Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 18.

VÝROBKY PRO KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


Rozhodnutí Komise 2015/1959 2000/273/ES (EAD)
Mandáty M/118
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: cement, kov, sklo, plasty, pryž, kámen

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 18 (CPR):
těžké kovy, kadmium a jeho sloučeniny, chrom, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), CMR látky kat. 1A a 1B, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit)

Materiály pro skupinu 18 (CPR):
prvky prefabrikovaného betonu, výztužná vlákna, cement, kov (ocel, litina), hliník, měď, zinek, sklo, plasty (PE, PP, ABS, ASA, PVC-HI, PVC-U ), skelná vlákna, kamenina, syntetické pryskyřice, kompozity, pryž (nitrilový kaučuk)
Emise Voda , Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 12050-1:2001 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12050-1:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12050-1:2002Změna Z2-8.16Změna Z1-9.15 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12050-1 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi; 01.11.2001 (CPR) 01.11.2002 (CPR) OS/NB 3 18
EN 12050-2:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12050-2:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12050-2:2002Změna Z1-9.15 (zrušena)Změna Z2-8.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12050-2 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií; 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) OS/NB 3 18
EN 12050-3:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12050-3:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12050-3:2002Změna Z2-8.16Změna Z1-9.15 (zrušena)(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12050-3 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím; 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) OS/NB 3 18
EN 12050-4:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12050-4:2015Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12050-4:2002Změna Z1-9.15 (zrušena)Změna Z2-10.16(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12050-4 ed.2:2016(Zatím neharmonizovaná) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií; 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) OS/NB 3 18
EN 12380:2002 ČSN EN 12380:2003 Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody; 01.10.2003 (CPR) 01.10.2004 (CPR) - 4 18
EN 12566-1:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-1:2001Změna A1-5.05Změna Z1-3.17 (zrušena)Změna A1-7.04 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-1 ed. 2:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 1: Prefabrikované septiky; 01.12.2004 (CPR) 01.12.2005 (CPR) OS/NB 3 18
A1:2003     01.12.2004 (CPR) 01.12.2005 (CPR)      
EN 12566-3:2005+A2:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-3:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-3+A2:2014Změna Z1-3.17 zrušenaZměna Z2-9.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-3:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod; 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 3 18
EN 12566-4:2007 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-4:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-4:2008Změna Z1-3.17 (zrušena)Změna Z2-8.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-4 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 3 18
EN 12566-6:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-6:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-6:2013Změna Z1-3.17 zrušenaZměna Z2-9.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-6:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 18
EN 12566-7:2013 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12566-7:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12566-7:2013Změna Z1-3.17 zrušenaZměna Z2-9.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12566-7 ed.2:2017(Zatím neharmonizovaná) Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 18
EN 13101:2002 ČSN EN 13101:2003Oprava 1-9.06 Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody; 01.08.2003 (CPR) 01.08.2004 (CPR) - 4 18
EN 13564-1:2002 ČSN EN 13564-1:2003 Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky; 01.05.2003 (CPR) 01.05.2004 (CPR) - 4 18
EN 1433:2002 ČSN EN 1433:2003Oprava 1-2.05Změna A1-2.06 Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody; 01.08.2003 (CPR) 01.08.2004 (CPR) OS/NB 3 18
A1:2005     01.01.2006 (CPR) 01.01.2006 (CPR)      
EN 14396:2004 ČSN EN 14396:2005 Žebříky pevně zabudované v šachtách; 01.12.2004 (CPR) 01.12.2005 (CPR) OS/NB 4 18
EN 1825-1:2004 ČSN EN 1825-1:2005 Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 3, 4 18
AC:2006     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
EN 1917:2002 ČSN EN 1917:2004Oprava 1-11.07Oprava 2-10.10 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu; 01.08.2003 (CPR) 23.11.2004 (CPR) - 4 18
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)      
EN 295-1:2013 ČSN EN 295-1:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 295-4:2013 ČSN EN 295-4:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 295-5:2013 ČSN EN 295-5:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 295-6:2013 ČSN EN 295-6:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 295-7:2013 ČSN EN 295-7:2013 Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování; 01.11.2013 (CPR) 01.11.2014 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 28, 18
EN 588-2:2001 ČSN EN 588-2:2003 Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační přípojky - Část 2: Vstupní a revizní šachty; 01.10.2002 (CPR) 01.10.2003 (CPR) - 4 18
EN 858-1:2002 ČSN EN 858-1:2003Změna A1-8.05Oprava 1-9.06 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzínu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 3, 4 18
A1:2004     01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR)      
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím