Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.06.2019 - 30.06.2019

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 60204-11:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 60204-11:2019 ČSN EN 60204-11:2001Změna Z1-6.19Oprava 1-4.11 nahrazuje ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2:2019(Souběžná platnost) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC nepřesahující 36 kV 26.05.2010 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2010        
EN ISO 6185-1:2001 Zrušená je nahrazena EN ISO 6185-1:2018 ČSN EN ISO 6185-1:2004(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 6185-1:2019 Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-1:2018 nahrazuje EN ISO 6185-1:2001Zrušená ČSN EN ISO 6185-1:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-1:2004(Zrušená) Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-2:2001 Zrušená je nahrazena EN ISO 6185-2:2018 ČSN EN ISO 6185-2:2004(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 6185-2:2019 Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-2:2018 nahrazuje EN ISO 6185-2:2001Zrušená ČSN EN ISO 6185-2:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-2:2004(Zrušená) Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-3:2014 Zrušená je nahrazena EN ISO 6185-3:2018 ČSN EN ISO 6185-3:2014(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 6185-3:2019 Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-3:2018 nahrazuje EN ISO 6185-3:2014Zrušená ČSN EN ISO 6185-3:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-3:2014(Zrušená) Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-4:2011 Zrušená je nahrazena EN ISO 6185-4:2018 ČSN EN ISO 6185-4:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 6185-4:2019 Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 6185-4:2018 nahrazuje EN ISO 6185-4:2011Zrušená ČSN EN ISO 6185-4:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 6185-4:2015(Zrušená) Nafukovací čluny – Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 7840:2013 Zrušená je nahrazena EN ISO 7840:2018 ČSN EN ISO 7840:2013(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 7840:2019 Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 7840:2018 nahrazuje EN ISO 7840:2021Souběžná platnost EN ISO 7840:2013Zrušená ČSN EN ISO 7840:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 7840:2021(Souběžná platnost) ČSN EN ISO 7840:2013(Zrušená) Malá plavidla – Ohnivzdorné palivové hadice

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8469:2013 Zrušená je nahrazena EN ISO 8469:2018 ČSN EN ISO 8469:2013(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 8469:2019 Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8469:2018 nahrazuje EN ISO 8469:2021Souběžná platnost EN ISO 8469:2013Zrušená ČSN EN ISO 8469:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 8469:2021(Souběžná platnost) ČSN EN ISO 8469:2013(Zrušená) Malá plavidla – Neohnivzdorné palivové hadice

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8666:2002 Zrušená ČSN EN ISO 8666:2006(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malá plavidla - Základní údaje

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8666:2018 ČSN EN ISO 8666:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malá plavidla – Základní údaje

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8849:2003 Zrušená je nahrazena EN ISO 8849:2018 ČSN EN ISO 8849:2004(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 8849:2019 Malá plavidla - Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8849:2018 nahrazuje EN ISO 8849:2003Zrušená ČSN EN ISO 8849:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 8849:2004(Zrušená) Malá plavidla – Drenážní čerpadla s elektrickým pohonem na stejnosměrný proud

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9093-1:1997 Zrušená je nahrazena EN ISO 9093-1:2018 ČSN EN ISO 9093-1:1999(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 9093-1:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 1: Kovové části 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9093-1:2018 nahrazuje EN ISO 9093-1:1997Zrušená EN ISO 9093:2021Souběžná platnost ČSN EN ISO 9093-1:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 9093-1:1999(Zrušená) ČSN EN ISO 9093:2021 Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 1: Kovové části

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9093-2:2002 Zrušená je nahrazena EN ISO 9093-2:2018 ČSN EN ISO 9093-2:2006(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 9093-2:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9093-2:2018 nahrazuje EN ISO 9093-2:2002Zrušená EN ISO 9093:2021Souběžná platnost ČSN EN ISO 9093-2:2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 9093-2:2006(Zrušená) ČSN EN ISO 9093:2021 Malá plavidla – Ventily a prostupy obšívkou – Část 2: Nekovové

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11192:2005 Zrušená je nahrazena EN ISO 11192:2018 ČSN EN ISO 11192:2006(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 11192:2019 Malá plavidla - Grafické značky 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11192:2018 nahrazuje EN ISO 11192:2005Zrušená ČSN EN ISO 11192:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 11192:2006(Zrušená) Malá plavidla – Grafické značky

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11547:1995 Zrušená je nahrazena EN ISO 11547:2018 ČSN EN ISO 11547:1997Změna A1 - 10.01(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 11547:2019 Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
A1:2000        
EN ISO 11547:2018 nahrazuje EN ISO 11547:1995Zrušená ČSN EN ISO 11547:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 11547:1997Změna A1 - 10.01(Zrušená) Malá plavidla – Ochrana startu zatíženého motoru

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11812:2001 Zrušená je nahrazena EN ISO 11812:2018 ČSN EN ISO 11812:2005(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 11812:2019 Malá plavidla - Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním 12.02.2016 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11812:2018 nahrazuje EN ISO 11812:2001Zrušená ČSN EN ISO 11812:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 11812:2005(Zrušená) Malá plavidla – Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)