Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy k CPR - stavební výrobky»Harmonizované normy rozdělené do skupin výrobků podle přílohy IV k CPR

Harmonizované normy rozdělené do skupin výrobků podle přílohy IV k CPR

Databáze všech harmonizovaných norem je zpracovávána za finanční podpory Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).  Aktualizace je prováděna měsíčně podle naposled zveřejněného seznamu harmonizovaných norem v Úředním věstníku EU OJEU 2017/C/76/5 (hEN), platnost harmonizovaných norem je ověřována podle CEN a platnost ČSN je ověřována podle Věstníku ÚNMZ .

Aktualizace k 1. 11. 2017

Upřesnění k harmonizovaným normám

 


Kód skupiny Název skupiny Mandát Změny mandátu Rozhodnutí Komise Commission decision
1 PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY Z OBYČEJNÉHO/LEHKÉHO BETONU A AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU M/100 M/130 M/126 M/139 1999/94/ES 1999/94/EC
2 DVEŘE, OKNA, OKENICE, VRATA A PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KOVÁNÍ M/101 M/130 M/126 1999/93/ES 1999/93/EC návrh změny
3 FÓLIE, VČETNĚ LITÝCH A SESTAV (HYDROIZOLAČNÍCH NEBO PAROTĚSNÝCH M/102 M/130 M/137 M/126 1999/90/ES 1999/90/EC
4 TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY. KOMPOZITNÍ IZOLAČNÍ SESTAVY NEBO SYSTÉMY M/103 M/103_rev M/367 M/138 M/130 M/137 M/126 1999/91/ES 1999/91/EC Construct 09/847
5 STAVEBNÍ LOŽISKA, ČEPY PRO KONSTRUKČNÍ SPOJE M/104 M/132 1995/467/ES 1995/467/EC
6 KOMÍNY, KOUŘOVODY A SPECIFICKÉ VÝROBKY M/105 M/130 M/137 M/442 1995/467/ES 1995/467/EC
7 VÝROBKY ZE SÁDRY M/106 M/130 M/137 M/139 1995/467/ES 1995/467/EC
8 GEOTEXTILIE, GEOMEMBRÁNY A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY M/107 2015/1958 2015/1958
9 LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ / OPLÁŠTĚNÍ / KONSTRUKČNÍ TĚSNĚNÉ ZASKLENÍ M/108 M/137 1996/580/ES 1996/580/EC
10 ZAŘÍZENÍ PRO STABILNÍ HAŠENÍ POŽÁRU (VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCE, STABILNÍ VÝROBKY PRO HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ VÝBUCH M/109 M/130 M/139 1996/577/ES 1996/577/EC
11 VYBAVENÍ PRO HYGIENICKÉ PROSTORY M/110 M/368 M/137 M/139 1996/578/ES 1996/578/EC
12 VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ: SILNIČNÍ VYBAVENÍ M/111 M/132 1996/579/ES 1996/579/EC
13 KONSTRUKČNÍ VÝROBKY A PRVKY ZE DŘEVA A DOPLŇKY M/112 M/137 1997/176/ES 1997/176/EC
14 PANELY A PRVKY NA BÁZI DŘEVA M/113 M/444 M/137 1997/462/ES 1997/462/EC
15 CEMENT, STAVEBNÍ VÁPNA A JINÁ HYDRAULICKÁ POJIVA M/114 1997/555/ES 1997/555/EC
16 VÝZTUŽNÁ A PŘEDPÍNACÍ BETONÁŘSKÁ OCEL (A DOPLŇKY) PŘEDPÍNACÍ SESTAVY M/115_rev M/115 1997/597/ES 1997/597/EC
17 ZDIVO A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY ZDICÍ PRVKY, MALTY A DOPLŇKY M/116 M/116am M/137 1997/740/ES 1997/740/EC
18 VÝROBKY PRO KANALIZAČNÍ SYSTÉMY M/118 2015/1959 2015/1959
19 PODLAHOVINY M/119 M/119am M/137 M/132 1997/808/ES 1997/808/EC
20 KONSTRUKČNÍ KOVOVÉ VÝROBKY A DOPLŇKY M/120 M/137 1998/214/ES 1998/214/EC
21 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ, SESTAVY VNITŘNÍCH PŘÍČEK M/121 1998/437/ES 1998/437/EC
22 STŘEŠNÍ KRYTINY, STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY, STŘEŠNÍ OKNA A DOPLŇKOVÉ VÝROBKY STŘEŠNÍ SESTAVY M/122 M/137 1998/436/ES 1998/436/EC
23 VÝROBKY PRO KONSTRUKCE VOZOVEK M/124 M/387 M/137 1998/601/ES 1998/601/EC
24 KAMENIVO M/125 M/139 M/125am 1998/598/ES 1998/598/EC
25 STAVEBNÍ ADHEZIVA M/127 1999/470/ES 1999/470/EC
26 VÝROBKY PRO BETON, MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY M/128 M/137 1999/469/ES 1999/469/EC
27 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR M/129 M/369 M/137 1999/471/ES 1999/471/EC
28 TRUBKY, NÁDRŽE A DOPLŇKY, KTERÉ NEJSOU V KONTAKTU S VODOU URČENOU K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ M/131 M/137 1999/472/ES 1999/472/EC
29 STAVEBNÍ VÝROBKY, KTERÉ JSOU V KONTAKTU S VODOU URČENOU K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ M/136 2002/359/ES 2002/359/EC
30 VÝROBKY Z PLOCHÉHO SKLA, PROFILOVANÉHO SKLA A SKLENĚNÝCH TVÁRNIC M/135 2000/245/ES 2000/245/EC
31 ELEKTRICKÉ, OVLÁDACÍ A KOMUNIKAČNÍ KABELY M/443 2011/284/EU 2011/284/EC
32 TĚSNĚNÍ PRO SPOJE M/474 2011/19/EU 2011/19/EC
33 PŘIPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY 1997/463/ES 1997/463/EC
34 STAVEBNÍ SESTAVY, JEDNOTKY, PREFABRIKOVANÉ PRVKY 2003/728/ES 2003/728/EC
35 VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ PŘEPAŽKY, POŽARNÍ TĚSNĚNÍ, PRO POŽARNÍ OCHRANU A PRO ZPOMALOVÁNÍ HOŘENÍ 1999/454/ES 1999/454/EC