Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.02.2017 - 28.02.2017

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 13850:2015 nahrazuje EN ISO 13850:2008Zrušená ČSN EN ISO 13850:2017 nahrazuje ČSN EN ISO 13850:2008(Zrušená) Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci 13.05.2016 (MD) 31.05.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 14120:2015 nahrazuje EN 953:1997+A1:2009Zrušená ČSN EN ISO 14120:2017Oprava 1-8.17 nahrazuje ČSN EN 953+A1:2009(Zrušená) Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů 13.05.2016 (MD) 31.05.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 3691-6:2015 nahrazuje EN ISO 3691-6:2013Zrušená ČSN EN ISO 3691-6:2016Oprava 1-1.17 nahrazuje ČSN EN ISO 3691-6:2014Oprava 1-7.14(Zrušená) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob 13.05.2016 (MD) 13.05.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2016        
EN 19:2016 ČSN EN 19:2017 Průmyslové armatury - Označování kovových armatur 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 492+A1:2016 Zrušená Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 943-1:2015 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 943-1:2002Zrušená EN 943-1:2015+A1:2019 ČSN EN 943-1:2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 943-1:2003(Zrušená) ČSN EN 943-1+A1:2019 Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) 21.04.2018 (PPE) 09.09.2016 (PPE) 09.09.2016 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 12467:2012 Zrušená je nahrazena EN 12467:2012+A2:2018 ČSN EN 12467 ed. 2:2013Změna Z2-1.17Změna Z1-6.13(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12467:2012+A2:2020ČSN EN 12467+A1:2017(Zatím neharmonizovaná) Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12467+A1:2016 Zrušená ČSN EN 12467+A1:2017(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 12467 ed. 2:2013Změna Z2-1.17Změna Z1-6.13(Zrušená) Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12735-1:2016 nahrazuje EN 12735-1:2020Souběžná platnost ČSN EN 12735-1:2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12735-1:2020 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 12735-2:2016 ČSN EN 12735-2:2017 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13055-1:2002 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13055:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13055-1:2004Změna Z1-12.16 zrušenaZměna Z2-6.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13055:2017(Zatím neharmonizovaná) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty; 01.03.2003 (CPR) 01.06.2004 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2004     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)    
EN 13055:2016 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13055-2:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 13055-1:2002Zrušená (zatím harmonizovaná) Pórovité kamenivo 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13055-2:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13055:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13055-2:2006Změna Z1-12.16 zrušenaZměna Z2-6.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13055:2017(Zatím neharmonizovaná) Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace; 01.05.2005 (CPR) 01.05.2006 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13108-1:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-1:2008Oprava 1-12.08Změna Z3-4.17Změna Z1-10.15Změna Z2-12.16 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-1 ed 2:2017(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)    
EN 13108-3:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-3:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-3:2006Oprava 1-12.08Změna Z1-2.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-3 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)    
EN 13108-3:2016 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13108-3:2006Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13108-3 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13108-3:2006Oprava 1-12.08Změna Z1-2.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13108-4:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-4:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-4:2006Oprava 1-12.08Změna Z1-2.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-4 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA); 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)    
EN 13108-4:2016 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13108-4:2006Zrušená (zatím harmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2017        
EN 13160-1:2003 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13160-1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13160-1:2004(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13160-1:2017(Zatím neharmonizovaná) Systémy zjišťování netěsností - Část 1: Všeobecné zásady 01.03.2004 (CPR) 01.03.2005 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13160-1:2016 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13160-1:2003Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13160-1:2017(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13160-1:2004(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Systémy pro zjišťování netěsností - Část 1: Obecné zásady 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13250:2016 nahrazuje EN 13250:2014+A1:2015Zrušená EN 13250:2000Zrušená ČSN EN 13250:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13250+A1:2015Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13250:2001Změna Z1-9.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13251:2016 nahrazuje EN 13251:2000Zrušená EN 13251:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13251:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13251+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13251:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13252:2016 nahrazuje EN 13252:2000Zrušená EN 13252:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13252:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13252+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13252:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13253:2016 nahrazuje EN 13253:2000Zrušená EN 13253:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13253:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13253+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13253:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13255:2016 nahrazuje EN 13255:2000Zrušená EN 13255:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13255:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13255+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13255:2001Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Oprava 2-3.06Oprava 3-7.06Změna Z1-7.14(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13256:2016 nahrazuje EN 13256:2014+A1:2015Zrušená EN 13256:2000Zrušená ČSN EN 13256:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13256+A1:2015Změna Z1-2.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13256:2001Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Oprava 2-7.06Změna Z1-9.14(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava