Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.01.2015 - 31.01.2015

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 1127-2:2002+A1:2008 Zrušená je nahrazena EN 1127-2:2014 ČSN EN 1127-2+A1:2008(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1127-2:2014 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly 2018/C/371/1
(EU)2019/1202 (hEN)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 1127-2:2014 nahrazuje EN 1127-2:2002+A1:2008Zrušená ČSN EN 1127-2:2014 nahrazuje ČSN EN 1127-2+A1:2008(Zrušená) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly 13.02.2015 (MD) 08.04.2016 (ATEX) 13.02.2015 (MD) 13.02.2015 (ATEX)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN ISO 3691-6:2013 Zrušená je nahrazena EN ISO 3691-6:2015 ČSN EN ISO 3691-6:2014Oprava 1-7.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 3691-6:2016Oprava 1-1.17 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2014        
EN 13525:2005+A2:2009 (harmonizace zrušena) Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13525+A2:2010 Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost (Harmonizace zrušena od 8.1.2015 prováděcím rozhodnutím 2014/934/ES)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 54-3:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-3:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 54-3:2002Změna A1-6.03Změna A2-1.07Změna Z1-12.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 54-3 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény; 01.04.2003 (CPR) 01.06.2009 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2002     01.04.2003 (CPR) 30.06.2005 (CPR)    
A2:2006     01.03.2007 (CPR) 01.06.2009 (CPR)    
EN 81-1+A3:2009 Zrušená je nahrazena EN 81-50:2014EN 81-1:1998Zrušená ČSN EN 81-1+A3:2010Oprava 1-7.11Oprava 2-10.11Změna Z1-5.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 81-50:2015Změna Z1-2.21Oprava 1-2.18 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy 31.12.2011 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 81-20:2014 nahrazuje EN 81-20:2020Souběžná platnost ČSN EN 81-20:2015 Oprava 2-1.20Změna Z1-2.21Oprava 1-2.18 nahrazuje ČSN EN 81-20 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů 20.04.2016 (LIFTS) 31.08.2017 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 81-22:2014 ČSN EN 81-22:2014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou 20.04.2016 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 81-2+A3:2009 Zrušená je nahrazena EN 81-50:2014 ČSN EN 81-2+A3:2010Oprava 1-7.11Oprava 2-10.11Změna Z1-5.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 81-50:2015Změna Z1-2.21Oprava 1-2.18 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 81-50:2014 nahrazuje EN 81-50:2020Souběžná platnost EN 81-2+A3:2009Zrušená EN 81-1+A3:2009Zrušená ČSN EN 81-50:2015Změna Z1-2.21Oprava 1-2.18 nahrazuje ČSN EN 81-1+A3:2010Oprava 1-7.11Oprava 2-10.11Změna Z1-5.15(Zrušená) ČSN EN 81-2+A3:2010Oprava 1-7.11Oprava 2-10.11Změna Z1-5.15(Zrušená) ČSN EN 81-50 ed. 2:2021(Souběžná platnost) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent 20.04.2016 (LIFTS) 31.08.2017 (LIFTS) (EU)2021/76 (hEN 27. 1. 2021)  ve znění změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
2014/33/EU 235/2015 Z.z. 122/2016 Sb.
EN 250:2014 nahrazuje EN 250:2000Zrušená ČSN EN 250:2014 nahrazuje ČSN EN 250:2000Změna A1-1.07(Zrušená) Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení 21.04.2018 (PPE) 31.12.2014 (PPE) 31.12.2014 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 544:2011 ČSN EN 544 ed. 2:2011 Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.04.2012 (CPR) 01.04.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1013:2012 Zrušená je nahrazena EN 1013:2012+A1:2014 ČSN EN 1013:2013Změna Z1-6.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1013+A1:2015 Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody 01.09.2013 (CPR) 01.09.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1155:1997 ČSN EN 1155:1998Změna A1-7.03Oprava 1-5.06 Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody; 01.10.2003 (CPR) 13.05.2016 (EMC) 01.10.2004 (CPR) 01.10.2004 (EMC) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
305/2011 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2002     01.10.2003 (EMC) 01.10.2003 (CPR) 01.10.2004 (EMC) 01.10.2004 (CPR)    
A1AC:2006     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)    
EN 1621-2:2003 Zrušená je nahrazena EN 1621-2:2014 ČSN EN 1621-2:2004(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1621-2:2014 Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
AC:2006        
EN 1621-2:2014 nahrazuje EN 1621-2:2003Zrušená ČSN EN 1621-2:2014 nahrazuje ČSN EN 1621-2:2004(Zrušená) Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody 31.12.2014 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 1809:1997 Zrušená je nahrazena EN 1809:2014Zrušená ČSN EN 1809:1998(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1809:2014(Zrušená) Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 1809:2014 Zrušená je nahrazena EN 1809:2014+A1:2016EN 1809:1997Zrušená ČSN EN 1809:2014(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1809 + A1:2016ČSN EN 1809:1998(Zrušená) Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody 31.12.2014 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN ISO 8359:2009 nahrazuje EN ISO 8359:1996Zrušená ČSN EN ISO 8359:2009Změna Z1-1.15Změna A1-12.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Koncentrátory kyslíku pro zdravotnické účely - Požadavky na bezpečnost 16.01.2015 (MDD) 31.01.2013 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
A1:2012        
EN ISO 11137-1:2006 Zrušená je nahrazena EN ISO 11137-1:2015 ČSN EN ISO 11137-1:2007Změna A1-3.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 11137-1:2016 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky 30.04.2009 (AIMD) 30.04.2009 (MDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
A1:2013     30.11.2014 (AIMD) 30.11.2014 (MDD)    
EN 12004:2007+A1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12004-1:2017Zatím neharmonizovaná EN 12004-2:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12004+A1:2012Oprava 2-1.15Změna Z2-9.18Změna Z1-9.17Oprava 1-9.14 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12004-1:2018(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 12004-2:2018(Zatím neharmonizovaná) Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování; 01.04.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12006-3:1998+A1:2009 nahrazuje EN 12006-3:1998Zrušená ČSN EN 12006-3+A1:2009(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srdeční a cévní implantáty - Část 3: Endovaskulární implantáty 02.12.2009 (MDD) 21.03.2010 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 12015:2004 Zrušená ČSN EN 12015:2005(Zrušená) Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování 30.06.2006 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 12015:2014 ČSN EN 12015:2014(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 12021:2014 ČSN EN 12021:2014 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Stlačené plyny pro dýchací přístroje 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 12326-1:2004 Zrušená je nahrazena EN 12326-1:2014 ČSN EN 12326-1:2005Změna Z2-9.15Změna Z1-12.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12326-1 ed.2:2015 Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace výrobku; 01.05.2005 (CPR) 01.05.2008 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12326-1:2014 nahrazuje EN 12326-1:2004Zrušená ČSN EN 12326-1 ed.2:2015 nahrazuje ČSN EN 12326-1:2005Změna Z2-9.15Změna Z1-12.14(Zrušená) Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici 13.02.2015 (CPR) 13.02.2016 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12420:2014 ČSN EN 12420:2015 Měď a slitiny mědi - Výkovky 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 13408-1:2011 Zrušená je nahrazena EN ISO 13408-1:2015 ČSN EN ISO 13408-1:2011Změna A1-12.13(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 13408-1:2016 Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky 31.12.2011 (AIMD) 31.12.2011 (MDD) 31.12.2011 (IVDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
(EU)2020/439 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/609 (hEN 15. 4.2021)
2017/C/389/4
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z. 98/79/ES 569/2001 Z.z. 56/2015 Sb.
A1:2013     30.11.2014 (AIMD) 30.11.2014 (MDD) 30.11.2014 (IVDD)    
EN 13454-1:2004 ČSN EN 13454-1:2005 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky; 01.07.2005 (CPR) 01.07.2006 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13950:2005 Zrušená je nahrazena EN 13950:2014 ČSN EN 13950:2006Změna Z1-12:14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13950 ed.2:2014 Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody; 01.09.2006 (CPR) 01.09.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13963:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13963:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13963:2005Změna Z1-12.14Oprava 1-9.06(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13963 ed. 2:2014(Zatím neharmonizovaná) Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody; 01.03.2006 (CPR) 01.03.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)    
EN 16350:2014 ČSN EN 16350:2014 Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti 21.04.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 16447:2014 ČSN EN 16447:2015 Zpětné protiexplozní klapky 08.04.2016 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN ISO 20346:2004 Zrušená je nahrazena EN ISO 20346:2014 ČSN EN ISO 20346:2005Oprava 1-4.08,Změna A1-5.08(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 20346:2014 Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv 06.10.2005 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
AC:2007        
A1:2007        
EN ISO 20346:2014 nahrazuje EN ISO 20346:2004Zrušená ČSN EN ISO 20346:2014 nahrazuje ČSN EN ISO 20346:2005Oprava 1-4.08,Změna A1-5.08(Zrušená) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv 21.04.2018 (PPE) 31.12.2014 (PPE) 31.12.2014 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 60079-31:2014 nahrazuje EN 60079-31:2009Zrušená ČSN EN 60079-31 ed. 2:2014 nahrazuje ČSN EN 60079-31:2010Změna Z1-9.14(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t" 08.04.2016 (ATEX) 01.01.2017 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60601-2-44:2009 nahrazuje EN 60601-2-44:2001Zrušená ČSN EN 60601-2-44 ed. 3:2010Změna A1-7.13Změna A11-10.12Změna A2-12.16 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii 07.07.2010 (MDD) 01.05.2012 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 60974-10:2014 nahrazuje EN 60974-10:2007Zrušená ČSN EN 60974-10 ed. 3:2015Změna A1-4.16 nahrazuje ČSN EN 60974-10 ed. 2:2008Změna Z1-2.15(Zrušená) Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 13.05.2016 (EMC) 13.03.2017 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2015        
EN 61009-1:2004 Zrušená je nahrazena EN 61009-1:1994Zrušená EN 61009-1:2012 ČSN EN 61009-1 ed. 2:2005Oprava 1-7.07Změna A11-11.08Změna A12-11.09Změna A13-11.09Změna A14-1.13Změna Z1-6.13(Zrušená) je nahrazena ČSN E