Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 21.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ, SESTAVY VNITŘNÍCH PŘÍČEK

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1998/437/ES 2003/655/ES (EAD) 1998/213/ES (EAD) 2018/779
Mandáty M/121 M/121_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: papír, pryž, plasty, kámen, cement, keramika, kov, dřevo, lepidla

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 21 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, baryum, kobalt, měď, vanad, zinek, molybden, nikl, selen, cín, sloučeniny organického cínu (dioktylcín), benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, formaldehyd, fenoly, acetaldehyd, tetrachloroethylen, trimethylbenzen, dichlorobenzen, butoxyethanol, styren, chloridy, fluoridy, bromidy, sírany, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; biocidy, minerální vlákna, uhličitan olovnatý, síran olovnatý, kadmium a jeho sloučeniny, chrom (celkový obsah), oxidy chromu, CMR látky kat. 1A a 1B, dekabromodifenylether, formaldehyd, PCB/PCT, pentachlorofenol, trichlorethylen, DEHP, DBP, rtuť, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), těžké kovy, dehtové oleje, minerální oleje, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), naftalenové oleje, antracenový olej, frakce antracenu, kreozot, kreosotový olej, destiláty z uhelného dehtu, HFC-134a

Materiály pro skupinu 21 (CPR):
organická a anorganická vlákna, papír, pryž, plasty (včetně pěn, reaktoplasty, PVC, PE), kompozity, korek, přírodní kámen, betonové bloky, beton (železobeton, porobeton), jíl, keramika, kov (ocel, slitiny hliníku), dřevo, plasty, bitumen, dřevitá vlna, minerální vlna, křemičitan vápenatý, břidlice, cement, vláknocementové desky, sádrokarton, cihly, lepidla
Emise VOC , Voda , Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 210004-00-0805 EAD 210004-00-0805 (EN) Modulární prvek pro stavební služby 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 3 21
EAD 210005-00-0505 nahrazuje ETAG 003Zrušená EAD 210005-00-0505 (EN) Sestavy vnitřních příček pro použití jako nenosné stěny (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 003“) 2019/896 29.05.2019 OS/NB 1, 3, 4 21
EAD 210012-00-0504 EAD 210012-00-0504 (EN) Sádrové prvky pro dokončování interiérových 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 3 21, 7
EAD 210020-00-0402 EAD 210020-00-0402 (EN) Průmyslově vyráběný samonosný kovový plech s ochranou vrstvou kompozitní PUR/PIR pěny pro střechy, vnější a vnitřní obklady 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EAD 210024-00-0504 EAD 210024-00-0504 (EN) Cementovláknitá deska 2018/C49/04 09.02.2018 OS/NB 1, 3, 4 21
EAD 210046-00-1201 EAD 210046-00-1201 (EN) Tenká kovová kompozitní deska 2019/896 29.05.2019 OS/NB 1, 2+, 3, 4 21
EAD 210134-00-1202 EAD 210134-00-1202 () Zvukově izolační desky/suchý potěr a nosné pásy z vlnité lepenky plněné křemenným pískem 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1, 3, 4 21
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím