Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 13.

KONSTRUKČNÍ VÝROBKY A PRVKY ZE DŘEVA A DOPLŇKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


Rozhodnutí Komise 1997/176/ES 1997/638/ES (EAD) 2000/447/ES (EAD) 1999/92/ES (EAD) 1999/455/ES (EAD)
Mandáty M/112 Změny mandátu: M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: dřevo, kov, lepidla, plasty, nátěry a laky

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 13 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, BBP, formaldehyd, fenoly, DBP, DEHP, biocidy, retardéry hoření, benzen, CMR látky kat. 1A a 1B, PCB, těžké kovy, kadmium a jeho sloučeniny, chrom, rtuť, měď, organické sloučeniny cínu, dehtové oleje, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; C10-13-chloralkany, pentachlorfenol, dekabromdifenylether, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), destiláty z uhelného dehtu, kreosot, kreosotový olej, antracenový olej, acenaftylenová frakce, naftalenové oleje
Materiály pro skupinu 13 (CPR):
dřevo (lepené, laminované), spojovací prostředky pro dřevo, ocel, litina, dřevo, desky na bázi dřeva, OSB, LVL, lepidlo (fenolické/aminové polykondenzační/polyuretanové, pryskyřice na bázi animoplastů), barviva
Emise VOC , Voda , Půda
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) TABs oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 130002-00-0304 EAD 130002-00-0304 (EN) Masivní dřevěný deskový prvek – hmoždinkami spojované dřevěné desky používané jako konstrukční prvek budov 2015/C378/02 14.10.2016 TAB 1 13
EAD 130005-00-0304 EAD 130005-00-0304 (EN) Desky z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách 2015/C226/05 10.07.2015 TAB 1 13
EAD 130010-01-0304 nahrazuje EAD 130010-00-0304Zrušená EAD 130010-01-0304 (EN) Lepené lamelové tvrdé dřevo – vrstvené bukové dřevo na nosné účely 2018/C417/07 16.11.2018 TAB 1 13
EAD 130011-00-0304 EAD 130011-00-0304 (EN) Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyroben z mechanicky spojovaných omítnutých článků, které mají být použity jako konstrukční prvek v budovách 2016/C248/006 08.07.2016 TAB 1 13
EAD 130012-00-0304 EAD 130012-00-0304 (EN) Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – kaštan 2015/C226/05 10.07.2015 TAB 2+ 13
EAD 130013-00-0304 EAD 130013-00-0304 (EN) Deska z masivního dřeva pro konstrukční účely v budovách - Prvek z dřevěných desek spojovaných rybinovými spoji 2016/C248/006 08.07.2016 TAB 2+ 13
EAD 130019-00-0603 EAD 130019-00-0603 (EN) Kolíkové spojovací prostředky s povlakem z pryskyřice 2017/C118/02 12.04.2017 - 3 13
EAD 130022-00-0304 EAD 130022-00-0304 (EN) Kulatina pro tyčové a stěnové prvky vyrobená z rostlého nebo lepeného dřeva 2015/C378/02 13.11.2015 TAB 2+ 13
EAD 130031-00-0304 EAD 130031-00-0304 (EN) Kovové příhradové nosníky a sloupy 2019/450 20.03.2019 TAB 1 13, 20
EAD 130033-00-0603 EAD 130033-00-0603 (EN) Hřebíky a šrouby k připevnění desek v dřevěných konstrukcích 2015/C226/05 10.07.2015 TAB 2+ 13
EAD 130082-00-0603 EAD 130082-00-0603 (EN) Fasádní upevňovací systém - plastová konzola pro upevnění dřevěných prvků na základní konstrukci 2019/450 20.03.2019 TAB 1, 2+, 3, 4 13
EAD 130087-00-0204 EAD 130087-00-0204 (EN) Modulární stavební systém 2017/C435/07 15.12.2017 TAB 1 13
EAD 130089-00-0304 EAD 130089-00-0304 (EN) Konstrukční za mokra a/nebo za studena lepené masivní dřevo s klínovým spojem 2018/C90/04 09.03.2018 TAB 1 13
EAD 130090-00-0303 EAD 130090-00-0303 (EN) Dřevo-betonová kompozitní deska s kolíkovými spojovacími prostředky 2018/C19/04 19.01.2018 TAB 1 13
EAD 130118-00-0603 EAD 130118-00-0603 (EN) Šrouby k použití v dřevostavbách 2017/C118/02 12.04.2017 - 3 13
EAD 130166-00-0304 EAD 130166-00-0304 (EN) Konstrukční řezivo tříděné podle pevnosti – napařené masivní dřevo obdélníkového průřezu, které může být klínovitě spojováno nebo nespojováno – měkké dřevo 2017/C118/02 12.04.2017 TAB 2+ 13
EAD 130167-00-0304 EAD 130167-00-0304 (EN) Konstrukční dřevo tříděné podle pevnosti – dřevo pravoúhlého průřezu s oblými hranami – jehličnaté řezivo 2016/C378/012 14.10.2016 TAB 2+ 13
EAD 130191-00-0304 EAD 130191-00-0304 (EN) Prefabrikovaný dřevěný deskový prvek vyrobený ze slícovaných křížově laminovaných přířezů, který se používá jako konstrukční prvek v budovách 2018/C228/03 29.06.2018 TAB 1 13
EAD 130196-00-0304 EAD 130196-00-0304 (EN) Desky z masivního dřeva pro konstrukční použití s překrývajícími se okrajovými profily 2018/C417/07 16.11.2018 TAB 2+ 13
EAD 130197-00-0304 EAD 130197-00-0304 (EN) Lepené laminované dřevo z párou upraveného masivního dřeva s obdélníkovým průřezem – Měkké dřevo 2017/C343/062 13.10.2017 TAB 2+ 13
EAD 130324-00-0304 EAD 130324-00-0304 (EN) Vložky pro použití v dřevěných konstrukcích 2018/C417/07 16.11.2018 TAB 1 13
EAD 140015-00-0304 EAD 140015-00-0304 (EN) Stěny, střechy a stropy z OSB desek, které jsou slepeny na jejich povrchu 2018/C90/04 09.03.2018 - 4 13, 14
EAD 330079-00-0602 EAD 330079-00-0602 (EN) Sestavy pro upevnění na podlahu určené pro použití se slzičkovým plechem nebo otevřeným tyčovým roštem 2016/C248/006 08.07.2016 TAB 2+ 13, 33
EAD 330080-00-0602 EAD 330080-00-0602 (EN) Sestava svorek pro spoje vysoce odolné vůči prokluzu 2016/C248/006 08.07.2016 TAB 2+ 13, 33
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím