Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 9.

LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ / OPLÁŠTĚNÍ / KONSTRUKČNÍ TĚSNĚNÉ ZASKLENÍ

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1996/580/ES 2003/656/ES (EAD) 1996/582/ES (EAD) 2003/640/ES (EAD) 2019/1764
Mandáty M/108 Změny mandátu: M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kov, dřevo, plasty, kámen, cement, sklo, omítka

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 9 (CPR):
arsen, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; biocidy, kadmium a jeho sloučeniny, měď, zinek, celkový chrom, antimon, molybden, kobalt, vanad, olovo, nikl, cín, selen, baryum, rtuť, CMR látky kat. 1A a 1B, pentachlorfenol, rtuť, minerální vlákna, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), retardéry hoření, PCB/PCT, dehtové oleje (kreosot, kreosotový olej), formaldehyd, acetaldehyd, fenoly, benzen, ethylbenzen; toluen, xyleny, trichlorethylen, tetrachlorethylen, trimethylbenzen, dichlorobenzen, butoxyethanol, styren, chlór, fluoridy, sírany, radionuklidy, DEHP, DBP
Materiály pro skupinu 9 (CPR):
kov, dřevo, plasty (lehčené), sádra, kámen, povrchová úprava (lak), prefabrikované betonové výrobky, beton vyztužený sklem, sklo (pěnové), izolační materiály,organická vlákna, anorganická vlákna, bitumen
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 090001-00-0404 EAD 090001-00-0404 (EN) Prefabrikované desky ze stlačené minerální vlny s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou a stanoveným upevňovacím systémem 2015/C226/05 10.07.2015 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 090010-00-0404 EAD 090010-00-0404 (EN) Soupravy pro lepené zasklívání 2023/910 04.05.2023 OS/NB 1, 2+ 9
EAD 090017-00-0404 EAD 090017-00-0404 (EN) Bodově podepřené svislé zasklení 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 1, 3, 4 9
EAD 090019-00-0404 EAD 090019-00-0404 (EN) Sestavy pro provětrávané vnější obklady stěn z lehkých desek připevněných na spodní nosnou konstrukci včetně omítky aplikované na místě s nebo bez tepelné izolace 2018/C19/04 19.01.2018 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 090020-00-0404 EAD 090020-00-0404 (EN) Sestavy pro vnější obklady stěn z umělého kamene 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 090034-00-0404 EAD 090034-00-0404 (EN) Sada složená z pomocného rámu a kotvení pro upevňovací obkladové prvky a také vnější stěnové prvky 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 1, 2+, 3, 4 33, 9
EAD 090035-00-0404 EAD 090035-00-0404 (EN) Izolační sklo s konstrukčním tmelem a bodovým ukotvením 2017/C379/07 10.11.2017 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 090040-00-0404 EAD 090040-00-0404 (EN) Konzolové konstrukční skleněné zábradlí/balustrády 2022/381 07.03.2022 OS/NB 1, 3, 4 9
EAD 090058-00-0404 EAD 090058-00-0404 (EN) Souprava větraného vnějšího obkladu stěn obsahující kovový voštinový panel a jeho příslušná kotvení 2016/C459/08 09.12.2018 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 090062-00-0404 Zrušená je nahrazena ETAG 34Zrušená EAD 090062-01-0404 EAD 090062-00-0404 (EN) Mechanicky upevňované sestavy pro vnější obklady stěn 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 090062-01-0404 nahrazuje EAD 090062-00-0404Zrušená EAD 090062-01-0404 (EN) Mechanicky upevňované sestavy pro vnější obklady stěn 2024/237 17.01.2024 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 090097-00-0404 EAD 090097-00-0404 (EN) Sestavy pro vnější obklady stěn lepených na spodní nosnou konstrukci 2024/237 17.01.2024 OS/NB 1, 3 9
EAD 090101-00-0404 EAD 090101-00-0404 (EN) Křížový držák skla k použití v zavěšených obvodových pláštích 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1, 3 9
EAD 090119-00-0404 EAD 090119-00-0404 (EN) Sestavy pro vnější obklady stěn z minerálních desek včetně omítky aplikované in-situ 2019/450 20.03.2019 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 090120-00-0404 EAD 090120-00-0404 (EN) Sestavy pro vnější nenosné stěnové systémy z minerálních desek 2019/450 20.03.2019 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 090125-00-0404 EAD 090125-00-0404 (EN) Sestavy pro vnější obklady stěn s laminovaným tuhým obkladovým prvkem 2024/237 17.01.2024 OS/NB 1, 2+, 3, 4 9
EAD 200035-00-0302 EAD 200035-00-0302 (EN) Střešní a stěnové systémy s neviditelným uchycením 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 2+ 20, 22, 9
EAD 220025-00-0401 EAD 220025-00-0401 (EN) Samonosné horizontální prosklené konstrukce (markýzy, přístřešky) 2016/C172/03 13.05.2016 OS/NB 1 22, 9
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím