Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 24.

KAMENIVO

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1998/598/ES
Mandáty M/125 Změny mandátu: M/139 , M/125am M/125_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kámen, cement

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 24 (CPR):
radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), těžké kovy, arsen, olovo, kadmium, chrom (celkový, šestimocný), měď, nikl, rtuť, zinek, antimon, baryum, bor, kobalt, molybden, selen, thalium, cín, vanad, fenol, 1,2-dichloroethan, tri- a tetrachlorethen, chloroethen (vinylchlorid), alkylované benzeny, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny (m-xylen, p-xylen, o-xylen), MTBE, nonylfenol, chlorované fenoly, hexachlorbenzen, chlorbenzeny, epichlorohydrin, PCB (suma PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180), PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; EOX, AOX, PCDD, PCDF, CMR látky kat. 1A a 1B, methylnaftaleny, minerální oleje, chloridy, sírany, fluoridy, kyanidy, dusík (amonný, dusitanový), nepřítomnost azbestu

Materiály pro skupinu 24 (CPR):
kámen (přírodní, umělý, filer), písek,  láva, tuf, popílek, jíly, škvára, vermikulit, perlit, struska, beton, zdivo, asfalt
Emise VOC , Voda , Půda , Radiace
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím