Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

EAD 330080-00-0602

Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzu

Stav normy: Harmonizovaná
Poznámka:
Znění EAD: EAD 330080-00-0602 (EN)
Název sektoru EAD 330080-00-0602: CPR | Stavební výrobky označované CE
Oblast EAD 330080-00-0602: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU): 2016/C248/006 08.07.2016
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011 Oznámené subjekty (OS/NB) k EAD 330080-00-0602
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: dřevo, kov, lepidla, plasty, nátěry a laky

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 13 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, BBP, formaldehyd, fenoly, DBP, DEHP, biocidy, retardéry hoření, benzen, CMR látky kat. 1A a 1B, PCB, těžké kovy, kadmium a jeho sloučeniny, chrom, rtuť, měď, organické sloučeniny cínu, dehtové oleje, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; C10-13-chloralkany, pentachlorfenol, dekabromdifenylether, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), destiláty z uhelného dehtu, kreosot, kreosotový olej, antracenový olej, acenaftylenová frakce, naftalenové oleje
Materiály pro skupinu 13 (CPR):
dřevo (lepené, laminované), spojovací prostředky pro dřevo, ocel, litina, dřevo, desky na bázi dřeva, OSB, LVL, lepidlo (fenolické/aminové polykondenzační/polyuretanové, pryskyřice na bázi animoplastů), barviva
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: dřevo

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 33 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, rtuť, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren

Materiály pro skupinu 33 (CPR):
dřevo (smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky)
Emise
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011

(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
(aktuální znění)
/ přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

 (aktuální znění)
  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.

Skupiny (CPR): 13 - KONSTRUKČNÍ VÝROBKY A PRVKY ZE DŘEVA A DOPLŇKY 33 - PŘIPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY
Rozhodnutí Komise 1997/176/ES 1997/638/ES (EAD) 2000/447/ES (EAD) 1999/92/ES (EAD) 1999/455/ES (EAD) 1997/463/ES 1996/582/ES (EAD) 1997/161/ES (EAD) 1997/177/ES (EAD) 2018/771/ES (EAD)
Mandáty M/112_rev M/112 Změny mandátu: M/137

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 2+
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím