Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » Terminologie BIM » BIM a oceňování - skladebná cena

BIM a oceňování - Vymezení pojmů pro doplnění slovníku BIM s ohledem na užití oceňování

Třidící znak: 7301XX
Obor: Organizace informací o stavbách
Stav: Platná
Terminologie normy
Zaslat připomínku k tomuto terminologickému heslu

3.1.3.10 skladebná cena

cena sestavená na základě pevných jednotkových cen dohodnutých pro jednotlivé stavební práce

Poznámka 1 k heslu:  Tato forma ceny se používá v případech kdy je známa podrobná skladba dodávek a prací na zakázce.

Poznámka 2 k heslu:  Obsah jednotkové ceny je dán vyčerpávajícím a jednoznačným popisem oceňované položky a je vztažen na konkrétní měrnou jednotku této dodávky nebo práce. Výsledná cena zakázky se při skončení výstavby určí jako součin skutečně realizovaného množství fyzických objemů a jejich jednotkových cen. Toto množství se však ve skutečnosti může lišit od plánovaného množství na základě něhož byla stanovena výše smluvní ceny. Proto často dochází k odchylce mezi plánovanými náklady a skutečně uhrazenou cenou zakázky.

Poznámka 3 k heslu:  Při použití skladebné ceny je třeba dbát především na úplnost a jednoznačnost popisů prací (přesné vymezení toho, co je oceněno dohodnutou jednotkovou cenou) a také na rozdíly mezi plánovaným a realizovaným (fakturovaným) množstvím. Tento rozdíl je hlavní faktor výrazně ovlivňující výslednou cenu zakázky.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím