Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.01.2019 - 31.01.2019

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 4254-5:2018 nahrazuje EN ISO 4254-5:2009Zrušená ČSN EN ISO 4254-5:2019 Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy (ISO 4254-5:2018) 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 16952:2018 ČSN EN 16952:2019 Zemědělské stroje – Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) – Bezpečnost
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 12467+A1:2016 Zrušená ČSN EN 12467+A1:2017(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 12467 ed. 2:2013Změna Z2-1.17Změna Z1-6.13(Zrušená) Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13103-1:2017 nahrazuje EN 13103:2009+A2:2012Zrušená EN 13104:2009+A2:2012Zrušená ČSN EN 13103-1:2019 nahrazuje ČSN EN 13103+A2:2013(Zrušená) ČSN EN 13104+A2:2013(Zrušená) Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 14225-1:2017 nahrazuje EN 14225-1:2005Zrušená ČSN EN 14225-1:2019 nahrazuje ČSN EN 14225-1:2005(Zrušená) Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 14225-2:2017 nahrazuje EN 14225-2:2005Zrušená ČSN EN 14225-2:2019 nahrazuje ČSN EN 14225-2:2005(Zrušená) Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)
2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/425
EN 14225-3:2017 nahrazuje EN 14225-3:2005Zrušená ČSN EN 14225-3:2019 nahrazuje ČSN EN 14225-3:2005(Zrušená) Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované oděvní sestavy a součásti - Požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE) 30.06.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 50557:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 63024:2018 ČSN EN 50557:2012Změna Z1-1.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 63024:2019 Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 21.05.2021 (LVD) 17.01.2021 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 60079-1:2014 nahrazuje EN 60079-1:2007Zrušená ČSN EN 60079-1 ed. 3:2015Oprava 1-1.19 nahrazuje ČSN EN 60079-1 ed. 2:2008Změna Z1-4.15Oprava 1-4.09(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d" 08.04.2016 (ATEX) 01.08.2017 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60079-18:2015 nahrazuje EN 60079-18:2009Zrušená ČSN EN 60079-18 ed. 3:2015Změna A1-4.18Oprava 1-1.19 nahrazuje ČSN EN 60079-18 ed. 2:2010Změna Z1-8.15(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m" 08.04.2016 (ATEX) 16.01.2018 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
A1:2017
IEC 60079-18:2014/A1:2017
       
EN IEC 60238:2018 nahrazuje EN 60238:2004Zrušená ČSN EN IEC 60238 ed. 5:2018Změna A1-1.19(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60238 ed. 4:2005Změna A1-5.09Změna A2-9.11Změna Z1-6.18(Zrušená) Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje 14.09.2018 (LVD) 23.03.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60335-2-16:2003 ČSN EN 60335-2-16 ed. 2:2004Změna A1-11.08Změna A2-6.12Změna A11-1.19 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2008        
A2:2012        
A11:2018        
EN 60335-2-4:2010 ČSN EN 60335-2-4 ed. 3:2010Změna A2-2.20Změna A11-1.19Změna A1-7.15 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A2:2019        
A11:2018     27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD)    
A1:2015
IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Modified)
       
EN 60598-2-7:1989 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60598-2-4:2018 ČSN EN 60598-2-7:1994Změna A2 - 9.97Oprava 1 - 5.99Změna A12 - 9.97Změna A13 - 2.98Změna Z1-6.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60598-2-4 ed. 2:2018(Souběžná platnost) Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:1999        
A2:1996        
A13:1997        
A2:1996/AC:1999        
A2:1996
IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Modified)
       
EN 60601-1-1:2001 nahrazuje EN 60601-1:2006EN 60601-1-1:1993Zrušená ČSN EN 60601-1-1 ed. 2:2001(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007Oprava 1-4.16Změna A11-9.12Změna A1-6.14Změna A12-3.15(Souběžná platnost) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů 14.11.2001 (MDD) 01.11.2003 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 60601-1-4:1996 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60601-1:2006 ČSN EN 60601-1-4:1998Změna Z1-10.00(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007Oprava 1-4.16Změna A11-9.12Změna A1-6.14Změna A12-3.15(Souběžná platnost) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy 08.11.1997 (MDD) 01.12.2002 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
A1:1999
IEC 60601-1-4:1996/A1:1999
       
A1:1999
IEC 60601-1-4:1996/A1:1999
       
EN 62282-5-1:2012 ČSN EN 62282-5-1 ed. 2:2013Změna Z1-1.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 63024:2018 nahrazuje EN 50557:2011Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 63024:2019 nahrazuje ČSN EN 50557:2012Změna Z1-1.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití 27.05.2021 (LVD) 17.01.2021 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 302 617 V2.3.1 nahrazuje EN 302 617-2 V2.1.1Zrušená ČSN ETSI EN 302617 V2.3.1:2019 Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 14.09.2018 (RED) 31.03.2019 (RED) 2018/C/326/4
(EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020)
Změny (EU)2020/167:
(EU)2020/553 (hEN 22. 4. 2020),
(EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020)
(EU)2021/1196 (hEN 20. 7. 2021)

/ (EU)2020/167 (konsolidovaný text včetně (EU)2020/1562 bez změny (EU)2021/1196)
Seznam hEN k RED (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)

426/2016 Sb. 2014/53/EU 193/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím