Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 32.

TĚSNĚNÍ PRO SPOJE

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  (EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
konsolidované znění (EU)2019/451 včetně změny  (EU)2022/2357
Seznam všech hEN k CPR (k 2. 12. 2022, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
/ konsolidované znění (EU)2019/450  v pdf formátu včetně změny (EU)2023/1473Rozhodnutí Komise 2011/19/EU 2003/656/ES (EAD)
Mandáty M/474
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky
 
Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 32 (CPR): BBP, C10-13-chloralkany, DBP, DEHP, biocidy

Materiály pro skupinu 32 (CPR):
tmely (akrylátové, MS polymer, PUR, alkydový polymer, konzervanty (isothiazolinony, Co2+-2-ethylhexanoát), ftaláty, organický cín, methyl ethylketoxim, 2-butanonoxim, 2-ethylhexanová kyselina, kobaltová sůl, kobalt karboxylát, pásky
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 15651-1:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15651-1:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15651-1 ed. 2 :2013Změna Z1-09.2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15651-1 ed. 3:2017Zatím neharmonizovaná Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 32
EN 15651-2:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15651-2:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15651-2 ed. 2 :2013Změna Z1-09.2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15651-2 ed. 3:2017Zatím neharmonizovaná Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 32
EN 15651-3:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15651-3:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15651-3 ed. 2 :2013Změna Z1-09.2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15651-3 ed. 3:2017Zatím neharmonizovaná Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 32
EN 15651-4:2012 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15651-4:20017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15651-4 ed. 2 :2013Změna Z1-09.2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15651-4 ed. 3:2017Zatím neharmonizovaná Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce; 01.07.2013 (CPR) 01.07.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 32
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím