Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 21.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ, SESTAVY VNITŘNÍCH PŘÍČEK

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


Rozhodnutí Komise 1998/437/ES 2003/655/ES (EAD) 1998/213/ES (EAD) 2018/779
Mandáty M/121
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: papír, pryž, plasty, kámen, cement, keramika, kov, dřevo, lepidla

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 21 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, baryum, kobalt, měď, vanad, zinek, molybden, nikl, selen, cín, sloučeniny organického cínu (dioktylcín), benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, formaldehyd, fenoly, acetaldehyd, tetrachloroethylen, trimethylbenzen, dichlorobenzen, butoxyethanol, styren, chloridy, fluoridy, bromidy, sírany, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; biocidy, minerální vlákna, uhličitan olovnatý, síran olovnatý, kadmium a jeho sloučeniny, chrom (celkový obsah), oxidy chromu, CMR látky kat. 1A a 1B, dekabromodifenylether, formaldehyd, PCB/PCT, pentachlorofenol, trichlorethylen, DEHP, DBP, rtuť, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), těžké kovy, dehtové oleje, minerální oleje, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), naftalenové oleje, antracenový olej, frakce antracenu, kreozot, kreosotový olej, destiláty z uhelného dehtu, HFC-134a

Materiály pro skupinu 21 (CPR):
organická a anorganická vlákna, papír, pryž, plasty (včetně pěn, reaktoplasty, PVC, PE), kompozity, korek, přírodní kámen, betonové bloky, beton (železobeton, porobeton), jíl, keramika, kov (ocel, slitiny hliníku), dřevo, plasty, bitumen, dřevitá vlna, minerální vlna, křemičitan vápenatý, břidlice, cement, vláknocementové desky, sádrokarton, cihly, lepidla
Emise VOC , Voda , Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) TABs oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 210004-00-0805 EAD 210004-00-0805 (EN) Modulární prvek pro stavební služby 2017/C118/02 12.04.2017 - 3 21
EAD 210005-00-0505 nahrazuje ETAG 003Zrušená EAD 210005-00-0505 (EN) Sestavy vnitřních příček pro použití jako nenosné stěny (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 003“) 2019/896 29.05.2019 TAB 1 21
EAD 210012-00-0504 EAD 210012-00-0504 (EN) Sádrové prvky pro dokončování interiérových 2018/C417/07 16.11.2018 - 3 21, 7
EAD 210020-00-0402 EAD 210020-00-0402 (EN) Průmyslově vyráběný samonosný kovový plech s ochranou vrstvou kompozitní PUR/PIR pěny pro střechy, vnější a vnitřní obklady 2018/C417/07 16.11.2018 - 4 21, 22
EAD 210024-00-0504 EAD 210024-00-0504 (EN) Cementovláknitá deska 2018/C49/04 09.02.2018 - 3 21
EAD 210046-00-1201 EAD 210046-00-1201 (EN) Tenká kovová kompozitní deska 2019/896 29.05.2019 TAB 1, 2+, 3, 4 21
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím