Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

EAD 130010-01-0304

Lepené lamelové tvrdé dřevo – vrstvené bukové dřevo na nosné účely

Stav normy: Harmonizovaná EAD 130010-01-0304 nahrazuje   EAD 130010-00-0304 (Zrušená)
Znění EAD: EAD 130010-01-0304 (EN)
Název sektoru EAD 130010-01-0304: CPR | Stavební výrobky označované CE
Oblast EAD 130010-01-0304: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU): 2018/C417/07 16.11.2018
Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011 Oznámené subjekty (OS/NB) k EAD 130010-01-0304
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: dřevo, kov, lepidla, plasty, nátěry a laky

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 13 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, BBP, formaldehyd, fenoly, DBP, DEHP, biocidy, retardéry hoření, benzen, CMR látky kat. 1A a 1B, PCB, těžké kovy, kadmium a jeho sloučeniny, chrom, rtuť, měď, organické sloučeniny cínu, dehtové oleje, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; C10-13-chloralkany, pentachlorfenol, dekabromdifenylether, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), destiláty z uhelného dehtu, kreosot, kreosotový olej, antracenový olej, acenaftylenová frakce, naftalenové oleje
Materiály pro skupinu 13 (CPR):
dřevo (lepené, laminované), spojovací prostředky pro dřevo, ocel, litina, dřevo, desky na bázi dřeva, OSB, LVL, lepidlo (fenolické/aminové polykondenzační/polyuretanové, pryskyřice na bázi animoplastů), barviva
Emise VOC , Voda , Půda
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011

(znění bez změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021

Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
(znění bez změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
aktuální znění; přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

 (znění bez změny č. (EU)2019/1020)
/ změna č.(EU)2019/1020 se použije od 16. 7. 2021
aktuální znění;  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.

Skupiny (CPR): 13 - KONSTRUKČNÍ VÝROBKY A PRVKY ZE DŘEVA A DOPLŇKY
Rozhodnutí Komise 1997/176/ES 1997/638/ES (EAD) 2000/447/ES (EAD) 1999/92/ES (EAD) 1999/455/ES (EAD)
Mandáty M/112 Změny mandátu: M/137

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 1
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím