Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 4.

TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY. KOMPOZITNÍ IZOLAČNÍ SESTAVY NEBO SYSTÉMY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1999/91/ES , ( Construct 09/847 ) 1997/556/ES (EAD) 2000/273/ES (EAD) 2001/308/ES (EAD)
Mandáty M/103 Změny mandátu: M/367 , M/138 , M/130 , M/137 , M/126 M/103_rev M/489
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: sklo, plast, dřevo, cement, lepidla

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 4 (CPR):
biocidy
, HBCDD, kyselina boritá, polyfostát amonný, DecaBDE, chloralkany, fenoly, formaldehyd, minerální vlákna, CMR látky kat. 1A a 1B, radionuklidy, pyrethroidy, arsen, chrom, olovo, rtuť, fluorované uhlovodíky, perfluorouhlíky (HFCs, FCs, PFCs, SF6), styren, PCB, tributylcínínoxid

Materiály pro skupinu 4 (CPR): minerální vlna, vlákna z konopí, struska, sklo, polystyren nebo jeho kopolymer, nadouvadla, fenolická pěna, dřevitá vlna, ovčí vlna, cement, magnesit, vápno, tvrdá PU pěna (PIR, PUR), výztuž, lepidlo, korek, jíl, expandovaný perlit, přírodní slída, pojiva, přísady, vermikulit
Emise VOC , Voda , Půda , Radiace
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 040005-00-1201 EAD 040005-00-1201 (EN) Průmyslově vyráběné výrobky pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci z rostlinných nebo živočišných vláken 2016/C054/03 12.02.2016 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040007-00-1201 EAD 040007-00-1201 (EN) Tepelně izolační produkt pro budovy se složkou odrážející sálavé teplo 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040010-00-1201 EAD 040010-00-1201 (EN) Izolační výrobky z expandovaného perlitu (EPB) 2018/C90/04 09.03.2018 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040011-00-1201 EAD 040011-00-1201 (EN) Vakuové izolační panely (VIP) s průmyslově aplikovanými ochrannými vrstvami 2018/C19/04 19.01.2018 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040012-00-1201 EAD 040012-00-1201 (EN) Tepelně-izolační desky z minerálního materiálu 2018/ C281/04 10.08.2018 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040016-01-0404 nahrazuje EAD 040016-00-0404Zrušená EAD 040016-01-0404 (EN) Rohož ze skelných vláken na vyztužení potěrů na bázi cementu nebo srovnatelných s cementovými 2021/1183 19.07.2021 OS/NB 1, 2+ 4
EAD 040036-00-0501 EAD 040036-00-0501 (EN) Stropní desky z minerální vlny s povrchovou úpravou 2021/1183 19.07.2021 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040037-00-1201 EAD 040037-00-1201 (EN) Kompozitní desky z vláken minerální vlny a aerogelových aditiv s nízkou hodnotou λ 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040048-01-0502 nahrazuje EAD 040048-00-0502Zrušená EAD 040048-01-0502 (EN) Gumová vláknitá rohož používaná pro izolace kročejového hluku 2018/C228/03 29.06.2018 OS/NB 3 4
EAD 040049-00-0502 EAD 040049-00-0502 (EN) Polyurethanová pěnová podložka k použití jako zvuková izolace 2018/C228/03 29.06.2018 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040057-00-1201 EAD 040057-00-1201 (EN) Tepelně izolační deska z mikroporézní siliky 2018/C228/03 29.06.2018 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040065-00-1201 EAD 040065-00-1201 (EN) Tepelně izolační a/nebo zvukově pohltivé desky na bázi expandovaného polystyrenu a cementu 2016/C378/012 14.10.2016 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040089-00-0404 EAD 040089-00-0404 (EN) Vnější tepelně izolační kompozitní systémy s omítkou pro použití na budovách s dřevěnou nosnou konstrukcí 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 2+ 4
EAD 040090-00-1201 EAD 040090-00-1201 (EN) Průmyslově vyráběné desky a produkty vytvořené lisováním rozšířené polymléčné kyseliny (EPLA) pro tepelné a/nebo akustické izolace. 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 1, 3 4
EAD 040138-01-1201 nahrazuje EAD 040138-00-1201Zrušená EAD 040138-01-1201 (EN) Volně sypané tepelněizolační a/nebo zvukově izolační výrobky z rostlinných vláken vyráběné in-situ 2018/C417/07 16.11.2018 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040287-00-0404 EAD 040287-00-0404 (EN) Soupravy pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s panely jako tepelně izolační produkt a nespojitý obvodový plášť jako vnější plášť 2018/C19/04 19.01.2018 OS/NB 1, 2+ 4
EAD 040288-00-1201 EAD 040288-00-1201 (EN) Průmyslově vyráběná tepelná a zvuková izolace vyrobená z polyesterových vláken 2016/C459/08 09.12.2016 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040313-00-1201 EAD 040313-00-1201 (EN) Tepelná a/nebo akustická izolace z volně sypaného granulovaného expandovaného korku vyráběná in-situ 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040369-00-1201 EAD 040369-00-1201 (EN) Izolace z volně loženého nebo slisovaného granulovaného expandovaného korku 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040394-00-1201 EAD 040394-00-1201 (EN) Průmyslově vyráběné volně sypané pěnové sklo 2018/C49/04 09.02.2018 OS/NB 1, 3 4
EAD 040419-00-1201 EAD 040419-00-1201 (EN) Tepelně izolační panel z lisované tuhé polyuretanové pěny 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040427-00-0404 EAD 040427-00-0404 (EN) Sestavy pro vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s maltou jako tepelněizolačním výrobkem a omítkou nebo obkladem na vnějším povrchu 2019/450 20.03.2019 OS/NB 1, 2+ 4
EAD 040456-00-1201 EAD 040456-00-1201 (EN) In-situ volně sypaný tepelný a/nebo akustický izolační materiál vyrobený z živočišných vláken 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040461-00-1201 EAD 040461-00-1201 (EN) Tepelně izolační výrobek vyrobený ze sypkého expandovaného perlitu 040635- 2018/ C281/04 10.08.2018 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040465-00-0404 EAD 040465-00-0404 (EN) Externí tepelně izolační kompozitní systémy s omítkami na jednovrstvých nebo vícevrstvých stěnách ze dřeva 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1, 2+ 4
EAD 040635-00-1201 EAD 040635-00-1201 (EN) Tepelná a/nebo akustická izolace na bázi pojivem vázaného rozvolněného expandovaného polystyrenu (EPS) 2017/C379/07 10.11.2017 0S/NB 1, 3, 4 4
EAD 040643-00-1201 EAD 040643-00-1201 (EN) Tepelná izolace z křemíkového aerogelu vyztuženého vlákny 2017/C343/06 13.10.2017 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040650-00-1201 EAD 040650-00-1201 (EN) Extrudované desky z pěnového polystyrenu jako nosná vrstva a/nebo zateplení nad hydroizolací 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1, 3, 4 4, 5
EAD 040729-00-1201 EAD 040729-00-1201 (EN) Tepelná izolace z rozvolněné minerální vlny 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 040759-0404 EAD 040759-0404 (EN) Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, na deskách z polystyrencementu 2021/1183 19.07.2021 OS/NB 1, 2+ 4
EAD 040773-00-1201 EAD 040773-00-1201 (EN) Desky z pěnového skla jako nosná vrstva a tepelná izolace používaná na vnější straně hydroizolace 2018/C417/07 16.11.2017 OS/NB 1, 3, 4 4, 5
EAD 040777-00-1201 EAD 040777-00-1201 (EN) Desky z pěnového skla jako nosná vrstva a tepelná izolace (bez hydroizolace) 2017/C435/07 15.12.2017 OS/NB 1, 3 4, 5
EAD 040914-00-0404 nahrazuje ETAG 017Zrušená EAD 040914-00-0404 (EN) Sestavy Veture – Prefabrikované jednotky pro izolaci vnějších stěn a jejich upevňovací zařízení 2020/1574 29.10.2020 OS/NB 1, 3, 4 4
EAD 041389-00-1201 EAD 041389-00-1201 (EN) Desky z aglomerovaného přírodního korku pro použití jako tepelná a akustická izolace 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1, 3, 4 4
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím