Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 2.

DVEŘE, OKNA, OKENICE, VRATA A PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KOVÁNÍ

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1999/93/ES , ( návrh změny )
Mandáty M/101 Změny mandátu: M/130 , M/126
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, kov, pigmenty, sklo, dřevo, pryž, lepidla, PVC, nátěry a laky

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 2 (CPR):
kadmium a jeho sloučeniny, chrom, arsen, olovo, šestimocný chrom, rtuť, organické sloučeniny cínu, chloroalkany, CMR látky kat. 1A a 1B, benzo(a) pyren, PCB/PCT, pentachlorfenol, fenoly, ftaláty, formaldehyd, benzen, biocidy, polybromované bifenyly (PBB), retardéry hoření - polybromovaný difenylether (PBDE), dehtové oleje, anthracen, fluorované uhlovodíky, perfluorouhlíky (HFCs, FCs, PFCs, SF6)

Materiály pro skupinu 2 (CPR):
dřevo, dřevovláknité MDF a HDF desky, pryž (EPDM, NBR), kov (ocel, galvanizovaná ocel, nerezová ocel, hliníkový mosaz), sklo, plasty (PVC, polyamid, polykarbonát), polyurethanová pěna, akrylonitrilbutadienstyren – ABS, polystyren), polyesterové kompozity, tkanina, lepidla, barviva, minerální vlna
 
Emise VOC , Voda , Půda
Označení EAD Znění EAD Název Platnost EAD (první zveřejnění v OJEU) OS/NB oznámené v NANDO Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EAD 020001-01-0405 nahrazuje EAD 020001-00-0405Zrušená EAD 020001-01-0405 (EN) Víceosé skryté závěsy 2017/C118/02 12.04.2017 OS/NB 1 2
EAD 020002-00-0404 EAD 020002-00-0404 (EN) Balkónové (a terasové) zasklívací systémy bez svislých rámů 2016/C054/03 12.02.2016 OS/NB 3 2
EAD 020011-00-0405 EAD 020011-00-0405 (EN) Střešní, podlahová, stěnová nebo stropní dvířka pro přístup nebo nouzový únik/s nebo bez požární odolnosti 2016/C248/006 08.07.2016 OS/NB 1, 3, 4 2, 22
EAD 020029-00-1102 EAD 020029-00-1102 (EN) Vnitřní pěší žáruvzdorné a/nebo kouřotěsné jedno nebo dvoukřídlé dveřní soupravy vyrobené z oceli 2017/C343/06 03.10.2017 OS/NB 1 2
EAD 020062-00-1102 EAD 020062-00-1102 (EN) Protipožární a/nebo kouřotěsné jednokřídlé a dvoukřídlé dveře s ocelovým rámem ze speciálních profilů 2021/1183 19.07.2021 OS/NB 1 2
EAD 220116-00-0401 EAD 220116-00-0401 (EN) Pevné protipožární střešní okno 2020/962 03.07.2020 OS/NB 1 2, 22
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím