Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 33.

PŘIPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


Rozhodnutí Komise 1997/463/ES 1996/582/ES (EAD) 1997/161/ES (EAD) 1997/177/ES (EAD) 2018/771/ES (EAD)
Mandáty
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: dřevo

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 33 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, rtuť, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren

Materiály pro skupinu 33 (CPR):
dřevo (smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky)
Emise
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) TABs oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 090034-00-0404 EAD 090034-00-0404 (EN) Sada složená z pomocného rámu a kotvení pro upevňovací obkladové prvky a také vnější stěnové prvky 2017/C343/06 13.10.2017 - 4 33, 9
EAD 330001-00-0602 EAD 330001-00-0602 (EN) Rozpínací konstrukční sestavy šroubů pro skryté upevnění 2017/C118/02 12.04.2017 TAB 2+ 33, 20
EAD 330008-02-0601 nahrazuje EAD 330008-00-0605Zrušená EAD 330008-01-0605Zrušená EAD 330008-02-0601 (EN) Kotevní lišty 2016/C248/006 08.07.2016 TAB 1 33
EAD 330011-00-0601 EAD 330011-00-0601 (EN) Stavitelné závrtné šrouby do betonu 2015/C226/05 10.07.2015 TAB 1 33
EAD 330012-00-0601 EAD 330012-00-0601 (EN) Zabetonovaná trubková kotva s vnitřním závitem 2016/C172/03 13.05.2016 TAB 1 33
EAD 330014-00-0601 EAD 330014-00-0601 (EN) Mechanický rozpěrný kotevní prvek do autoklávovaného pórobetonu 2018/C49/04 09.02.2018 TAB 1 33
EAD 330030-00-0601 EAD 330030-00-0601 (EN) Upevnění vnějšího opláštění zdí 2018/C417/07 16.11.2018 TAB 2+ 33
EAD 330046-01-0602 nahrazuje EAD 330046-00-0602Zrušená EAD 330046-01-0602 (EN) Šrouby ke spojování kovových prvků a opláštění 2018/C49/04 09.02.2018 TAB 1 33
EAD 330047-01-0602 EAD 330047-01-0602 (EN) Upevňovací šrouby pro sendvičové panely 2017/C118/02 12.04.2017 TAB 2+ 33, 20
EAD 330075-01-0601 nahrazuje EAD 330075-00-0601Zrušená EAD 330075-01-0601 (EN) Zařízení pro zvedání výtahu 2018/C417/07 16.11.2018 TAB 2+ 33
EAD 330076-00-0604 nahrazuje ETAG 029Zrušená EAD 330076-00-0604 (CZ) Kovové injektážní kotvy pro použití ve zdivu 2017/C435/07 15.12.2017 TAB 1 33
EAD 330079-00-0602 EAD 330079-00-0602 (EN) Sestavy pro upevnění na podlahu určené pro použití se slzičkovým plechem nebo otevřeným tyčovým roštem 2016/C248/006 08.07.2016 TAB 2+ 13, 33
EAD 330080-00-0602 EAD 330080-00-0602 (EN) Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzu 2016/C248/006 08.07.2016 TAB 2+ 13, 33
EAD 330083-02-0601 nahrazuje EAD 330083-00-0601Zrušená EAD 330083-01-0601Zrušená EAD 330083-02-0601 (EN) Nastřelovací upevňovací prvky do betonu pro univerzální použití v nenosných konstrukcích 2018/C370/05 12.10.2018 TAB 2+ 33
EAD 330084-00-0601 EAD 330084-00-0601 (EN) Ocelová deska se zabetonovanými kotvami 2016/C378/012 14.10.2016 TAB 1 33
EAD 330087-00-0601 EAD 330087-00-0601 (EN) Systémy pro dodatečné vložení výztuže pomocí malty 2018/C370/05 12.10.2018 TAB 1 33
EAD 330153-00-0602 EAD 330153-00-0602 (EN) Nastřelovací kolík ke spojování nosníků a opláštění z tenkého plechu 2015/C378/02 14.10.2016 TAB 2+ 33
EAD 330155-00-0602 EAD 330155-00-0602 (EN) Samonastavitelná svorková sestava 2016/C459/08 09.12.2016 TAB 2+ 33
EAD 330196-01-0604 nahrazuje EAD 330196-00-0604Zrušená ETAG 014Zrušená EAD 330196-01-0604 (CZ) Plastové kotvy pro upevnění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) s omítkou 2017/C379/07 10.11.2017 TAB 2+ 33
EAD 330232-00-0601 nahrazuje ETAG 001-1Zrušená ETAG 001-2Zrušená ETAG 001-3Zrušená ETAG 001-4Zrušená EAD 330232-00-0601 (CZ) Mechanické kotvící prvky do betonu 2016/C459/08 09.12.2016 TAB 1 33
EAD 330340-00-0606 EAD 330340-00-0606 (EN) Průmyslově vyráběná konstrukční kotva pro uchycení osobního vybavení ochrany před pádem navržena pro trvalé a úplné upevnění k mnohovrstevnému střešnímu hydroizolačnímu systému 2018/C417/07 16.11.2018 TAB 2+ 33
EAD 330389-00-0601 EAD 330389-00-0601 (EN) Bodový spoj z polymeru zesíleného skleněným vláknem pro sendvičové zdi 2017/C183/03 09.06.2017 TAB 2+ 33
EAD 330499-00-0601 nahrazuje ETAG 001-5Zrušená EAD 330499-00-0601 (CZ) Lepené kotvící prvky do betonu 2017/C435/07 15.12.2017 TAB 1 33
EAD 330667-00-0602 EAD 330667-00-0602 (EN) Za horka válcovaný montážní kanál 2017/C118/02 12.04.2017 TAB 2+ 33
EAD 330747-00-0602 nahrazuje ETAG 001-6Zrušená EAD 330747-00-0602 (EN) Kotvicí prvky pro použití v betonu pro skupinové použití v nenosných konstrukcích 2018/ C281/04 10.08.2018 TAB 2+ 33
EAD 330924-00-0601 EAD 330924-00-0601 (EN) Betonové kotvící šrouby z výztužné oceli 2018/C49/04 09.02.2018 TAB 1 33
EAD 330965-00-0601 EAD 330965-00-0601 (EN) Nastřelovaný kotevní prvek pro upevnění ETICS v betonu 2017/C183/03 09.06.2017 TAB 2+ 33
EAD 331072-00-0601 EAD 331072-00-0601 (EN) Kotvení systémů osobních ochranných prostředků k betonovým konstrukcím na ochranu před pádem 2018/C417/07 16.11.2018 TAB 1+ 33
EAD 331852-00-0102 EAD 331852-00-0102 (EN) Kotva ze spirálového lana 2018/ C281/04 10.08.2018 TAB 1 33
EAD 331924-00-0602 EAD 331924-00-0602 (EN) Stropní závěsné sestavy 2019/896 29.05.2019 - 3 33
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím