Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.12.2020 - 31.12.2020

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 11203:2009 ČSN EN ISO 11203:2010Změna A1-12.20 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu 18.12.2009 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
EN ISO 3691-1:2015 nahrazuje EN ISO 3691-1:2012Zrušená ČSN EN ISO 3691-1:2016Změna A1-12.20Oprava 1-2.17 nahrazuje ČSN EN ISO 3691-1:2013Oprava 1-10.13(Zrušená) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů 15.01.2016 (MD) 31.01.2016 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2016        
A1:2020     03.03.2021 (MD) 03.09.2022 (MD)    
EN ISO 3691-5:2015 nahrazuje EN ISO 3691-5:2014Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 3691-5:2016Změna A1-12.20Oprava 1-2.17 nahrazuje ČSN EN ISO 3691-5:2014(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky 02.04.2020 (MD) 02.10.2021 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2020     03.03.2021 (MD)    
EN 10253-4:2008 ČSN EN 10253-4:2008Oprava 1-12.20Oprava 2-12.20 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
AC:2009        
EN ISO 11243:2016 nahrazuje EN 14872:2006Zrušená ČSN EN ISO 11243:2020 nahrazuje ČSN EN 14872:2006(Zrušená) Jízdní kola - Zavazadlové nosiče pro jízdní kola - Požadavky a zkušební metody 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 13260:2009+A1:2010 ČSN EN 13260+A1:2011Oprava 1-12.20(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Dvojkolí - Požadavky na výrobek 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN ISO 14064-1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 14064-1:2019 ČSN ISO 14064-1:2006Změna Z1-5.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 14064-1:2019 Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace 28.11.2013 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14064-1:2019 nahrazuje EN ISO 14064-1:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 14064-1:2019 nahrazuje ČSN ISO 14064-1:2006Změna Z1-5.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace 04.12.2020 (NLF, EMAS) 01.07.2022 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14064-2:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 14064-2:2019 ČSN ISO 14064-2:2006Změna Z1-5.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 14064-2:2019 Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty 28.11.2013 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14064-2:2019 nahrazuje EN ISO 14064-2:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 14064-2:2019 nahrazuje ČSN ISO 14064-2:2006Změna Z1-5.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty 04.12.2020 (NLF, EMAS) 01.07.2022 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14064-3:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 14064-3:2019 ČSN ISO 14064-3:2006Změna Z1-5.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 14064-3:2019 Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech 28.11.2013 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 14064-3:2019 nahrazuje EN ISO 14064-3:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 14064-3:2019 nahrazuje ČSN ISO 14064-3:2006Změna Z1-5.12(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem na ověřování a validaci prohlášení o skleníkových plynech 04.12.2020 (NLF, EMAS) 01.07.2022 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN 15194:2017 ČSN EN 15194:2019Oprava 1-12.20 Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 15195:2003 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 15195:2019 ČSN EN ISO 15195:2004Změna Z1-7.19 nahrazuje ČSN EN ISO 15195 ed. 2:2019 Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře 05.10.2011 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 15195:2019 nahrazuje EN ISO 15195:2003Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 15195 ed. 2:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 15195:2004Změna Z1-7.19 Laboratorní medicína - Požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří používajících referenčních postupů měření 04.12.2020 (NLF, EMAS) 01.07.2022 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN 16890:2017 ČSN EN 16890:2018 Dětský nábytek - Matrace pro postýlky a kolébky - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody 01.12.2020 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 17022:2018. ČSN EN 17022:2018 Výrobky pro péči o dítě - Pomůcky ke koupání - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 01.12.2020 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO/IEC 17029:2019 ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány 04.12.2020 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN 17072:2018 ČSN EN 17072:2019 Výrobky pro péči o dítě - Vaničky na koupání a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 01.12.2020 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 20957-9:2016 nahrazuje EN 957-9:2003Zrušená ČSN EN ISO 20957-9:2017Změna A1-11.19 nahrazuje ČSN EN 957-9:2003(Zrušená) Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
A1:2019     01.12.2020 (GPSD)    
EN 60034-5:2001 ČSN EN 60034-5 ed. 2:2002Změna Z1-12.20Změna A1-8.07 Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2007
IEC 60034-5:2000/A1:2006
       
EN 60335-2-30:2009 ČSN EN 60335-2-30 ed. 3:2010Změna A12-12.20Oprava 1-6.15Změna A1-9.20Změna A11-11.12 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místnosti 08.07.2016 (LVD) 22.12.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2010        
AC:2014        
A1:2020     22.06.2021 (LVD)    
A11:2012        
A12:2020     22.06.2021 (LVD)    
EN 60519-8:2005 ČSN EN 60519-8:2006Změna Z1-12.20 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN 60895:2003 nahrazuje EN 60895:1996Zrušená ČSN EN 60895 ed. 2:2004Změna Z1-12.20 Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do ±600 kV 01.07.2006 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 60947-5-2:2007 nahrazuje EN IEC 60947-5-2:2020Souběžná platnost ČSN EN 60947-5-2 ed. 3:2008Změna Z2-5.21 (ruší změnu Z1-10.20) Změna Z1-10.20Změna A1-8.13 nahrazuje ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4:2020(Souběžná platnost) Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače 08.07.2016 (LVD) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
A1:2012
IEC 60947-5-2:2007/A1:2012
       
EN IEC 60947-5-2:2020 Souběžná platnost platí souběžně s EN 60947-5-2:2007 ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4:2020(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60947-5-2 ed. 3:2008Změna Z2-5.21 (ruší změnu Z1-10.20) Změna Z1-10.20Změna A1-8.13 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače 30.11.2020 (LVD) 16.03.2021 (EMC) 30.05.2022 (LVD) 16.09.2022 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 60974-1:2012 nahrazuje EN IEC 60974-1:2018Souběžná platnost ČSN EN 60974-1 ed. 4:2013Změna Z1-3.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5:2019Změna A1-11.19Oprava 1-2.21(Souběžná platnost) Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
EN IEC 60974-1:2018 Souběžná platnost platí souběžně s EN 60974-1:2012 ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5:2019Změna A1-11.19Oprava 1-2.21(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60974-1 ed. 4:2013Změna Z1-3.19(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu 30.11.2020 (LVD) 30.05.2022 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2019     30.11.2020 (LVD)    
HD 605 S2:2008 ČSN 347010-82:2009Změna Z1-12.20 Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody 08.07.2016 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2010        
ČSN EN ISO 14064-2:2019 Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty 04.12.2020 (NLF, EMAS) 01.07.2022 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím