Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 22.

STŘEŠNÍ KRYTINY, STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY, STŘEŠNÍ OKNA A DOPLŇKOVÉ VÝROBKY STŘEŠNÍ SESTAVY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
/ konsolidované znění (EU)2019/451  bez změny  (EU)2023/2461
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
/ konsolidované znění (EU)2019/450  v pdf formátu včetně změny (EU)2023/1473Rozhodnutí Komise 1998/436/ES 2003/656/ES (EAD) 1998/600/ES (EAD) 2019/1342 (EAD)
Mandáty M/122 Změny mandátu: M/137 M/122_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, kov, dřevo, cement, sklo, kámen, pryž, lepidla, PVC

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 22 (CPR):
arsen, antimon, baryum, nikl, selen, cín, vanad, kobalt, bromidy, chloridy, fluoridy, sírany, měď, molybden, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; biocidy, minerální vlákna, olovo, kadmium a jeho sloučeniny, chrom (celkový, oxidy chromu), měď, rtuť, fenoly, ftaláty, zinek, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), benzen, CMR látky kat. 1A a 1B, formaldehyd, pentachlorfenol, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, trichlorethylen, DEHP, DBP, acetaldehyd, tetrachlorethylen, trimethylbenzen, dichlorbenzen, butoxyethanol, styren, PCB (celkem 7) /PCT, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), minerální olej, HFC-134a

Materiály pro skupinu 22 (CPR):
plasty (např. GPR, PC, PMMA, PVC, PE, PP, PET), kov (pozinkovaná ocel, měď), dřevo, beton, vláknocement, sklo, kompozity z bitumenu, organická a anorganická vlákna (minerální vlna), písek, kámen (přírodní, umělý), břidlice, jíl, pryž (SBS, EPDM, NBR), upevnění a spojení, UV-stabilizátory, tmely,lepidla, pigmenty (saze)
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 020011-00-0405 EAD 020011-00-0405 (EN) Střešní, podlahová, stěnová nebo stropní dvířka pro přístup nebo nouzový únik/s nebo bez požární odolnosti 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 1, 3, 4 2, 22
EAD 030016-00-0402 EAD 030016-00-0402 (EN) Zvlněné bitumenové dlaždice a pláty 2023/910 04.05.2023 OS/NB 1, 3, 4 3, 21, 22
EAD 200012-00-0401 EAD 200012-00-0401 (EN) Distanční sady pro zastavěnou kovovou střechu a obklady stěn 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 2+, 3, 4 20, 22
EAD 200035-00-0302 EAD 200035-00-0302 (EN) Střešní a stěnové systémy s neviditelným uchycením 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 2+ 20, 22, 9
EAD 210020-00-0402 EAD 210020-00-0402 (EN) Průmyslově vyráběný samonosný kovový plech s ochranou vrstvou kompozitní PUR/PIR pěny pro střechy, vnější a vnitřní obklady 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EAD 220006-00-0402 EAD 220006-00-0402 (EN) Střešní desky vyrobené ze směsi polypropylenu, vápence a plniv 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 3, 4 22
EAD 220007-00-0402 EAD 220007-00-0402 (EN) Plně podepřené šablony a pásy vyrobené ze slitiny mědi pro střešní obklady a obklady vnějších a vnitřních stěn 2016/C054/03 12.02.2016 OS/NB 4 22
EAD 220008-00-0402 EAD 220008-00-0402 (EN) Okapové profily pro terasy a balkóny 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 3 22
EAD 220009-00-0401 EAD 220009-00-0401 (EN) Sestavy pro zelené střechy 2023/1473 17.07.2023 OS/NB 1, 2+, 3, 4 22
EAD 220010-01-0402 nahrazuje EAD 220010-00-0402Zrušená EAD 220010-01-0402 (EN) Plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného plastu pro samonosnou nebo plně podepřenou skládanou střešní krytinu a obklad vnějších stěn 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1, 3, 4 22
EAD 220013-01-0401 nahrazuje EAD 220013-00-0401Zrušená EAD 220013-01-0401 (EN) Samonosná sestava střešních oken 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 3 22
EAD 220018-00-0401 EAD 220018-00-0401 (EN) Jednotka decentralizovaného energeticky účinného nízkotlakého větrání se střídavým prouděním a rekuperací tepla 2017/C379/07 10.11.2017 OS/NB 1, 3, 4 22
EAD 220020-00-0402 EAD 220020-00-0402 (EN) Jednovrstvé nebo vícevrstvé šindele s nízkým obsahem bitumenu s minerální nebo syntetickou výztuží 2023/910 04.05.2023 OS/NB 1, 3, 4 22
EAD 220021-00-0402 EAD 220021-00-0402 (EN) Tubulární osvětlovací prvky (TDD) 2015/C378/02 13.11.2015 OS/NB 3 22
EAD 220022-00-0401 EAD 220022-00-0401 (EN) Polykarbonátová sněhová zábrana na střechu 2017/C10/02 13.01.2017 OS/NB 1, 3, 4 22
EAD 220025-00-0401 EAD 220025-00-0401 (EN) Samonosné horizontální prosklené konstrukce (markýzy, přístřešky) 2016/C172/03 13.05.2016 OS/NB 1 22, 9
EAD 220062-00-0401 EAD 220062-00-0401 (EN) Střešní světlík s lepeným nebo mechanicky upevněným krycím sklem 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1, 3, 4 22
EAD 220069-00-0402 EAD 220069-00-0402 (EN) Ploché a profilované (se vzorem) plastové střešní šablony vyrobené z recyklovaného materiálu pro plně podepřenou skládanou střešní krytinu 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1, 3, 4 22
EAD 220089-00-0401 nahrazuje ETAG 010Zrušená EAD 220089-00-0401 (EN) Samonosné průsvitné střešní sestavy s pokrytím z plastových desek 2019/896 29.05.2019 OS/NB 1, 3, 4 22
EAD 220116-00-0401 EAD 220116-00-0401 (EN) Pevné protipožární střešní okno 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1 2, 22
EAD 320001-00-0605 EAD 320001-00-0605 (EN) Těsnicí páska z předem stlačené pružné polyuretanové pěny určená k utěsnění oken a spár ve fasádách budov 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 4 32, 22
EAD 360005-00-0604 EAD 360005-00-0604 (EN) Dutinové oddělovací plechy 2016/C459/08 09.12.2016 OS/NB 3 17, 35, 36, 22
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím