Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.02.2019 - 28.02.2019

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 13001-3-6:2018 ČSN EN 13001-3-6:2019 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení – Hydraulické válce
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 13684:2018 nahrazuje EN 13684:2004+A3:2009Zrušená ČSN EN 13684:2019 Zahradní stroje – Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku – Bezpečnost 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 60204-1:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60204-1:2018 ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007Oprava 1-4.11Změna A1-11.09 Změna Z1-2.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019(Souběžná platnost) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 26.05.2010 (MD) 01.02.2012 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2010        
A1:2009
IEC 60204-1:2005/A1:2008
       
EN 54-5:2017+A1:2018 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-5:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 54-5+A1:2021Zatím neharmonizovaná ČSN EN 54-5+A1:2021(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 54-5+A1:2019 (Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 54-5:2001Změna Z1-4.17Změna A1-6.03(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot 20.03.2019 (CPR) 31.08.2022 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 71-1:2014+A1:2018 nahrazuje EN 71-1:2014Zrušená ČSN EN 71-1 + A1:2019 nahrazuje ČSN EN 71-1:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-8:2018 nahrazuje EN 71-8:2011Zrušená ČSN EN 71-8: 2018Oprava 1-2.19 nahrazuje ČSN EN 71-8:2012(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN ISO 374-1:2016 nahrazuje EN 374-1:2003Zrušená ČSN EN ISO 374-1:2017Změna A1-2.19 nahrazuje ČSN EN 374-1:2004(Zrušená) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika 21.04.2018 (PPE) 31.05.2017 (PPE) 31.05.2017 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 565:2017 nahrazuje EN 565:2006Zrušená ČSN EN 565:2019 nahrazuje ČSN EN 565:2007(Zrušená) Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 28.02.2018 (PPE) 28.02.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 1279-5:2005+A2:2010 Zrušená je nahrazena EN 1279-5:2018 ČSN EN 1279-5+A2:2010Změna Z2-4.2019Změna Z1-2.19(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1279-5:2019 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody; 01.02.2011 (CPR) 01.02.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12764:2004+A1:2008 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12764+A1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12764+A1:2008Změna Z1-1.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12764+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) Sanitární potřeby - Požadavky pro vířivé koupací vany; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12764:2015 Zrušená ČSN EN 12764:2016Změna Z2-03.2020Změna Z1-5.2019(Zrušená) Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12764+A1:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 12764:2004+A1:2008Zrušená (zatím harmonizovaná) Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12809:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 16510-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12809:2002Změna A1-2.05Oprava 1-1.04Oprava 2-2.08Oprava 3-2.08Oprava 4-2.08Změna Z1-2.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16510-1:2019(Zatím neharmonizovaná) Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody; 01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2006     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)    
AC:2007     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)    
A1:2004     01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR)    
EN 12815:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 16510-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12815:2002Změna A1-2.05Oprava 1-1.04Oprava 2-2.08Oprava 3-2.08Oprava 4-2.08Změna Z1-2.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16510-1:2019(Zatím neharmonizovaná) Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody; 01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)    
AC:2007     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)    
A1:2004     01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR)    
EN 13229:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 16510-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13229:2002Změna Z1-2.19Změna A1-9.03Změna A2-2.05Oprava 1-1.04Oprava 2-2.08Oprava 3-2.08Oprava 4-2.08(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16510-1:2019(Zatím neharmonizovaná) Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody; 01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2006     01.07.2007 (CPR) 01.07.2007 (CPR)    
AC:2007     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)    
A1:2003     01.06.2006 (CPR) 01.06.2007 (CPR)    
A2:2004     01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR)    
EN 13231-5:2018 ČSN EN 13231-5:2019 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13240:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 16510-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13240:2002Oprava 2-2.08Oprava 3-2.08Změna Z1-2.19Oprava 4-2.08Oprava 1-1.04Změna A2-2.05(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16510-1:2019(Zatím neharmonizovaná) Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody; 01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)    
AC:2007     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)    
A2:2004     01.07.2005 (CPR) 01.07.2007 (CPR)    
EN 13463-1:2009 Zrušená je nahrazena EN ISO 80079-36:2016 ČSN EN 13463-1:2009Změna Z1-9.16Oprava 1-2.19(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 80079-36:2016Oprava 1-2.19Oprava 2-4.20 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Základní metody a požadavky 31.10.2019 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 13463-5:2011 Zrušená je nahrazena EN ISO 80079-37:2016 ČSN EN 13463-5 ed. 2:2012Změna Z1-9.16Oprava 1-2.19(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 80079-37:2016Oprava 1-2.19 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí "c" 31.10.2019 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 13463-6:2005 Zrušená je nahrazena EN ISO 80079-37:2016 ČSN EN 13463-6:2005Změna Z1-9.16Oprava 1-2.19(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 80079-37:2016Oprava 1-2.19 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 6: Ochrana hlídáním iniciačních zdrojů "b" 31.10.2019 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 13463-8:2003 Zrušená je nahrazena EN ISO 80079-37:2016 ČSN EN 13463-8:2005Oprava 1-2.19Změna Z1-9.16(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 80079-37:2016Oprava 1-2.19 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 8: Ochrana kapalinovým závěrem "k" 31.10.2019 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 13976-1:2011 nahrazuje EN 13976-1:2003Zrušená ČSN EN 13976-1:2011Změna Z1-2.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní 19.08.2011 (MDD) 30.11.2011 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 13976-2:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13976-2:2018EN 13976-2:2003Zrušená ČSN EN 13976-2:2011Změna Z1-2.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13976-2 ed. 2:2019 Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém 19.08.2011 (MDD) 30.11.2011 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 14023:2010 ČSN EN 14023:2010Změna Z1-1.13Změna Z2-2.19 Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty; 01.01.2011 (CPR) 01.01.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14064-1:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14064-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14064-1:2010Oprava 1-11.10Změna Z2-12.2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14064-1 ed. 2:2019(Zatím neharmonizovaná) Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; 01.12.2010 (CPR) 01.12.2011 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14064-1:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 14064-1:2010Zrušená (zatím harmonizovaná) Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14428:2004+A1:2008 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14428+A1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14428+A1 :2008Změna Z1-1.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14428+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) Sprchové zástěny - Provozní požadavky a zkušební metody; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14428:2015 Zrušená ČSN EN 14428:2016Změna Z1-5.2019(Zrušená) Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14428+A1:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 14428:2004+A1:2008Zrušená (zatím harmonizovaná) Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14516:2006+A1:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14516+A1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14516+A1:2011Změna Z1-6.16 (zrušena)Změna Z2-10.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14516+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) Koupací vany pro domácí použití; 01.05.2011 (CPR) 01.05.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14516:2015 Zrušená Koupací vany pro domácí použití 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14516+A1:2018 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 14516:2006+A1:2010Zrušená (zatím harmonizovaná) Koupací vany pro domácí použití 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14527:2006+A1:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14527+A1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14527+A1:2011Změna Z1-1.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14527+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) Vany pro sprchové kouty pro domácí použití; 01.05.2011 (CPR) 01.05.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 14527:2016 Zrušená je nahrazena EN 14527+A1:2018Zatím neharmonizovaná Vany pro sprchové kouty pro domácí použití 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava