Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 3.

FÓLIE, VČETNĚ LITÝCH A SESTAV (HYDROIZOLAČNÍ NEBO PAROTĚSNÉ)

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/237 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1999/90/ES 2003/728/ES 2003/655/ES (EAD) 1997/556/ES (EAD) 2003/722/ES 98/599/ES 98/143/ES
Mandáty M/102 Změny mandátu: M/130 , M/137 , M/126
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: pryž, plasty, pigmenty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 3 (CPR):
benzo(a)pyren, kadmium a jeho sloučeniny, baryum, chrom a molybden, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), biocidy, olovo, CMR látky kat. 1A a 1B, ftaláty fluorované uhlovodíky, perfluorouhlíky (HFCs, FCs, PFCs, SF6), thiazolinon, retardéry hoření

Materiály pro skupinu 3 (CPR):
termoplastické elastomery, bitumen, kompozity, konzervanty, elastomery, pigmenty (saze), plniva (uhličitan vápenatý, písek), oxid zinečnatý, UV stabilizátory, minerální vlákna
Emise Voda , Emise do životního prostředí - Půda
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 030016-00-0402 EAD 030016-00-0402 (EN) Zvlněné bitumenové dlaždice a pláty 2023/910 04.05.2023 OS/NB 1, 3, 4 3, 21, 22
EAD 030019-00-0402 EAD 030019-00-0402 (EN) Litá střešní hydroizolace na bázi polysiloxanu 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 3, 4 3
EAD 030065-00-0402 EAD 030065-00-0402 (EN) Kompozitní střešní hydroizolační sestava 2018/C228/03 29.06.2018 OS/NB 1, 3, 4 3
EAD 030092-00-0605 EAD 030092-00-0605 (EN) Minerální nepružná těsnící hmota na bázi cementu 2018/C370/05 12.10.2018 OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
EAD 030155-00-0402 EAD 030155-00-0402 (EN) Jednosložková bitumen-polyuretanová pryskyřice na lemování 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1, 3, 4 3
EAD 030218-00-0402 Zrušená je nahrazena EAD 030218-01-0402 EAD 030218-00-0402 (EN) Fólie určené pod střešní krytinu 2017/C379/07 10.11.2017 OS/NB 1, 3, 4 3
EAD 030218-01-0402 nahrazuje EAD 030218-00-0402Zrušená EAD 030218-01-0402 (EN) Fólie určené pro použití jako střešní nebo stěnové podložky nebo obojí 2023/1473 17.07.2023 OS/NB 1, 3, 4 3
EAD 030219-00-0501 EAD 030219-00-0501 (EN) Stříkaný akustický povlak na bázi vodou ředitelných organických pojiv 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1, 3, 4 3
EAD 030271-00-0605 EAD 030271-00-0605 (EN) Parozábrana s účinkem závislým na vlhkost 2023/1473 17.07.2023 OS/NB 1, 3, 4 3
EAD 030295-00-0605 EAD 030295-00-0605 (EN) Flexibilní polymerem modifikovaný silný minerální povlak 2023/1473 17.07.2023 OS/NB 1, 3, 4 3
EAD 030350-00-0402 nahrazuje ETAG 005Zrušená EAD 030350-00-0402 (EN) Lité střešní hydroizolační sestavy 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1, 3, 4 3
EAD 030351-00-0402 nahrazuje ETAG 006Zrušená EAD 030351-00-0402 (EN) Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních povlaků (nahrazovaná technická specifikace „ETAG 006“) 2019/896 29.05.2019 OS/NB 2+ 3
EAD 030352-00-0503 nahrazuje ETAG 022-1Zrušená EAD 030352-00-0503 (EN) Lité sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokrých prostorech 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
EAD 030378-00-0605 EAD 030378-00-0605 (EN) Předem aplikovaná, flexibilní a plně přilnavá hydroizolační fólie 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
EAD 030400-00-0605 EAD 030400-00-0605 (EN) Hydroizolační sada na bázi polymerních membrán pro vnitřní a venkovní stěny a podlahy mokrých oblastí a bazénů 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
EAD 030436-00-0503 nahrazuje ETAG 022-2Zrušená EAD 030436-00-0503 (EN) Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech založené na pružných vrstvách 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
EAD 030437-00-0503 nahrazuje ETAG 022-3Zrušená EAD 030437-00-0503 (EN) Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech založené na přirozeně vodotěsných deskách 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1, 2+, 3, 4 3
EAD 030588-00-1202 EAD 030588-00-1202 (EN) Třívrstvý protikorozní povlak na bázi polyetylenu pro ocelové trubky 2024/237 17.01.2024 OS/NB 1, 3 3
EAD 030675-00-0107 EAD 030675-00-0107 (EN) Lité hydroizolační sestavy pro mostovky 2023/910 04.05.2023 OS/NB 2+ 3
EAD 040708-00-0402 EAD 040708-00-0402 (EN) Kročejová protihluková izolace s dodatečnou funkcí odvádění dešťové vody a ochrany vnějších hydroizolačních vrstev 2023/910 04.05.2023 OS/NB 2+ 3, 4
EAD 320002-02-0605 nahrazuje EAD 320002-01-0605Zrušená EAD 320002-00-0605Zrušená EAD 320002-02-0605 (EN) Povlakovaný těsnící plech pro konstrukční a řízené spárové spoje ve vodotěsném betonu 2016/C459/08 09.12.2016 OS/NB 1, 3, 4 32, 3
EAD 320008-01-0605 nahrazuje EAD 320008-00-0605Zrušená EAD 320008-01-0605 (EN) Expanzní těsnící páska na spoje na bázi bentonitu pro konstrukční spoje trhlin vodotěsného betonu 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1, 3, 4 32, 3
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím