Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 35.

VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY, POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ, PRO POŽÁRNÍ OCHRANU A PRO ZPOMALOVÁNÍ HOŘENÍ

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
/ konsolidované znění (EU)2019/451  včetně změny  (EU)2023/2461
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
/ konsolidované znění (EU)2019/450 bez změny (EU)2024/237Rozhodnutí Komise 1999/454/ES
Mandáty
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: cement, omítka, kov, nátěry a laky

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 35 (CPR):
BBP, DBP, DEHP, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), chrom (VI), fluorované uhlovodíky, perfluorouhlíky (HFCs, FCs, PFCs, SF6), pentabromdifenylether, C10-13-chloralkany, dekabromdifenylether, hexabromcyklododekan, oktabromdifenylether, olovo, kadmium a jeho sloučeniny, rtuť, benzen

Materiály pro skupinu 35 (CPR):
minerální vlna, minerální vlákna, vermikulit, křemičitan vápenatý, skleněná (silikátová) vlákna, cement, sádra, izolační zpěňující materiál, ablativní materiál, protikorozní nátěr, ocel. omítky a omítkové sestavy pro požárně odolné aplikace (sádrová a cementová pojiva, vlákna), nátěry, mechanické upevňovací prostředky, adheziva, stykový materiál
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 350003-01-1109 nahrazuje EAD 350003-00-1109Zrušená EAD 350003-01-1109 (EN) Sestava pro ohnivzdorné servisní potrubí sestávající z prefabrikovaných spojovacích dílů (z ocelových plechů s intumescentním nátěrem nebo povlakem) a příslušenství 2023/910 04.05.2023 OS/NB 1, 3, 4 35
EAD 350005-00-1104 EAD 350005-00-1104 (EN) Intumescentní požárně ochranné a těsnící výrobky 2015/C378/02 13.11.2015 OS/NB 1 35
EAD 350022-01-1107 nahrazuje EAD 350022-00-1107Zrušená EAD 350022-01-1107 (EN) Sada pro uzavírací systém pro dopravníkové systémy 2018/C49/04 09.02.2018 OS/NB 1, 3, 4 35
EAD 350134-00-1104 EAD 350134-00-1104 (EN) Protipožární sifon s intumescentním požárním těsněním (kombinovaný s podlahovou vpustí z nerezové oceli) 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 1 18, 35
EAD 350140-00-1106 nahrazuje ETAG 018-1Zrušená ETAG 018-3Zrušená EAD 350140-00-1106 (EN) Omítky a omítkové systémy určené pro požárně odolné aplikace 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1 35
EAD 350141-00-1106 nahrazuje ETAG 026-1Zrušená ETAG 026-2Zrušená EAD 350141-00-1106 (EN) Těsnění lineárních spojů a spár 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1 35
EAD 350142-00-1106 nahrazuje ETAG 018-4Zrušená ETAG 018-1Zrušená EAD 350142-00-1106 (EN) Panely, desky a rohože a sestavy z nich pro ochranu před požárem 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1, 3, 4 35
EAD 350402-00-1106 nahrazuje ETAG 018-1Zrušená ETAG 018-2Zrušená EAD 350402-00-1106 (EN) Reaktivní nátěry na ochranu ocelových prvků před požárem 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1, 3, 4 35
EAD 350454-00-1104-v01 EAD 350454-00-1104-v01 (EN) Kombinované penetrační těsnění pro požární klapky 2023/424 27.02.2023 OS/NB 1 35
EAD 350865-00-1106 nahrazuje ETAG 028Zrušená EAD 350865-00-1106 (EN) Výrobky pro zpomalování hoření 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1 35
EAD 360005-00-0604 EAD 360005-00-0604 (EN) Dutinové oddělovací plechy 2016/C459/08 09.12.2016 OS/NB 3 17, 35, 36, 22
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím