Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 28.

TRUBKY, NÁDRŽE A DOPLŇKY, KTERÉ NEJSOU V KONTAKTU S VODOU URČENOU K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 1999/472/ES 2015/1936
Mandáty M/131 Změny mandátu: M/137
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: cement, kov, plasty, pryž, sklo, kámen, lepidla

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 28 (CPR):
radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), těžké kovy, kadmium a jeho sloučeniny, chrom (VI), formaldehyd, benzen, chlorbenzen, hexadekan, naftalen, fenathren,fenol, p-xylen, BHT, PCB

Materiály pro skupinu 28 (CPR):
materiály na bázi cementu: vyztužené, vlákny, nevyztužené, předpjatý beton, prefabrikovaný beton, epoxid, vláknocement, kovové materiály (ocel, hliník, měď, litina, slitiny, tvárné litiny, šedá litina, slitiny hliníku, slitiny mědi), organické materiály: plasty (PVC, PVC-U, PVC-C, ABS a PVC+SAN, polypropylen, polyethylen, POM), polymery, pryž (NBR, SBR, EPDM), skelné materiály: sklo, kamenina, kompozity: skelná vlákna, vyztužené epoxidové pryskyřice a polyestery, uhlíková vlákna; chemické sloučeniny, lepidla
Emise VOC , Voda , Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 10224:2002 ČSN EN 10224:2005Změna A1-1.06Oprava 1-3.06 Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky; 01.04.2006 (CPR) 01.04.2007 (CPR) - 4 28
A1:2005     01.04.2006 (CPR) 01.04.2007 (CPR)      
EN 10255:2004+A1:2007 ČSN EN 10255+A1:2007Oprava 1-9.13 Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů - Technické dodací podmínky; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 3, 4 28
EN 10311:2005 ČSN EN 10311:2005 Spoje pro ocelové trubky a tvarovky pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody; 01.03.2006 (CPR) 01.03.2007 (CPR) - 4 28
EN 10312:2002 ČSN EN 10312:2005Oprava 1-3.06Změna A1-1.06 Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky; 01.04.2006 (CPR) 01.04.2007 (CPR) - 4 28
A1:2005     01.04.2006 (CPR) 01.04.2007 (CPR)      
EN 1057:2006+A1:2010 ČSN EN 1057+A1:2010 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení; 01.12.2010 (CPR) 12.08.2016 (PED) 01.12.2010 (CPR) 01.12.2010 (PED) OS/NB 1, 3, 4 28
EN 1123-1:1999 ČSN EN 1123-1:2000Změna A1-7.05 (zrušena)Změna A1-10.05 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti; 01.06.2005 (CPR) 01.06.2006 (CPR) - 4 28
A1:2004     01.06.2005 (CPR) 01.06.2006 (CPR)      
EN 1124-1:1999 ČSN EN 1124-1:2005Změna A1-10.05 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti; 01.06.2005 (CPR) 01.06.2006 (CPR) - 4 28
A1:2004     01.06.2005 (CPR) 01.06.2006 (CPR)      
EN 12285-2:2005 ČSN EN 12285-2:2005 Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu; 01.01.2006 (CPR) 01.01.2008 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28
EN 13160-1:2003 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13160-1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13160-1:2004(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13160-1:2017(Zatím neharmonizovaná) Systémy zjišťování netěsností - Část 1: Všeobecné zásady 01.03.2004 (CPR) 01.03.2005 (CPR) OS/NB 3, 4 28
EN 13341:2005+A1:2011 ČSN EN 13341+A1:2011 Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody; 01.10.2011 (CPR) 01.10.2011 (CPR) OS/NB 1, 3 28
EN 13616:2004 Zrušená je nahrazena EN 13616-1:2016 ČSN EN 13616:2005Oprava 1-11.06(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13616-1:2016 Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná ropná paliva; 01.05.2005 (CPR) 01.05.2005 (ATEX) 01.05.2006 (CPR) 01.05.2006 (ATEX) OS/NB 3, 4 28
AC:2006     01.06.2006 (ATEX) 01.06.2006 (ATEX) 01.06.2006 (CPR) 01.06.2006 (ATEX) 01.06.2006 (ATEX) 01.06.2006 (CPR)      
EN 14680:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14680:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14680:2007Změna Z1-3.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14680 ed. 2:2016(Zatím neharmonizovaná) Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů – Specifikace; 01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR) - 4 28
EN 14800:2007 ČSN EN 14800:2007 Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva; 01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 1, 3 28
EN 14814:2007 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 14814:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 14814:2007Změna Z1-11.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 14814 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin – Specifikace; 01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR) - 4 28
EN 15069:2008 ČSN EN 15069:2008 Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28
EN 1916:2002 ČSN EN 1916:2004Oprava 1-11.07 Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu; 01.08.2003 (CPR) 23.11.2004 (CPR) - 4 28
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 295-1:2013 ČSN EN 295-1:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 295-4:2013 ČSN EN 295-4:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 295-5:2013 ČSN EN 295-5:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 295-6:2013 ČSN EN 295-6:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 295-7:2013 ČSN EN 295-7:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 331:1998 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 331:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 331:1999Změna A1-8.11Změna Z1-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 331 ed 2:2016(Zatím neharmonizovaná) Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov; 01.09.2011 (CPR) 01.09.2012 (CPR) OS/NB 1, 3 28
A1:2010     01.09.2011 (CPR) 01.09.2012 (CPR)      
EN 598:2007+A1:2009 ČSN EN 598+A1:2010 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro kanalizační potrubí - Požadavky a metody zkoušení; 01.04.2010 (CPR) 01.04.2011 (CPR) - 4 28
EN 681-1:1996 ČSN EN 681-1:1998Změna A1-8.99Změna A2-11.02Oprava 1-5.03Změna A3-12.05 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 1: Pryž; 01.01.2003 (CPR) 01.01.2009 (CPR) - 4 28
A1:1998     01.01.2003 (CPR) 01.01.2004 (CPR)      
A2:2002     01.01.2003 (CPR) 01.01.2004 (CPR)      
A3:2005     01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 681-2:2000 ČSN EN 681-2+A1:2004Změna A2-12.05 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 2: Termoplastické elastomery; 01.01.2003 (CPR) 01.01.2004 (CPR) - 4 28
A1:2002     01.01.2003 (CPR) 01.01.2004 (CPR)      
A2:2005     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)      
EN 681-3:2000 ČSN EN 681-3+A1:2004Změna A2-12.05 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž; 01.01.2003 (CPR) 01.01.2004 (CPR) - 4 28
A1:2002     01.01.2003 (CPR) 01.01.2004 (CPR)      
A2:2005     01.07.2012 (CPR) 01.07.2012 (CPR)      
EN 681-4:2000 ČSN EN 681-4+A1:2004Změna A2-12.05 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 4: Lité polyuretanové těsnicí části; 01.01.2003 (CPR) 01.01.2004 (CPR) - 4 28
A1:2002     01.01.2003 (CPR) 01.01.2004 (CPR)      
A2:2005     01.07.2012 (CPR) 01.07.2012 (CPR)      
EN 682:2002 ČSN EN 682:2003Změna A1-12.05 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin; 01.10.2002 (CPR) 01.12.2003 (CPR) OS/NB 3 28
A1:2005     01.07.2012 (CPR) 01.07.2012 (CPR)      
EN 877:1999 ČSN EN 877:2001Změna A1-6.07Oprava 1-11.08 Litinové trubky a tvarovky, jejich spoje a příslušenství pro odvádění vody z budov - Požadavky, zkušební metody a zabezpečování jakosti; 01.01.2008 (CPR) 01.09.2009 (CPR) - 4 28
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
A1:2006     01.01.2008 (CPR) 01.09.2009 (CPR)      
EN 969:2009 ČSN EN 969:2010 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro plynová potrubí - Požadavky a metody zkoušení; 01.01.2010 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 3 28
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím