Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.04.2017 - 30.04.2017

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 13849-1:2015 nahrazuje EN ISO 13849-1:2008Zrušená ČSN EN ISO 13849-1:2017 nahrazuje ČSN EN ISO 13849-1:2008Oprava 1-6.09Oprava 2-7.14Oprava 3-3.15(Zrušená) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 13.05.2016 (MD) 30.06.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 13241:2003+A2:2016 nahrazuje EN 13241-1:2003+A1:2011Zrušená ČSN EN 13241+A2:2017 nahrazuje ČSN EN 13241-1+A1:2011Změna Z2-9.17(Zrušená) Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti 01.11.2016 (CPR) 09.06.2017 (MD) 01.11.2019 (CPR) 30.06.2018 (MD) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

305/2011 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 16089:2015 nahrazuje EN 13218:2002+A1:2008Zrušená ČSN EN ISO 16089:2017 nahrazuje ČSN EN 13218+A1:2009Oprava 1-6.10(Zrušená) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Stacionární brusky 13.05.2016 (MD) 30.06.2017 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 18217:2015 nahrazuje EN 1218-4:2004+A2:2009Zrušená ČSN EN ISO 18217:2017 nahrazuje ČSN EN 1218-4+A2:2009(Zrušená) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem 15.01.2016 (MD) 31.03.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 60745-2-8:2009 Zrušená je nahrazena EN 62841-2-8:2016 ČSN EN 60745-2-8 ed. 2:2010Změna Z1-3.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 62841-2-8:2017 Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 54-5:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-5+A1:2021Zatím neharmonizovaná EN 54-5:2017+A1:2018Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-5:2001Změna Z1-4.17Změna A1-6.03(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 54-5+A1:2019 (Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 54-5+A1:2021(Zatím neharmonizovaná) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče; 01.04.2003 (CPR) 30.06.2005 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2002     01.04.2003 (CPR) 30.06.2005 (CPR)    
EN 54-5:2017 Zrušená Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 297:1994 ČSN EN 297:1996Změna A3-7.98Změna A5-6.99Změna A6-10.03Změna A4-4.05Oprava 1-12.06Změna A2-1.98Změna Z1-3.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
AC:2006        
A2:1996        
A3:1996        
A4:2004        
A5:1998        
A6:2003        
A2:1996/AC:2006        
EN 625:1995 ČSN EN 625:1997Změna Z1-3.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
EN 677:1998 ČSN EN 677:1999Změna Z1-3.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW 2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z.
EN 771-2:2011+A1:2015 ČSN EN 771-2+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 771-2 ed. 2:2011Změna Z1-3.16(Zrušená) Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky 10.06.2016 (CPR) 10.06.2017 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 7396-1:2007 nahrazuje EN 737-3:1998Zrušená ČSN EN ISO 7396-1:2007Změna A3-10.13Změna Z1-3.17Změna A1-7.10Změna A2-8.10(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak 07.07.2010 (MDD) 31.08.2010 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
A1:2010        
A2:2010        
EN 12566-1:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-1:2001Změna A1-5.05Změna Z1-3.17 (zrušena)Změna A1-7.04 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-1 ed. 2:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; 01.12.2004 (CPR) 01.12.2005 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2003     01.12.2004 (CPR) 01.12.2005 (CPR)    
EN 12566-3:2005+A2:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-3:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-3+A2:2014Změna Z1-3.17 zrušenaZměna Z2-9.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-3:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod; 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12566-4:2007 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-4:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-4:2008Změna Z1-3.17 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-4 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12566-6:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-6:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-6:2013Změna Z1-3.17 zrušenaZměna Z2-9.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-6:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12566-7:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-7:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-7:2013Změna Z1-3.17 zrušenaZměna Z2-9.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-7 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 12863:2010 ČSN EN ISO 12863:2011Změna A1-3.17 Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení 17.11.2011 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
AC:2011     01.12.2020 (GPSD)    
A1:2016     01.12.2020 (GPSD)    
EN 13012:2012 ČSN EN 13012:2017 Benzínové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí 08.04.2016 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 13108-1:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-1:2008Oprava 1-12.08Změna Z3-4.17Změna Z1-10.15Změna Z2-12.16 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-1 ed 2:2017(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)    
EN 13108-1:2016 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13108-1:2006Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13108-1 ed 2:2017(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13108-1:2008Oprava 1-12.08Změna Z3-4.17Změna Z1-10.15Změna Z2-12.16 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7