Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.12.2019 - 31.12.2019

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 28927-8:2009 ČSN EN ISO 28927-8:2010Změna A2-12.19Změna A1-6.16 Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem 13.05.2016 (MD) 30.06.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2015        
EN 62841-2-1:2018 Souběžná platnost platí souběžně s EN 60745-2-1:2010 ČSN EN 62841-2-1:2018Změna A11-12.19(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60745-2-1 ed. 2:2010Změna Z1-6.18(Souběžná platnost) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky (IEC 62841-2-1:2017 Modifikovaná) 19.01.2022 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A11:2019     02.04.2020 (MD) 02.10.2021 (MD)    
EN 61029-2-12:2011 ČSN EN 61029-2-12:2011Změna Z1-12.19 Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity 18.11.2011 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 1092-1:2018 nahrazuje EN 1092-1:2007+A1:2013Zrušená ČSN EN 1092-1:2019 nahrazuje ČSN EN 1092-1+A1:2014Oprava 1-3.18(Zrušená) Příruby a přírubové spoje Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a přísluenství s označením PN Část 1: Příruby z oceli 14.09.2018 (PED) 31.10.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13445-3:2014 ČSN EN 13445-3:2018Změna A8-12.19Změna A2-4.18Změna A6-10.19 Změna A3-8.18Změna A1-4.18Změna A4-12.18 Změna A5-6.19Změna A7-12.19 Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 14.09.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2015        
A2:2016        
A3:2017        
A4:2018        
A5:2018        
A6:2019        
A7:2019        
A8:2019        
EN 14064-1:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14064-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14064-1:2010Oprava 1-11.10Změna Z2-12.2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14064-1 ed. 2:2019(Zatím neharmonizovaná) Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; 01.12.2010 (CPR) 01.12.2011 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15102:2019 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 15102:2007+A1:2011Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 15102:2019 (Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 15102+A1:2012(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Dekorační tapety - Forma rolí 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 60335-1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 62841-1:2015Souběžná platnost EN 60335-1:2002Zrušená ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012Změna A14-3.20Oprava 1-6.14Změna Z2-5.16Změna A13-2.18Oprava 2-7.19Změna A11-11.14Změna Z1-11.14Změna A1-12.19Změna A2-12.19(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 62841-1:2016(Souběžná platnost) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 15.01.2016 (MD) 27.05.2021 (LVD) 29.02.2016 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2014        
A11:2014        
A13:2017     19.03.2019 (MD) 03.05.2020 (MD)    
A13:2017     27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD)    
EN 60335-2-12:2003 ČSN EN 60335-2-12 ed. 2:2004Změna A1-1.09 Změna A2-11.19Změna A11-12.19 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2008        
A2:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
A11:2012     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 60335-2-17:2013 ČSN EN 60335-2-17 ed. 3:2013Změna A1-9.20Změna A11-12.19 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče 08.07.2016 (LVD) 22.12.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2019     22.06.2021 (LVD)    
A11:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 60335-2-66:2003 ČSN EN 60335-2-66 ed. 2:2004Změna A11-12.19Oprava 1-10.04Změna A1-12.08Změna A2-6.12 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2008        
A2:2012        
A11:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 60335-2-98:2003 ČSN EN 60335-2-98 ed. 2:2004Změna A1-9.05Změna A2-5.09Změna A11-12.19 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2005        
A11:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
A2:2008
IEC 60335-2-98:2002/A2:2008
       
EN 60335-2-99:2003 ČSN EN 60335-2-99:2004Změna A1-12.19 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60601-2-28:2010 nahrazuje EN 60601-2-28:1993Zrušená ČSN EN 60601-2-28 ed. 2:2010Změna Z1-12.19 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku 18.01.2011 (MDD) 01.04.2013 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 60715:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60715:2018 ČSN EN 60715:2002Změna Z1-5.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60715 ed. 2:2018(Souběžná platnost) Rozměry spínacích a řídicích zařízení nn - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění elektrických zařízení v rozváděčích nn 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60715:2018 nahrazuje EN 60715:2001Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 60715 ed. 2:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60715:2002Změna Z1-5.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Rozměry spínacích a řídicích zařízení nízkého napětí - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění spínacích a řídicích zařízení a příslušenství 27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60898-1:2003 Zrušená je nahrazena EN 60898-1:2019 ČSN EN 60898-1:2003Změna Z1-7.19Změna A1-4.05Oprava 1-4.05Změna A11-4.06Změna A12-12.08Změna A13-2.13 nahrazuje ČSN EN 60898-1 ed. 2:2019(Zrušená) Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2004        
A11:2005        
A12:2008        
A13:2012        
A1:2004
IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Modified)
       
EN 60898-1:2019 nahrazuje EN 60898-1:2003Zrušená ČSN EN 60898-1 ed. 2:2019(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60898-1:2003Změna Z1-7.19Změna A1-4.05Oprava 1-4.05Změna A11-4.06Změna A12-12.08Změna A13-2.13 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) 27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60947-2:2006 Zrušená je nahrazena EN 60947-2:2017 ČSN EN 60947-2 ed. 3:2007Oprava 1-8.07Změna A1-4.10Změna A2-12.13Změna Z1-2.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60947-2 ed. 4:2018Změna A1-8.20Oprava 1-8.18 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2009
IEC 60947-2:2006/A1:2009
       
A1:2009
IEC 60947-2:2006/A1:2009
       
A2:2013
IEC 60947-2:2006/A2:2013
       
A2:2013
IEC 60947-2:2006/A2:2013
       
EN 60947-2:2017 nahrazuje EN 60947-2:2006Zrušená ČSN EN 60947-2 ed. 4:2018Změna A1-8.20Oprava 1-8.18 nahrazuje ČSN EN 60947-2 ed. 3:2007Oprava 1-8.07Změna A1-4.10Změna A2-12.13Změna Z1-2.18(Zrušená) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe 27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2020     30.11.2020 (LVD)    
EN 60947-5-1:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60947-5-1:2017 ČSN EN 60947-5-1 ed. 2:2005Oprava 1-12.05Změna A1-2.10Změna Z1-6.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 60947-5-1 ed. 3:2018Oprava 1-8.20 Spínací a řídící přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
AC:2004        
AC:2005        
A1:2009
IEC 60947-5-1:2003/A1:2009
       
EN 60947-5-1:2017 nahrazuje EN 60947-5-1:2004Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 60947-5-1 ed. 3:2018Oprava 1-8.20 nahrazuje ČSN EN 60947-5-1 ed. 2:2005Oprava 1-12.05Změna A1-2.10Změna Z1-6.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů 27.11.2019 (LVD) 22.12.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2020-05        
EN 61000-3-3:2013 nahrazuje EN 61000-3-3:2008Zrušená ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014Změna A1-12.19 nahrazuje ČSN EN 61000-3-3 ed. 2:2009Změna Z1-2.14(Zrušená) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení 13.05.2016 (EMC) 18.06.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 61010-2-201:2013 Zrušená je nahrazena EN IEC 61010-2-201:2017 ČSN EN 61010-2-201:2013Změna Z1-12.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN IEC 61010-2-201 ed. 2:2018 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2013        
EN IEC 61010-2-201:2017 nahrazuje EN 61010-2-201:2013Zrušená ČSN EN IEC 61010-2-201 ed. 2:2018 nahrazuje ČSN EN 61010-2-201:2013Změna Z1-12.18(Zrušená) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení 27.11.2019 (LVD) 27.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 61058-1:2002 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 61058-1:2018 ČSN EN 61058-1:2003Změna A2-9.08Změna Z1-11.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2:2018(Souběžná platnost) Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 27.05.2021 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A2:2008
IEC 61058-1:2000/A2:2007
       
A2:2008
IEC 61058-1:2000/A2:2007
       
EN 61347-2-11:2001 ČSN EN 61347-2-11:2002Změna A1-12.19 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech 08.07.2016 (LVD) 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2002        
AC:2010        
A1:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 61347-2-7:2012 ČSN EN 61347-2-7 ed. 3:2012Změna A1-12.19 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi) 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 62035:2014 nahrazuje EN 62035:2000Zrušená ČSN EN 62035 ed. 2:2015Změna A1-12.19Oprava 1-9.17 nahrazuje ČSN EN 62035:2000Změna A1-6.04Změna Z1-7.15Změna A2-3.13(Zrušená) Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost 08.07.2016 (LVD) 15.09.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A2:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 62040-1:2008 ČSN EN 62040-1:2009Změna A1-9.13Změna Z1-12.19 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2009        
A1:2013
IEC 62040-1:2008/A1:2013
       
EN 80601-2-59:2009 ČSN EN 80601-2-59:2010Změna Z1-12.19 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí 18.01.2011 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím