Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 4.

TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY. KOMPOZITNÍ IZOLAČNÍ SESTAVY NEBO SYSTÉMY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)

(EU)2019/450 (EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/1944 (EAD 11. 7. 2024)
(EU)2024/237
 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Rozhodnutí Komise 1999/91/ES , ( Construct 09/847 ) 1997/556/ES (EAD) 2001/308/ES (EAD) 2000/273/ES (EAD)
Mandáty M/103 Změny mandátu: M/367 , M/138 , M/130 , M/137 , M/126 M/103_rev M/489
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: sklo, plast, dřevo, cement, lepidla

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 4 (CPR):
biocidy
, HBCDD, kyselina boritá, polyfostát amonný, DecaBDE, chloralkany, fenoly, formaldehyd, minerální vlákna, CMR látky kat. 1A a 1B, radionuklidy, pyrethroidy, arsen, chrom, olovo, rtuť, fluorované uhlovodíky, perfluorouhlíky (HFCs, FCs, PFCs, SF6), styren, PCB, tributylcínínoxid

Materiály pro skupinu 4 (CPR): minerální vlna, vlákna z konopí, struska, sklo, polystyren nebo jeho kopolymer, nadouvadla, fenolická pěna, dřevitá vlna, ovčí vlna, cement, magnesit, vápno, tvrdá PU pěna (PIR, PUR), výztuž, lepidlo, korek, jíl, expandovaný perlit, přírodní slída, pojiva, přísady, vermikulit
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 13162:2012+A1:2015 nahrazuje EN 13162:2012Zrušená ČSN EN 13162+A1:2016 nahrazuje ČSN EN 13162 ed. 2:2013Změna Z2-5.16Zrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 13163:2012+A1:2015 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13163:2012+A2:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13163+A1:2016Změna Z1-5.17 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13163+A2:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 13164:2012+A1:2015 nahrazuje EN 13164:2012Zrušená ČSN EN 13164+A1:2016 nahrazuje ČSN EN 13164 ed. 2:2013Změna Z2-5.16Zrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 13165:2012+A2:2016 nahrazuje EN 13165+A1:2015Zrušená ČSN EN 13165+A2:2017 nahrazuje ČSN EN 13165+A1:2016 Změna Z2-3.17Změna Z1-12.16 zrušenaZrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace 14.10.2016 (CPR) 14.10.2017 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 13166:2012+A2:2016 nahrazuje EN 13166+A1:2015Zrušená ČSN EN 13166+A2:2017 nahrazuje ČSN EN 13166+A1:2016 Změna Z1-12.16 zrušenaZměna Z2-3.17Zrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace 14.10.2016 (CPR) 14.10.2017 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 13167:2012+A1:2015 nahrazuje EN 13167:2012Zrušená ČSN EN 13167+A1:2016 nahrazuje ČSN EN 13167 ed. 2:2013Změna Z2-5.16Zrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 13168:2012+A1:2015 nahrazuje EN 13168:2012Zrušená ČSN EN 13168+A1:2016 nahrazuje ČSN EN 13168 ed. 2:2013Změna Z2-5.16Zrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 13169:2012+A1:2015 nahrazuje EN 13169:2012Zrušená ČSN EN 13169+A1:2016 nahrazuje ČSN EN 13169 ed. 2:2013Změna Z2-5.16Zrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specif 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 13170:2012+A1:2015 nahrazuje EN 13170:2012Zrušená ČSN EN 13170+A1:2016 nahrazuje ČSN EN 13170 ed. 2:2013Změna Z2-5.16Zrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 13171:2012+A1:2015 nahrazuje EN 13171:2012Zrušená ČSN EN 13171+A1:2016 nahrazuje ČSN EN 13171 ed. 2:2013Změna Z2-5.16Zrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14063-1:2004 ČSN EN 14063-1:2005Oprava 1-5.07 Tepelně izolační materiály a výrobky pro izolace budov - Lehčené tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu (LWA) - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním; 01.06.2005 (CPR) 01.06.2006 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
AC:2006     01.01.2008 (CPR) 01.01.2008 (CPR)      
EN 14064-1:2010 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14064-1:2018Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14064-1:2010Oprava 1-11.10Změna Z2-12.2019(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14064-1 ed. 2:2019Zatím neharmonizovaná Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; 01.12.2010 (CPR) 01.12.2011 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14303:2009+A1:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14303:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14303+A1:2013Změna Z1-7.16 (zrušena)Změna Z2-4.17Oprava 1-5.14(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14303:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14304:2009+A1:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14304:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14304+A1:2013Změna Z1-7.16 (zrušena)Změna Z2-4.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14304:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) – Specifikace; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14305:2009+A1:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14305:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14305+A1:2013Změna Z1-7.16 (zrušena)Změna Z2-4.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14305:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14306:2009+A1:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14306:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14306+A1:2013Změna Z1-7.16 (zrušena)Změna Z2-4.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14306:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14307:2009+A1:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14307:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14307+A1:2013Změna Z2-4.17Změna Z1-7.16 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14307:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14308:2009+A1:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14308:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14308+A1:2013Změna Z1-7.16 (zrušena)Změna Z2-4.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14308:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14309:2009+A1:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14309:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14309+A1:2013Změna Z1-7.16 (zrušena)Změna Z2-4.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14309:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrénu (EPS) – Specifikace; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14313:2009+A1:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14313:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14313+A1:2013Změna Z2-4.17Změna Z1-7.16 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14313:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14314:2009+A1:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14314:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14314+A1:2013Změna Z1-7.16 (zrušena)Změna Z2-4.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14314:2017Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2013 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14315-1:2013 ČSN EN 14315-1:2014 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 3, 4 4
EN 14316-1:2004 ČSN EN 14316-1:2005 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním; 01.06.2005 (CPR) 01.06.2006 (CPR) OS/NB 3, 4 4
EN 14317-1:2004 ČSN EN 14317-1:2005 Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním; 01.06.2005 (CPR) 01.06.2006 (CPR) OS/NB 3, 4 4
EN 14318-1:2013 ČSN EN 14318-1:2014 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14319-1:2013 ČSN EN 14319-1:2014 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14320-1:2013 ČSN EN 14320-1:2014 Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14933:2007 ČSN EN 14933:2008 Tepelně izolační a lehčené výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrénu (EPS) –Specifikace; 01.07.2008 (CPR) 01.07.2009 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 14934:2007 ČSN EN 14934:2008 Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace; 01.07.2008 (CPR) 01.07.2009 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 15501:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15501:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15501:2013Změna Z2-12.16Změna Z1-7.16 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15501 ed. 2:2016Zatím neharmonizovaná Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 15599-1:2010 ČSN EN 15599-1:2011 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním; 01.04.2011 (CPR) 01.04.2012 (CPR) - 1, 3, 4 4
EN 15600-1:2010 ČSN EN 15600-1:2011 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním; 01.04.2011 (CPR) 01.04.2012 (CPR) OS/NB 3, 4 4
EN 15732:2012 ČSN EN 15732:2013 Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA); 01.08.2013 (CPR) 01.08.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
EN 16069:2012+A1:2015 nahrazuje EN 16069:2012Zrušená ČSN EN 16069+A1:2016 nahrazuje ČSN EN 16069:2013Změna Z2-5.16Zrušená Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 4
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím