Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.12.2018 - 31.12.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 115-1:2017 nahrazuje EN 115-1:2008+A1:2010Zrušená ČSN EN 115-1:2018 nahrazuje ČSN EN 115-1+A1:2010Oprava 2-2.18Oprava 1-11.14(Zrušená) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž 09.03.2018 (MD) 31.01.2019 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 12999:2011+A2:2018 nahrazuje EN 12999:2011+A1:2012Zrušená ČSN EN 12999 + A2:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12999+A1:2012(Zrušená) Jeřáby – Nakládací jeřáby 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 13001-3-1:2012+A2:2018 nahrazuje EN 13001-3-1:2012+A1:2013Zrušená ČSN EN 13001-3-1 + A2:2018 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 13766-2:2018 nahrazuje EN 13309:2010Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 13766-2:2018 nahrazuje ČSN EN 13309:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Stroje pro zemní práce a stavební stroje – Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie – Část 2: Doplňující požadavky EMC z hlediska provozní bezpečnosti (ISO 13766-2:2018)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 15895:2011+A1:2018 nahrazuje EN 15895:2011Zrušená ČSN EN 15895 + A1:2018 nahrazuje ČSN EN 15895:2011(Zrušená) Ruční nářadí ovládané kazetovým nábojem – Bezpečnostní požadavky – Nářadí k trvalému zapsání značení 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 71-3:2013+A3:2018 Zrušená je nahrazena EN 71-3:2013+A1:2014Zrušená EN 71-3:2019 ČSN EN 71-3 + A3:2018(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-3:2019ČSN EN 71-3 + A1:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 1096-4:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 1096-4:2018 ČSN EN 1096-4:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 1096-4:2020 Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1096-4:2018 nahrazuje EN 1096-4:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 1096-4:2020 nahrazuje ČSN EN 1096-4:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Sklo ve stavebnictví - Sklo s povlakem - Část 4: Hodnocení shody/Výrobková norma 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 10207:2017 nahrazuje EN 10207:2005Zrušená ČSN EN 10207:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 10207:2005Oprava 1-11.17(Zrušená) Oceli pro jednoduché tlakové nádoby – Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče 14.09.2018 (SPVD) 14.09.2018 (SPVD) 2018/C/326/1 234/2015 Z.z. 2014/29/EU 119/2016 Sb.
EN 12081:2017 nahrazuje EN 12081:2007+A1:2010Zrušená ČSN EN 12081:2018 nahrazuje ČSN EN 12081+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 12953-4:2002 Zrušená je nahrazena EN 12953-4:2018 ČSN EN 12953-4:2003(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12953-4:2018 Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13445-3:2014 ČSN EN 13445-3:2018Změna A8-12.19Změna A2-4.18Změna A6-10.19 Změna A3-8.18Změna A1-4.18Změna A4-12.18 Změna A5-6.19Změna A7-12.19 Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 14.09.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2015        
A2:2016        
A3:2017        
A4:2018        
A5:2018        
A6:2019        
A7:2019        
A8:2019        
EN 13480-6:2017 nahrazuje EN 13480-6:2012Zrušená ČSN EN 13480-6:2018Změna A1-11.19 nahrazuje ČSN EN 13480-6:2013Změna A1-3.17(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2019     20.04.2020 (PED) 20.04.2020 (PED)    
EN ISO 13766-1:2018 nahrazuje EN 13309:2010Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 13766-1:2018 nahrazuje ČSN EN 13309:2011(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 1: Obecné požadavky EMC za obvyklých elektromagnetických podmínek okolního prostředí 30.06.2021 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 14460:2018 nahrazuje EN 14460:2006Zrušená ČSN EN 14460:2018 nahrazuje ČSN EN 14460:2006(Zrušená) Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 15.06.2018 (ATEX) 31.07.2018 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 16186-2:2017 ČSN EN 16186-2:2018 Železniční aplikace – Stanoviště strojvedoucího – Část 2: Integrace obrazovek, kontrolních prvků a indikátorů 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 60079-0:2012 Zrušená je nahrazena EN IEC 60079-0:2018 ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013Změna Z1-12.18Oprava 2-6.14Změna A11-8.14(Zrušená) je nahrazena ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5:2018Oprava 1-7.20 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky 08.04.2016 (ATEX) 07.10.2016 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
A11:2013        
EN IEC 60079-0:2018 nahrazuje EN 60079-0:2012Zrušená ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5:2018Oprava 1-7.20 nahrazuje ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013Změna Z1-12.18Oprava 2-6.14Změna A11-8.14(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky 06.07.2021 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60335-2-109:2010 ČSN EN 60335-2-109:2011Změna A1-12.18Změna A2-12.18 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2018        
A2:2018        
EN 61010-2-201:2013 Zrušená je nahrazena EN IEC 61010-2-201:2017 ČSN EN 61010-2-201:2013Změna Z1-12.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN IEC 61010-2-201 ed. 2:2018 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2013        
EN 63024:2018 nahrazuje EN 50557:2011Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 63024:2019 nahrazuje ČSN EN 50557:2012Změna Z1-1.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití 27.05.2021 (LVD) 17.01.2021 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 301 549 V2.1.2:2018 nahrazuje EN 301 549 V3.2.1:2021Souběžná platnost ČSN EN 301549 V2.1.2:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN ETSI EN 301549 V3.2.1 připravuje se... Požadavky na dostupnost pro výrobky a služby ICT

(EU)2018/2048 (hEN)
oprava (EU)2018/2048 (hEN) z 25. 3. 2019
oprava (EU)2018/2048 z 22. 7. 2019
ve znění změny (EU)2021/1339
(hEN 12. 8. 2021)

95/2019 Z.z. (EU)2016/2102 99/2019 Sb.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím