Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.09.2017 - 30.09.2017

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 331:1998 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 331:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 331:1999Změna A1-8.11Změna Z1-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 331 ed 2:2016(Zatím neharmonizovaná) Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov; 01.09.2011 (CPR) 01.09.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2010     01.09.2011 (CPR) 01.09.2012 (CPR)    
EN 13129:2016 ČSN EN 13129:2018 Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13924:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13924-1:2015Zatím neharmonizovaná EN 13924-2:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13924:2006Oprava 1-1.07Změna Z1-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13924-1:2016(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13924-2 :2014(Zatím neharmonizovaná) Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro tvrdé silniční asfalty; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
/AC:2006     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)    
EN 14891:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14891:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14891:2012Změna Z1-9.17Změna Z2-10.18Oprava 1-6.13(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14891 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování; 01.03.2013 (CPR) 01.03.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2012     01.03.2013 (CPR) 01.03.2013 (CPR)    
EN 15651-1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15651-1:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15651-1 ed. 2 :2013Změna Z1-09.2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15651-1 ed. 3:2017(Zatím neharmonizovaná) Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15651-2:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15651-2:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15651-2 ed. 2 :2013Změna Z1-09.2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15651-2 ed. 3:2017(Zatím neharmonizovaná) Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15651-3:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15651-3:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15651-3 ed. 2 :2013Změna Z1-09.2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15651-3 ed. 3:2017(Zatím neharmonizovaná) Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15651-4:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15651-4:20017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15651-4 ed. 2 :2013Změna Z1-09.2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15651-4 ed. 3:2017(Zatím neharmonizovaná) Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 17034:2016 ČSN EN ISO 17034:2017 Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů 08.09.2017 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 20471:2013 nahrazuje EN 471:2003+A1:2007Zrušená ČSN EN ISO 20471:2013Změna A1-6.17Oprava 1-2.15 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky 21.04.2018 (PPE) 30.09.2013 (PPE) 30.09.2013 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
A1:2016        
EN 60079-30-1:2007 Zrušená je nahrazena EN 60079-30-1:2017 ČSN EN 60079-30-1:2007Změna Z1-2.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60079-30-1 ed. 2:2018 Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Všeobecné a zkušební požadavky 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60079-30-1:2017 nahrazuje EN 60079-30-1:2007Zrušená ČSN EN 60079-30-1 ed. 2:2018 nahrazuje ČSN EN 60079-30-1:2007Změna Z1-2.18(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Obecné a zkušební požadavky 08.09.2017 (ATEX) 06.03.2020 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60335-2-9:2003 ČSN EN 60335-2-9 ed. 2:2004Změna A1-12.04Změna A2-12.06Změna A12-7.08Změna A13-6.11Oprava 1-2.13 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření 08.09.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2011        
AC:2012        
A12:2007        
A13:2010        
A1:2004
IEC 60335-2-9:2002/A1:2004
       
A13:2010/AC:2012        
A13:2010/AC:2011        
A2:2006
IEC 60335-2-9:2002/A2:2006
       
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím