Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 17.

ZDIVO A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY ZDICÍ PRVKY, MALTY A DOPLŇKY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1997/740/ES
Mandáty M/116 Změny mandátu: M/137 M/116am M/116_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: kámen, cement, kov, omítka, plasty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 17 (CPR):
radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), minerální vlákna, těžké kovy, formaldehyd, benzen; acetaldehyd, tetrachlorethylen, ethylbenzen; trimethylbenzen, toluen; xyleny; trichlorethylen, DEHP, DBP, dichlorbenzen, butoxyethanol, styren, kadmium a jeho sloučeniny, arsen; baryum, bromidy, chloridy, fluoridy, celkový obsah chromu, kobalt, měď, olovo, rtuť, molybden nikl, selen, cín, sírany, vanad, zinek, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; minerální olej, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit)

Materiály pro skupinu 17 (CPR):
přírodní kámen, umělý kámen, jíl, beton, pórovitý beton, křemičitan vápenatý, vápno, přírodní křemičitany, plasty, cement, kov (pozinkovaná ocel, austenická ocel, měď), pigmenty, organické nátěry
Emise Voda , Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 15824:2017 nahrazuje EN 15824:2009Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 15824 ed. 2:2018 nahrazuje ČSN EN 15824:2009Změna Z1-2.2018 zrušenaZměna Z2-3.2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy 09.03.2018 (CPR) 09.03.2020 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 17
EN 771-1:2011+A1:2015 nahrazuje EN 771-1:2011Zrušená ČSN EN 771-1+A1:2017Oprava 1-5.2018 nahrazuje ČSN EN 771-1 ed. 2:2011Změna Z1-3.16(Zrušená) Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky 10.06.2016 (CPR) 10.06.2017 (CPR) OS/NB 2+, 4 17
EN 771-2:2011+A1:2015 ČSN EN 771-2+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 771-2 ed. 2:2011Změna Z1-3.16(Zrušená) Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky 10.06.2016 (CPR) 10.06.2017 (CPR) OS/NB 2+, 4 17
EN 771-3:2011+A1:2015 nahrazuje EN 771-3:2011Zrušená ČSN EN 771-3+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 771-3 ed. 2:2011Změna Z1-3.16(Zrušená) Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem 10.06.2016 (CPR) 10.06.2017 (CPR) OS/NB 2+, 4 17
EN 771-4:2011+A1:2015 nahrazuje EN 771-4:2011Zrušená ČSN EN 771-4+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 771-4 ed. 2:2011Změna Z1-3.16(Zrušená) Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice 10.06.2016 (CPR) 10.06.2017 (CPR) OS/NB 2+, 4 17
EN 771-5:2011+A1:2015 nahrazuje EN 771-5:2011Zrušená ČSN EN 771-5+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 771-5 ed. 2:2011Změna Z1-3.16(Zrušená) Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene 10.06.2016 (CPR) 10.06.2017 (CPR) OS/NB 2+, 4 17
EN 771-6+A1:2015 nahrazuje EN 771-6:2011Zrušená ČSN EN 771-6+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 771-6 ed. 2:2011Změna Z1-3.16(Zrušená) Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene 08.04.2016 (CPR) 08.04.2017 (CPR) OS/NB 2+, 4 17
EN 845-1:2013+A1:2016 nahrazuje EN 845-1:2013Zrušená ČSN EN 845-1+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 845-1:2014Změna Z1-12.16 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 3 17
EN 845-2:2013+A1:2016 nahrazuje EN 845-2:2013Zrušená ČSN EN 845-2+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 845-2:2013Změna Z1-12.16 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 3 17
EN 845-3:2013+A1:2016 nahrazuje EN 845-3:2013Zrušená ČSN EN 845-3+A1:2017 nahrazuje ČSN EN 845-3:2013Změna Z1-12.16 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) OS/NB 3 17
EN 998-1:2016 nahrazuje EN 998-1:2010Zrušená ČSN EN 998-1 ed.3:2017 nahrazuje ČSN EN 998-1 ed. 2:2011Změna Z1-5.17(Zrušená) Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky 11.08.2017 (CPR) 11.08.2018 (CPR) - 4 17
EN 998-2:2016 nahrazuje EN 998-2:2010Zrušená ČSN EN 998-2 ed. 3:2017 nahrazuje ČSN EN 998-2 ed. 2:2011Změna Z1-5.17(Zrušená) Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 11.08.2017 (CPR) 11.08.2018 (CPR) OS/NB 2+, 4 17
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím