Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 33.

PŘIPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  (EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
konsolidované znění (EU)2019/451 včetně změny  (EU)2022/2357
Seznam všech hEN k CPR (k 2. 12. 2022, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
/ konsolidované znění (EU)2019/450  v pdf formátu bez změny (EU)2023/910Rozhodnutí Komise 1997/463/ES 1996/582/ES (EAD) 1997/161/ES (EAD) 1997/177/ES (EAD) 2018/771/ES (EAD)
Mandáty
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: dřevo

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 33 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, rtuť, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren

Materiály pro skupinu 33 (CPR):
dřevo (smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky)
Emise
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 090034-00-0404 EAD 090034-00-0404 (EN) Sada složená z pomocného rámu a kotvení pro upevňovací obkladové prvky a také vnější stěnové prvky 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 1, 2+, 3, 4 33, 9
EAD 330001-00-0602 EAD 330001-00-0602 (EN) Rozpínací konstrukční sestavy šroubů pro skryté upevnění 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 2+ 33, 20
EAD 330008-03-0601 nahrazuje EAD 330008-02-0601Zrušená EAD 330008-03-0601 (EN) Kotevní lišty 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1 33
EAD 330011-00-0601 EAD 330011-00-0601 (EN) Stavitelné závrtné šrouby do betonu 2015/C226/05 10.07.2015 OS/NB 1 33
EAD 330012-00-0601 EAD 330012-00-0601 (EN) Zabetonovaná trubková kotva s vnitřním závitem 2016/C172/03 13.05.2016 OS/NB 1 33
EAD 330014-00-0601 EAD 330014-00-0601 (EN) Mechanický rozpěrný kotevní prvek do autoklávovaného pórobetonu 2018/C49/04 09.02.2018 OS/NB 1 33
EAD 330030-00-0601 EAD 330030-00-0601 (EN) Upevnění vnějšího opláštění zdí 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 2+ 33
EAD 330046-01-0602 nahrazuje EAD 330046-00-0602Zrušená EAD 330046-01-0602 (EN) Šrouby ke spojování kovových prvků a opláštění 2018/C49/04 09.02.2018 OS/NB 1 33
EAD 330047-01-0602 EAD 330047-01-0602 (EN) Upevňovací šrouby pro sendvičové panely 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 2+ 33, 20
EAD 330075-01-0601 nahrazuje EAD 330075-00-0601Zrušená EAD 330075-01-0601 (EN) Zařízení pro zvedání výtahu 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 2+ 33
EAD 330076-01-0604 nahrazuje EAD 330076-00-0604Zrušená EAD 330076-01-0604 (EN) Kovové injektážní kotvy pro použití ve zdivu 2023/910 04.05.2023 - 1 33
EAD 330079-00-0602 EAD 330079-00-0602 (EN) Sestavy pro upevnění na podlahu určené pro použití se slzičkovým plechem nebo otevřeným tyčovým roštem 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 2+ 13, 33
EAD 330080-00-0602 EAD 330080-00-0602 (EN) Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzu 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 2+ 13, 33
EAD 330083-03-0601 nahrazuje EAD 330083-02-0601Zrušená EAD 330083-03-0601 (EN) Nastřelovací upevňovací prvky do betonu pro univerzální použití v nenosných konstrukcích 2023/424 27.02.2023 OS/NB 2+ 33
EAD 330084-00-0601 EAD 330084-00-0601 (EN) Ocelová deska se zabetonovanými kotvami 2016/C378/012 14.10.2016 OS/NB 1 33
EAD 330087-01-0601 nahrazuje EAD 330087-00-0601Zrušená EAD 330087-01-0601 (EN) Systémy pro dodatečné vložení výztuže pomocí malty 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1 33
EAD 330153-00-0602 EAD 330153-00-0602 (EN) Nastřelovací kolík ke spojování nosníků a opláštění z tenkého plechu 2015/C378/02 14.10.2016 OS/NB 2+ 33
EAD 330155-00-0602 EAD 330155-00-0602 (EN) Samonastavitelná svorková sestava 2016/C459/08 09.12.2016 OS/NB 2+ 33
EAD 330196-01-0604 nahrazuje EAD 330196-00-0604Zrušená ETAG 014Zrušená EAD 330196-01-0604 (CZ) Plastové kotvy pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s omítkou 2017/C379/07 10.11.2017 OS/NB 2+ 33
EAD 330232-01-0601 nahrazuje EAD 330232-00-0601Zrušená EAD 330232-01-0601 (CZ) Mechanické kotvící prvky do betonu 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1 33
EAD 330232-01-0601 -v01 EAD 330232-01-0601 -v01 (CZ) Momentové expanzní spojky pro použití v betonu s proměnnou životností až 50 let 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1 33
EAD 330250-00-0601 EAD 330250-00-0601 (EN) Dodatečně osazované kotvy do betonu při únavovém cyklickém zatížení 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1 33
EAD 330284-00-0604 nahrazuje ETAG 20Zrušená EAD 330284-00-0604 (EN) Plastové kotvy pro redundantní nestrukturální systémy v betonu a zdivu(nahrazovaná technická specifikace „ETAG 020“) 2021/1183 19.07.2021 OS/NB 2+ 33
EAD 330340-00-0606 EAD 330340-00-0606 (EN) Průmyslově vyráběná konstrukční kotva pro uchycení osobního vybavení ochrany před pádem navržena pro trvalé a úplné upevnění k mnohovrstevnému střešnímu hydroizolačnímu systému 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1+ 33
EAD 330389-00-0601 EAD 330389-00-0601 (EN) Bodový spoj z polymeru zesíleného skleněným vláknem pro sendvičové zdi 2017/C183/03 09.06.2017 OS/NB 2+ 33
EAD 330499-01-0601 nahrazuje ETAG 001-5Zrušená EAD 330499-00-0601Zrušená EAD 330499-01-0601 (EN) Lepené kotvící prvky do betonu 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1 33
EAD 330667-00-0602 EAD 330667-00-0602 (EN) Za horka válcovaný montážní kanál 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 2+ 33
EAD 330747-00-0601 nahrazuje ETAG 001-6Zrušená EAD 330747-00-0601 (CZ) Kotvicí prvky pro použití v betonu pro skupinové použití v nenosných konstrukcích 2018/ C281/04 10.08.2018 OS/NB 2+ 33
EAD 330924-01-0601 nahrazuje EAD 330924-00-0601Zrušená EAD 330924-01-0601 (EN) Zalitý kotevní šroub 2023/910 04.05.2023 - 1 33
EAD 330965-01-0601 nahrazuje EAD 330965-00-0601Zrušená EAD 330965-01-0601 (EN) Nastřelovaný kotevní prvek pro upevnění ETICS v betonu 2022/1517 12.09.2022 OS/NB 2+ 33
EAD 331072-00-0601 EAD 331072-00-0601 (EN) Kotvení systémů osobních ochranných prostředků k betonovým konstrukcím na ochranu před pádem 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1+ 33
EAD 331433-00-0601 EAD 331433-00-0601 (EN) Injektovaná kotva pro tepelně izolační desky 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 2+ 33
EAD 331565-00-0602 EAD 331565-00-0602 (EN) Klínové pojistné podložky pro konstrukční šroubové sestavy 2023/910 04.05.2023 - 2+ 33, 20
EAD 331668-00-0601 EAD 331668-00-0601 (EN) Šňůry ze skla, čediče, aramidu, uhlíku, PBO a ocele pro vláknem vyztužené kotevní hroty 2023/424 27.03.2023 OS/NB 2+ 33
EAD 331852-00-0102 EAD 331852-00-0102 (EN) Kotva ze spirálového lana 2018/ C281/04 10.08.2018 OS/NB 1 33
EAD 331924-00-0602 EAD 331924-00-0602 (EN) Stropní závěsné sestavy 2019/896 29.05.2019 OS/NB 3 33
EAD 332001-00-0602 EAD 332001-00-0602 (EN) Upínací systém pro připojení prefabrikovaných betonových prvků 2020/962 03.07.2020 OS/NB 2+ 33, 20
EAD 332229-00-0602 EAD 332229-00-0602 (EN) Bodové upevnění skleněného pláště/obkladu z nerezové oceli 2021/1183 19.07.2021 OS/NB 2+ 33
EAD 332277-00-0601 EAD 332277-00-0601 (EN) Upevňovací prvek pro dvojčinné vzpěry pro prefabrikované stěnové a sloupové prvky 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 2+ 33
EAD 332347-00-0601 EAD 332347-00-0601 (EN) Konektor pro zpevnění stávajících betonových konstrukcí betonovou vrstvou 2023/910 04.05.2023 - 1 33
EAD 332589-00-0601 EAD 332589-00-0601 (EN) Systém drátových smyček pro spojení prefabrikátů a litých betonových dílů 2022/381 07.03.2022 OS/NB 1 33
EAD 333220-00-0601 EAD 333220-00-0601 (EN) Předinstalovaná kotva pro upevnění betonových fasádních dílců 2022/381 07.03.2022 OS/NB 2+ 33
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím