Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 13.

KONSTRUKČNÍ VÝROBKY A PRVKY ZE DŘEVA A DOPLŇKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1997/176/ES 1997/638/ES (EAD) 2000/447/ES (EAD) 1999/92/ES (EAD) 1999/455/ES (EAD)
Mandáty M/112_rev M/112 Změny mandátu: M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: dřevo, kov, lepidla, plasty, nátěry a laky

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 13 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, BBP, formaldehyd, fenoly, DBP, DEHP, biocidy, retardéry hoření, benzen, CMR látky kat. 1A a 1B, PCB, těžké kovy, kadmium a jeho sloučeniny, chrom, rtuť, měď, organické sloučeniny cínu, dehtové oleje, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; C10-13-chloralkany, pentachlorfenol, dekabromdifenylether, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), destiláty z uhelného dehtu, kreosot, kreosotový olej, antracenový olej, acenaftylenová frakce, naftalenové oleje
Materiály pro skupinu 13 (CPR):
dřevo (lepené, laminované), spojovací prostředky pro dřevo, ocel, litina, dřevo, desky na bázi dřeva, OSB, LVL, lepidlo (fenolické/aminové polykondenzační/polyuretanové, pryskyřice na bázi animoplastů), barviva
Emise VOC , Voda , Půda
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 14080:2013 nahrazuje EN 14080:2005Zrušená ČSN EN 14080:2013 nahrazuje ČSN EN 14080:2005(Zrušená) Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo – Požadavky; 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 13
EN 14081-1:2005+A1:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14081-1:2016+A1:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14081-1+A1:2011Změna Z1-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14081-1:2016(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 14081-1+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky; 01.10.2011 (CPR) 31.12.2011 (CPR) OS/NB 2+ 13
EN 14229:2010 ČSN EN 14229:2011 Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení; 01.09.2011 (CPR) 01.09.2012 (CPR) OS/NB 2+ 13
EN 14250:2010 ČSN EN 14250:2010 Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny; 01.11.2010 (CPR) 01.11.2010 (CPR) OS/NB 1, 2+ 13
EN 14374:2004 ČSN EN 14374:2005 Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely – Požadavky; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 1 13
EN 14545:2008 ČSN EN 14545:2009 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky; 01.08.2009 (CPR) 01.08.2010 (CPR) OS/NB 2+, 3 13
EN 15497:2014 ČSN EN 15497:2015 nahrazuje ČSN EN 15497:2014(Zrušená) Konstrukční rostlé dřevo spojované zubovitým spojem - Požadavky na funkční vlastnosti a minimální výrobní požadavky 10.10.2014 (CPR) 10.10.2015 (CPR) OS/NB 1 13
EN 14592:2008+A1:2012 ČSN EN 14592+A1:2012 Dřevěné konstrukce - Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky; 01.03.2013 (CPR) 01.07.2013 (CPR) OS/NB 3 13
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím