Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 3.

FÓLIE, VČETNĚ LITÝCH A SESTAV (HYDROIZOLAČNÍCH NEBO PAROTĚSNÝCH

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
2018/C/417/7 (EAD) (16. 11. 2018)
(EU)2019/451 (hEN)
(EU)2019/450 (EAD)
(EU)2019/896 (EAD) (29. 5. 2019)


Rozhodnutí Komise 1999/90/ES 2003/655/ES (EAD) 1997/556/ES (EAD)
Mandáty M/102 Změny mandátu: M/130 , M/137 , M/126
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: pryž, plasty, pigmenty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 3 (CPR):
benzo(a)pyren, kadmium a jeho sloučeniny, baryum, chrom a molybden, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), biocidy, olovo, CMR látky kat. 1A a 1B, ftaláty fluorované uhlovodíky, perfluorouhlíky (HFCs, FCs, PFCs, SF6), thiazolinon, retardéry hoření

Materiály pro skupinu 3 (CPR):
termoplastické elastomery, bitumen, kompozity, konzervanty, elastomery, pigmenty (saze), plniva (uhličitan vápenatý, písek), oxid zinečnatý, UV stabilizátory, minerální vlákna
Emise Voda , Půda
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) TABs oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 030019-00-0402 EAD 030019-00-0402 (EN) Litá střešní hydroizolace na bázi polysiloxanu 2017/C118/02 12.04.2017 - 4 3
EAD 030065-00-0402 EAD 030065-00-0402 (EN) Kompozitní střešní hydroizolační sestava 2018/C228/03 29.06.2018 - 4 3
EAD 030092-00-0605 EAD 030092-00-0605 (EN) Minerální nepružná těsnící hmota na bázi cementu 2018/C370/05 12.10.2018 TAB 1 3
EAD 030155-00-0402 EAD 030155-00-0402 (EN) Jednosložková bitumen-polyuretanová pryskyřice na lemování 2018/C417/07 16.11.2018 - 3 3
EAD 030218-00-0402 EAD 030218-00-0402 (EN) Fólie určené pod střešní krytinu 2017/C379/07 10.11.2017 - 4 3
EAD 030351-00-0402 nahrazuje ETAG 006Zrušená EAD 030351-00-0402 (EN) Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 006“) 2019/896 29.05.2019 TAB 2+ 3
EAD 320002-02-0605 nahrazuje EAD 320002-01-0605Zrušená EAD 320002-00-0605Zrušená EAD 320002-02-0605 (EN) Povlakovaný těsnící plech pro konstrukční a řízené spárové spoje ve vodotěsném betonu 2016/C459/08 09.12.2016 - 3 32, 3
EAD 320008-01-0605 nahrazuje EAD 320008-00-0605Zrušená EAD 320008-01-0605 (EN) Expanzní těsnící páska na spoje na bázi bentonitu pro konstrukční spoje trhlin vodotěsného betonu 2018/C417/07 16.11.2018 - 4 32, 3
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím