Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.10.2018 - 31.10.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 1710:2005+A1:2008 Zrušená je nahrazena EN ISO/IEC 80079-38:2016 ČSN EN 1710+A1:2008Oprava 1-12.10(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů 08.09.2009 (MD) 19.09.2020 (MD) 19.09.2020 (ATEX)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
AC:2010        
EN ISO 4254-8:2018 nahrazuje EN 14017:2005+A2:2009Zrušená ČSN EN ISO 4254-8:2018 nahrazuje ČSN EN 14017+A2:2010(Zrušená) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 19085-2:2017 ČSN EN ISO 19085-2:2019 Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem 09.03.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 492+A2:2018 nahrazuje EN 492:2012Zrušená ČSN EN 492+A2:2020 nahrazuje ČSN EN 492 ed.2:2013Změna Z1-06.2013Změna Z2-01.2017(Zrušená) Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12953-4:2018 nahrazuje EN 12953-4:2002Zrušená ČSN EN 12953-4:2018 nahrazuje ČSN EN 12953-4:2003(Zrušená) Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem 14.09.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 14891:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14891:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14891:2012Změna Z1-9.17Změna Z2-10.18Oprava 1-6.13(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14891 ed. 2:2018(Zatím neharmonizovaná) Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování; 01.03.2013 (CPR) 01.03.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2012     01.03.2013 (CPR) 01.03.2013 (CPR)    
EN 16729-3:2018 ČSN EN 16729-3:2018 Železniční aplikace – Infrastruktura – Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji – Část 3: Požadavky na identifikaci vnitřních a povrchových vad kolejnic 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 17077:2018 ČSN EN 17077:2018 Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření 12.10.2018 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN ISO 21987:2017 nahrazuje EN ISO 21987:2009Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 21987:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 21987:2009(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Oční optika - Montované brýlové čočky 25.03.2020 (MDD) 30.09.2021 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 50271:2010 Zrušená je nahrazena EN 50271:2018 ČSN EN 50271 ed. 2:2011Změna Z1-11.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50271 ed. 3:2018 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 50271:2018 nahrazuje EN 50271:2010Zrušená ČSN EN 50271 ed. 3:2018 nahrazuje ČSN EN 50271 ed. 2:2011Změna Z1-11.18(Zrušená) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie 12.10.2018 (ATEX) 15.06.2021 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 50321-1:2018 nahrazuje EN 50321:1999Zrušená ČSN EN 50321-1:2018Oprava 1-2.19Oprava 2-6.20(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 50321:2001Změna Z1-10.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky 15.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
AC:2018     19.05.2020 (PPE) 19.11.2021 (PPE)    
EN 50321:1999 Zrušená je nahrazena EN 50321-1:2018 ČSN EN 50321:2001Změna Z1-10.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 50321-1:2018Oprava 1-2.19Oprava 2-6.20(Souběžná platnost) Elektricky izolační obuv pro práci v instalacích nízkého napětí

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 60601-2-2:2009 nahrazuje EN 60601-2-2:2007Zrušená ČSN EN 60601-2-2 ed. 3:2010Změna A11-9.12Změna Z1-10.18 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství 07.07.2010 (MDD) 01.04.2012 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 60601-2-33:2010 nahrazuje EN 60601-2-33:2002Zrušená ČSN EN 60601-2-33 ed. 3:2011Změna A12-10.17Oprava 2-10.18Změna A2-4.16Změna A1-12.15Změna A11-9.12 Oprava 1-10.18 nahrazuje ČSN EN 60601-2-33 ed. 2:2003Změna A2-10.08Změna Z1-6.11Změna A1-8.06(Zrušená) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance 17.11.2017 (MDD) 01.11.2019 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
A12:2016        
AC:2016-03        
A1:2015
IEC 60601-2-33:2010/A1:2013
       
A1:2015
IEC 60601-2-33:2010/A1:2013
       
A2:2015
IEC 60601-2-33:2010/A2:2015
       
A2:2015
IEC 60601-2-33:2010/A2:2015
       
EN 60601-2-43:2010 nahrazuje EN 60601-2-43:2000Zrušená ČSN EN 60601-2-43 ed. 2:2011Oprava 1-3.16Změna A1-10.18 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy 18.01.2011 (MDD) 01.06.2013 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 61008-1:2012 nahrazuje EN 61008-1:2004Zrušená ČSN EN 61008-1 ed. 3:2013Změna A11-6.16Oprava 1-10.18Změna A12-12.17Změna A1-7.15Změna A2-8.15 nahrazuje ČSN EN 61008-1 ed. 2:2005Změna A11-6.08Změna A12-11.09Změna A13-1.13Změna Z1-6.13(Zrušená) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 06.07.2018 (LVD) 18.06.2017 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A11:2015     06.07.2018 (LVD)    
A1:2014
IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modified)
       
A2:2014
IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Modified)
       
EN 61643-11:2012 ČSN EN 61643-11 ed. 2:2013Změna A11-10.18 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A11:2018        
EN 61770:2009 ČSN EN 61770 ed. 2:2010Změna A1-11.19Změna A11-10.18Oprava 1-10.11 Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2011        
EN ISO/IEC 80079-38:2016 nahrazuje EN 1710:2005+A1:2008Zrušená ČSN EN ISO/IEC 80079-38:2017Změna A1-11.18 Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech 12.10.2018 (MD) 12.10.2018 (ATEX) 19.09.2020 (MD) 30.06.2017 (ATEX)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
A1:2018        
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím