Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 13.

KONSTRUKČNÍ VÝROBKY A PRVKY ZE DŘEVA A DOPLŇKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1997/176/ES 1997/638/ES (EAD) 2000/447/ES (EAD) 1999/92/ES (EAD) 1999/455/ES (EAD)
Mandáty M/112_rev M/112 Změny mandátu: M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: dřevo, kov, lepidla, plasty, nátěry a laky

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 13 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, BBP, formaldehyd, fenoly, DBP, DEHP, biocidy, retardéry hoření, benzen, CMR látky kat. 1A a 1B, PCB, těžké kovy, kadmium a jeho sloučeniny, chrom, rtuť, měď, organické sloučeniny cínu, dehtové oleje, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; C10-13-chloralkany, pentachlorfenol, dekabromdifenylether, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), destiláty z uhelného dehtu, kreosot, kreosotový olej, antracenový olej, acenaftylenová frakce, naftalenové oleje
Materiály pro skupinu 13 (CPR):
dřevo (lepené, laminované), spojovací prostředky pro dřevo, ocel, litina, dřevo, desky na bázi dřeva, OSB, LVL, lepidlo (fenolické/aminové polykondenzační/polyuretanové, pryskyřice na bázi animoplastů), barviva
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 130002-00-0304 EAD 130002-00-0304 (EN) Masivní dřevěný deskový prvek – hmoždinkami spojované dřevěné desky používané jako konstrukční prvek budov 2015/C378/02 14.10.2016 OS/NB 1, 2+ 13
EAD 130005-00-0304 EAD 130005-00-0304 (EN) Desky z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách 2015/C226/05 10.07.2015 OS/NB 1 13
EAD 130006-00-0304 EAD 130006-00-0304 (EN) Vlepované tyče pro spojování dřeva 2024/237 10.01.2024 OS/NB 3 13
EAD 130010-01-0304 nahrazuje EAD 130010-00-0304Zrušená EAD 130010-01-0304 (EN) Lepené lamelové tvrdé dřevo – vrstvené bukové dřevo na nosné účely 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1 13
EAD 130011-00-0304 EAD 130011-00-0304 (EN) Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyroben z mechanicky spojovaných omítnutých článků, které mají být použity jako konstrukční prvek v budovách 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 1, 2+ 13
EAD 130012-00-0304 EAD 130012-00-0304 (EN) Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – kaštan 2015/C226/05 10.07.2015 OS/NB 1, 2+ 13
EAD 130013-00-0304 EAD 130013-00-0304 (EN) Deska z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách - Prvek z dřevěných desek spojovaných rybinovými spoji 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 1, 2+ 13
EAD 130019-00-0603 EAD 130019-00-0603 (EN) Kolíkové spojovací prostředky s povlakem z pryskyřice 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 3 13
EAD 130022-00-0304 EAD 130022-00-0304 (EN) Kulatina pro tyčové a stěnové prvky vyrobená z rostlého nebo lepeného dřeva 2015/C378/02 13.11.2015 OS/NB 1, 2+ 13
EAD 130031-00-0304 EAD 130031-00-0304 (EN) Kovové příhradové nosníky a sloupy 2019/450 20.03.2019 OS/NB 1 13, 20
EAD 130033-00-0603 EAD 130033-00-0603 (EN) Hřebíky a šrouby k připevnění desek v dřevěných konstrukcích 2015/C226/05 10.07.2015 OS/NB 2+ 13
EAD 130082-00-0603 EAD 130082-00-0603 (EN) Fasádní upevňovací systém - plastová konzola pro upevnění dřevěných prvků na základní konstrukci 2019/450 20.03.2019 OS/NB 1, 2+, 3, 4 13
EAD 130087-00-0204 EAD 130087-00-0204 (EN) Modulární stavební systém 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1 13
EAD 130089-00-0304 EAD 130089-00-0304 (EN) Konstrukční za mokra a/nebo za studena lepené masivní dřevo s klínovým spojem 2018/C90/04 09.03.2018 OS/NB 1 13
EAD 130090-00-0303 EAD 130090-00-0303 (EN) Dřevo-betonová kompozitní deska s kolíkovými spojovacími prostředky 2018/C19/04 19.01.2018 OS/NB 1 13
EAD 130118-01-0603 nahrazuje EAD 130118-00-0603Zrušená EAD 130118-01-0603 (EN) Šrouby a závitové tyče pro použití v dřevěných konstrukcích 2020/962 03.07.2020 OS/NB 3 13
EAD 130166-00-0304 EAD 130166-00-0304 (EN) Konstrukční řezivo tříděné podle pevnosti – napařené masivní dřevo obdélníkového průřezu, které může být klínovitě spojováno nebo nespojováno – měkké dřevo 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 2+ 13
EAD 130167-00-0304 EAD 130167-00-0304 (EN) Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – jehličnaté řezivo 2016/C378/012 14.10.2016 OS/NB 2+ 13
EAD 130186-00-0603 nahrazuje ETAG 015Zrušená EAD 130186-00-0603 (EN) Trojrozměrné trámové spojky 2020/962 03.07.2020 OS/NB 2+ 13
EAD 130191-00-0304 EAD 130191-00-0304 (EN) Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyrobený ze slícovaných křížově laminovaných přířezů, který se používá jako konstrukční prvek v budovách 2018/C228/03 29.06.2018 OS/NB 1 13
EAD 130196-00-0304 EAD 130196-00-0304 (EN) Desky z masivního dřeva pro konstrukční použití s překrývajícími se okrajovými profily 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 2+ 13
EAD 130197-00-0304 EAD 130197-00-0304 (EN) Lepené laminované dřevo z párou upraveného masivního dřeva s obdélníkovým průřezem – Měkké dřevo 2017/C343/062 13.10.2017 OS/NB 1 13
EAD 130287-00-0603 EAD 130287-00-0603 (EN) Profilovaný hliníkový hřebík pro použití v dřevěných konstrukcích 2020/962 03.07.2020 OS/NB 3 13
EAD 130308-00-0304 EAD 130308-00-0304 (EN) Konstrukční dřevěný kompozitový výrobek: vrstvené dřevo (LSL) 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1 13
EAD 130320-00-0304 EAD 130320-00-0304 (EN) Lepené laminované řezivo z masivního tvrdého dřeva 2021/1183 19.07.2021 OS/NB 1 13
EAD 130321-00-0304 EAD 130321-00-0304 (EN) Konstrukční desky se zubovitým spojem s uzavřeným klínem tříděné podle pevnosti – měkké dřevo 2023/1473 17.07.2023 OS/NB 1 13
EAD 130323-00-0304 EAD 130323-00-0304 (EN) Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek z mletého měkkého dřeva pro použití jako konstrukční prvek v budovách 2023 17.07.2023 OS/NB 2+ 13
EAD 130324-00-0304 EAD 130324-00-0304 (EN) Vložky pro použití v dřevěných konstrukcích 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 2+ 13
EAD 130336-00-0603 EAD 130336-00-0603 (EN) Bodový konektor - rybinka z překližky pro křížové laminované dřevo 2020/962 03.07.2020 OS/NB 3 13
EAD 130348-00-0304 EAD 130348-00-0304 (EN) Laminované segmentové řezivo s pravoúhlým průřezem z radiálně řezaných kulatin 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1 13
EAD 130367-00-0304 nahrazuje ETAG 011Zrušená EAD 130367-00-0304 (EN) Kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1 13
EAD 130484-00-0304 EAD 130484-00-0304 (EN) Konstrukční rostlé dřevo pevné v tahu spojované klínovým ozubem, které může být zpracováno na lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1 13
EAD 130661-00-0304 EAD 130661-00-0304 (EN) Lepené trámy s příčným klínovým ozubovým spojem 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1 13
EAD 140015-00-0304 EAD 140015-00-0304 (EN) Stěny, střechy a stropy z OSB desek, které jsou slepeny na jejich povrchu 2018/C90/04 09.03.2018 OS/NB 1 13, 14
EAD 330079-00-0602 EAD 330079-00-0602 (EN) Sestavy pro upevnění na podlahu určené pro použití se slzičkovým plechem nebo otevřeným tyčovým roštem 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 2+ 13, 33
EAD 330080-00-0602 EAD 330080-00-0602 (EN) Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzu 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 2+ 13, 33
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím