Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 21.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ, SESTAVY VNITŘNÍCH PŘÍČEK

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)

(EU)2019/450 (EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/1944 (EAD 11. 7. 2024)
(EU)2024/237
 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1998/437/ES 1997/462/ES 2003/655/ES (EAD) 1998/213/ES (EAD) 2018/779
Mandáty M/121 M/121_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: papír, pryž, plasty, kámen, cement, keramika, kov, dřevo, lepidla

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 21 (CPR):
arsen a jeho sloučeniny, baryum, kobalt, měď, vanad, zinek, molybden, nikl, selen, cín, sloučeniny organického cínu (dioktylcín), benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, formaldehyd, fenoly, acetaldehyd, tetrachloroethylen, trimethylbenzen, dichlorobenzen, butoxyethanol, styren, chloridy, fluoridy, bromidy, sírany, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; biocidy, minerální vlákna, uhličitan olovnatý, síran olovnatý, kadmium a jeho sloučeniny, chrom (celkový obsah), oxidy chromu, CMR látky kat. 1A a 1B, dekabromodifenylether, formaldehyd, PCB/PCT, pentachlorofenol, trichlorethylen, DEHP, DBP, rtuť, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), těžké kovy, dehtové oleje, minerální oleje, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), naftalenové oleje, antracenový olej, frakce antracenu, kreozot, kreosotový olej, destiláty z uhelného dehtu, HFC-134a

Materiály pro skupinu 21 (CPR):
organická a anorganická vlákna, papír, pryž, plasty (včetně pěn, reaktoplasty, PVC, PE), kompozity, korek, přírodní kámen, betonové bloky, beton (železobeton, porobeton), jíl, keramika, kov (ocel, slitiny hliníku), dřevo, plasty, bitumen, dřevitá vlna, minerální vlna, křemičitan vápenatý, břidlice, cement, vláknocementové desky, sádrokarton, cihly, lepidla
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 030016-00-0402 EAD 030016-00-0402 (EN) Zvlněné bitumenové dlaždice a pláty 2023/910 04.05.2023 OS/NB 1, 3, 4 3, 21, 22
EAD 210004-00-0805 EAD 210004-00-0805 (EN) Modulární prvek pro stavební služby 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 3 21
EAD 210005-00-0505 nahrazuje ETAG 003Zrušená EAD 210005-00-0505 (EN) Sestavy vnitřních příček pro použití jako nenosné stěny (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 003“) 2019/896 29.05.2019 OS/NB 1, 3, 4 21
EAD 210012-00-0504 EAD 210012-00-0504 (EN) Sádrové prvky pro dokončování interiérových 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 3 21, 7
EAD 210020-00-0402 EAD 210020-00-0402 (EN) Průmyslově vyráběný samonosný kovový plech s ochranou vrstvou kompozitní PUR/PIR pěny pro střechy, vnější a vnitřní obklady 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EAD 210024-00-0504 EAD 210024-00-0504 (EN) Cementovláknitá deska 2018/C49/04 09.02.2018 OS/NB 1, 3, 4 21
EAD 210046-00-1201 EAD 210046-00-1201 (EN) Tenká kovová kompozitní deska 2019/896 29.05.2019 OS/NB 1, 2+, 3, 4 21
EAD 210058-00-0504 EAD 210058-00-0504 (EN) Kompozitní panely na bázi dřeva pro vnitřní stěnový nebo stropní design nebo obojí 2023/1473 17.07.2023 OS/NB 1, 3, 4 21
EAD 210132-00-0504 EAD 210132-00-0504 () Nekonstrukční vláknité desky pro vnitřní použití vyrobené z recyklovaných celulózových vláken z průmyslových celulózových zbytků 2024/1944 11.07.2024 - - 21
EAD 210134-00-1202 EAD 210134-00-1202 () Zvukotěsné desky / suché potěry a nosné pásy z vlnité lepenky plněné křemenným pískem 2021/1789 11.10.2021 OS/NB 1, 3, 4 21
EAD 210138-00-0504 EAD 210138-00-0504 (EN) Desky vyrobené z recyklovaných nápojových kartonů pro použití ve stavebnictví“ 2023/424 27.02.2023 OS/NB 2+, 3 21
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím