Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 24.

KAMENIVO

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1998/598/ES
Mandáty M/125 Změny mandátu: M/139 , M/125am M/125_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kámen, cement

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 24 (CPR):
radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), těžké kovy, arsen, olovo, kadmium, chrom (celkový, šestimocný), měď, nikl, rtuť, zinek, antimon, baryum, bor, kobalt, molybden, selen, thalium, cín, vanad, fenol, 1,2-dichloroethan, tri- a tetrachlorethen, chloroethen (vinylchlorid), alkylované benzeny, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny (m-xylen, p-xylen, o-xylen), MTBE, nonylfenol, chlorované fenoly, hexachlorbenzen, chlorbenzeny, epichlorohydrin, PCB (suma PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180), PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; EOX, AOX, PCDD, PCDF, CMR látky kat. 1A a 1B, methylnaftaleny, minerální oleje, chloridy, sírany, fluoridy, kyanidy, dusík (amonný, dusitanový), nepřítomnost azbestu

Materiály pro skupinu 24 (CPR):
kámen (přírodní, umělý, filer), písek,  láva, tuf, popílek, jíly, škvára, vermikulit, perlit, struska, beton, zdivo, asfalt
Emise VOC , Voda , Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 12620:2002+A1:2008 ČSN EN 12620+A1:2008Změna Z1-12.13 (zrušena)Změna Z2-3.14 Kamenivo do betonu; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 2+, 4 24
EN 13043:2002 ČSN EN 13043:2004Změna Z3-1.14 (zrušena)Změna Z4-3.14Změna Z1-6.06Změna Z2-3.08 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch; 01.07.2003 (CPR) 01.06.2004 (CPR) OS/NB 2+, 4 24
AC:2004     01.06.2006 (CPR) 01.06.2006 (CPR)      
EN 13055-1:2002 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13055:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13055-1:2004Změna Z1-12.16 zrušenaZměna Z2-6.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13055:2017(Zatím neharmonizovaná) Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty; 01.03.2003 (CPR) 01.06.2004 (CPR) OS/NB 2+, 4 24
AC:2004     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)      
EN 13055-2:2004 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13055:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13055-2:2006Změna Z1-12.16 zrušenaZměna Z2-6.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13055:2017(Zatím neharmonizovaná) Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace; 01.05.2005 (CPR) 01.05.2006 (CPR) OS/NB 2+, 4 24
EN 13139:2002 ČSN EN 13139:2004Změna Z2-3.14Změna Z1-12.13 (zrušena) Kamenivo pro malty; 01.03.2003 (CPR) 01.06.2004 (CPR) OS/NB 2+, 4 24
AC:2004     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)      
EN 13242:2002+A1:2007 ČSN EN 13242+A1:2008Změna Z1-12.13 (zrušena)Změna Z2-3.14 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 2+, 4 24
EN 13383-1:2002 ČSN EN 13383-1:2004Změna Z1-12.13 (zrušena)Změna Z2-3.14 Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace; 01.03.2003 (CPR) 01.06.2004 (CPR) OS/NB 2+, 4 24
AC:2004     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)      
EN 13450:2002 ČSN EN 13450:2004Změna Z1-4.06Změna Z2-12.13 (zrušena)Změna Z3-3.14 Kamenivo pro kolejové lože; 01.10.2003 (CPR) 01.06.2004 (CPR) OS/NB 2+, 4 24
AC:2004     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím