Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 17.

ZDIVO A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY ZDICÍ PRVKY, MALTY A DOPLŇKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  (EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
konsolidované znění (EU)2019/451 včetně změny  (EU)2022/2357
Seznam všech hEN k CPR (k 2. 12. 2022, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
/ konsolidované znění (EU)2019/450  v pdf formátu bez změny (EU)2023/910Rozhodnutí Komise 1997/740/ES
Mandáty M/116 Změny mandátu: M/137 M/116am M/116_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kámen, cement, kov, omítka, plasty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 17 (CPR):
radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), minerální vlákna, těžké kovy, formaldehyd, benzen; acetaldehyd, tetrachlorethylen, ethylbenzen; trimethylbenzen, toluen; xyleny; trichlorethylen, DEHP, DBP, dichlorbenzen, butoxyethanol, styren, kadmium a jeho sloučeniny, arsen; baryum, bromidy, chloridy, fluoridy, celkový obsah chromu, kobalt, měď, olovo, rtuť, molybden nikl, selen, cín, sírany, vanad, zinek, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; minerální olej, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit)

Materiály pro skupinu 17 (CPR):
přírodní kámen, umělý kámen, jíl, beton, pórovitý beton, křemičitan vápenatý, vápno, přírodní křemičitany, plasty, cement, kov (pozinkovaná ocel, austenická ocel, měď), pigmenty, organické nátěry
Emise Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 170005-00-0305 EAD 170005-00-0305 (EN) Recyklované pálené zdicí prvky 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 2+ 17
EAD 170006-00-0305 EAD 170006-00-0305 (EN) Agregované betonové zděné jednotky se specifickým faktorem přeměny vlhkosti Fm 2023/910 04.05.2023 - 2+ 17
EAD 170008-00-0604 EAD 170008-00-0604 (EN) Výztuž do úložné spáry ke konstrukčním účelům 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 3 17
EAD 170010-00-305 EAD 170010-00-305 (EN) Polystyrenbetonové zdící prvky a stěnové sestavy z těchto prvků 2022/1517 12.09.2022 OS/NB 1, 2+, 3, 4 17
EAD 170011-00-0305 EAD 170011-00-0305 (EN) Izolační stavební prvek pro zděné stěny 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1, 2+, 3, 4 17
EAD 170012-00-0404 EAD 170012-00-0404 (EN) Stavební bloky z cihel a jádra z pěnového skla 2023/910 04.05.2023 - 2+ 17
EAD 170018-00-0305 EAD 170018-00-0305 (EN) Tepelně izolační a nosná jednotka z dutinového skla 2023/910 04.05.2023 - 1, 2+, 3, 4 17
EAD 360005-00-0604 EAD 360005-00-0604 (EN) Dutinové oddělovací plechy 2016/C459/08 09.12.2016 OS/NB 3 17, 35, 36, 22
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím