Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.07.2020 - 31.07.2020

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 11200:2014 nahrazuje EN ISO 11200:2009Zrušená ČSN EN ISO 11200:2015Změna A1-7.20 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech 13.02.2015 (MD) 13.02.2015 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 267:2009+A1:2011 nahrazuje EN 267:2009Zrušená ČSN EN 267+A1:2012Změna Z1-7.20 Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením 18.11.2011 (MD) 12.08.2016 (PED) 29.02.2012 (MD) 29.02.2012 (PED)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 676:2003+A2:2008 nahrazuje EN 676:2003Zrušená ČSN EN 676+A2:2009Změna Z1-7.20 Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením 08.09.2009 (MD) 12.08.2016 (PED) 30.06.2010 (MD) 30.06.2010 (GAD) 30.06.2010 (PED)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/118/5
2016/C/94/3
2015/C/209/5
2016/C/44/7
2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 2009/142/ES 22/2003 Sb. 393/1999 Z.z. 2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
AC:2008        
EN ISO 11393-2:2019 nahrazuje EN 381-5:1995Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 11393-2:2020(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 381-5:1997(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou 19.05.2020 (PPE) 19.11.2021 (PPE)
2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
(EU)2016/425
EN 16009:2011 ČSN EN 16009:2012Oprava 1-7.20 Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu 08.04.2016 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN ISO 19353:2019 nahrazuje EN ISO 19353:2016Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 19353:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 19353:2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana 02.04.2020 (MD) 02.10.2021 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 50159:2010 nahrazuje EN 50159-1:2001Zrušená EN 50159-2:2001Zrušená ČSN EN 50159:2011Změna A1-7.20 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech 10.08.2018 (IRS) 01.09.2013 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 50163:2004 ČSN EN 50163 ed. 2:2005Změna A2-7.20Změna A1-3.08Oprava 1-4.12Oprava 2-6.13 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
AC:2010        
AC:2013        
A1:2007        
EN 50238-1:2003 ČSN EN 50238-1:2003 Změna Z1-7.20Oprava 1-4.12Oprava 2-6.15 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
AC:2014        
EN 50553:2012 ČSN EN 50553:2013 Změna A2-7.20Oprava 1-9.14Změna A1-2.17 Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
AC:2013        
A1:2016        
EN IEC 60079-0:2018 nahrazuje EN 60079-0:2012Zrušená ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5:2018Oprava 1-7.20 nahrazuje ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013Změna Z1-12.18Oprava 2-6.14Změna A11-8.14(Zrušená) Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky 06.07.2021 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60335-2-61:2003 ČSN EN 60335-2-61 ed. 2:2004Změna A1-1.06Změna A2-5.09 Změna A11-7.20 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2005        
A2:2008        
A11:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 60335-2-71:2003 ČSN EN 60335-2-71 ed. 2:2004Změna A1-1.08Změna Z1-7.20 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2007
IEC 60335-2-71:2002/A1:2007
       
EN 60335-2-78:2003 ČSN EN 60335-2-78 ed. 2:2004Změna A1-12.08Změna A11-7.20 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2008        
A11:2020     30.11.2020 (LVD) 30.05.2022 (LVD)    
EN 60335-2-87:2002 ČSN EN 60335-2-87 ed. 2:2003Změna Z1-7.20Změna A1-1.08Změna A2-11.19 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2007        
A2:2019     03.08.2020 (LVD) 03.02.2020 (LVD)    
EN 60730-2-2:2002 ČSN EN 60730-2-2 ed. 2:2002Změna A1-8.06Změna Z1-7.20Změna A11-12.05 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A11:2005        
A1:2006
IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Modified)
       
EN 60730-2-4:2007 ČSN EN 60730-2-4 ed. 2:2008Změna Z1-7.20 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60950-23:2006 ČSN EN 60950-23:2006Změna Z2-9.21Změna Z1-7.20 zrušena Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2008        
EN 60974-3:2014 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN IEC 60974-3:2019EN 60974-3:2007Zrušená ČSN EN 60974-3 ed. 3:2014Změna Z2-7.20Změna Z1-1.20 ruší se nahrazuje ČSN EN 60974-3 ed. 2:2008Změna Z1-9.14(Zrušená) ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku 08.07.2016 (LVD) 31.12.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60974-5:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60974-5:2008Zrušená EN IEC 60974-5:2019 ČSN EN 60974-5 ed. 3:2014Změna Z2-7.20Změna Z1-10.19 ruší se nahrazuje ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60974-7:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 60974-7:2005Zrušená EN IEC 60974-7:2020 ČSN EN 60974-7 ed. 3:2013Změna Z2-7.20Změna Z1-1.20 nahrazuje ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 62026-3:2015 nahrazuje EN 62026-3:2009Zrušená ČSN EN 62026-3 ed. 2:2015Změna A11-7.20Oprava 1-3.20 nahrazuje ČSN EN 62026-3:2010Změna Z1-9.15(Zrušená) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet 08.07.2016 (LVD) 26.09.2017 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2019-12     03.08.2020 (LVD) 03.02.2022 (LVD)    
EN 62115:2005 Souběžná platnost platí souběžně s EN IEC 62115:2020Souběžná platnost ČSN EN 62115:2006Změna Z1-5.11Změna A12-6.15Změna A2-12.11Změna A11-5.13Změna Z2-7.20(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN IEC 62115 ed. 2:2020Změna A11-7.20(Souběžná platnost) Elektrické hračky - Bezpečnost 11.08.2011 (TOYS) 11.08.2011 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
A11:2012        
A12:2015        
A11:2012/AC:2013        
A2:2011/AC:2011        
A2:2011
IEC 62115:2003/A2:2010 (Modified)
       
EN 62368-1:2014 nahrazuje EN 60950-1:2006Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 60065:2014 ČSN EN 62368-1:2015Změna A11-11.17Změna Z2-9.21Změna Z1-7.20 zrušenaOprava 1-3.16 zrušenaOprava 2-5.18 nahrazuje ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006Změna Z2-5.18Změna A11-12.09Změna A1-12.10Změna A12-12.11Oprava 1-4.12Změna A2-2.14Změna Z1-3.16 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) ČSN EN 60065 ed. 2:2015Oprava 2-8.17Oprava 1-6.17Změna Z1-3.16 zrušenaZměna A11-10.17Změna Z2-5.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky 08.07.2016 (LVD) 20.12.2020 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2015        
EN ISO/IEC 80079-34:2011 ČSN EN ISO/IEC 80079-34:2012Změna Z1-7.20 Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systému kvality pro výrobu zařízení 08.04.2016 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím