115:2003/A2:2010 (Modified)
       
EN IEC 62115:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 62115:2005Souběžná platnost ČSN EN IEC 62115 ed. 2:2020Změna A11-7.20(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 62115:2006Změna Z1-5.11Změna A12-6.15Změna A2-12.11Změna A11-5.13Změna Z2-7.20(Souběžná platnost) Elektrické hračky - Bezpečnost 31.05.2021 (TOYS) 21.02.2022 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
A11:2020     31.05.2021 (TOYS)    
HD 361 S3:1999 ČSN 347409:1999Změna Z1-2.07Změna Z2-6.21 Systém značení kabelů a vodičů 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:1999        
A1:2006        
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím