Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 2.

DVEŘE, OKNA, OKENICE, VRATA A PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KOVÁNÍ

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019) + oprava
ve znění změny:  (EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
konsolidované znění (EU)2019/451 včetně změny  (EU)2022/2357
Seznam všech hEN k CPR (k 2. 12. 2022, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
/ konsolidované znění (EU)2019/450 bez změny (EU)2023/424Rozhodnutí Komise 1999/93/ES , ( návrh změny )
Mandáty M/101 Změny mandátu: M/130 , M/126
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, kov, pigmenty, sklo, dřevo, pryž, lepidla, PVC, nátěry a laky

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 2 (CPR):
kadmium a jeho sloučeniny, chrom, arsen, olovo, šestimocný chrom, rtuť, organické sloučeniny cínu, chloroalkany, CMR látky kat. 1A a 1B, benzo(a) pyren, PCB/PCT, pentachlorfenol, fenoly, ftaláty, formaldehyd, benzen, biocidy, polybromované bifenyly (PBB), retardéry hoření - polybromovaný difenylether (PBDE), dehtové oleje, anthracen, fluorované uhlovodíky, perfluorouhlíky (HFCs, FCs, PFCs, SF6)

Materiály pro skupinu 2 (CPR):
dřevo, dřevovláknité MDF a HDF desky, pryž (EPDM, NBR), kov (ocel, galvanizovaná ocel, nerezová ocel, hliníkový mosaz), sklo, plasty (PVC, polyamid, polykarbonát), polyurethanová pěna, akrylonitrilbutadienstyren – ABS, polystyren), polyesterové kompozity, tkanina, lepidla, barviva, minerální vlna
 
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 1125:2008 ČSN EN 1125:2008 Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 1 2
EN 1154:1996 ČSN EN 1154:1998Změna A1-7.03Oprava 1-5.06 Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody; 01.10.2003 (CPR) 01.10.2004 (CPR) OS/NB 1 2
A1:2002     01.10.2003 (CPR) 01.10.2004 (CPR)      
A1AC:2006     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)      
EN 1155:1997 ČSN EN 1155:1998Změna A1-7.03Oprava 1-5.06 Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody; 01.10.2003 (CPR) 13.05.2016 (EMC) 01.10.2004 (CPR) 01.10.2004 (EMC) OS/NB 1 2
A1:2002     01.10.2003 (CPR) 01.10.2003 (EMC) 01.10.2004 (CPR) 01.10.2004 (EMC)      
A1AC:2006     01.01.2010 (CPR) 01.01.2010 (CPR)      
EN 1158:1997 ČSN EN 1158:1998Změna A1-7.03Oprava 1-5.06 Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody; 01.10.2003 (CPR) 01.10.2004 (CPR) OS/NB 1 2
A1:2002     01.10.2003 (CPR) 01.10.2004 (CPR)      
A1/AC:2006     01.06.2006 (CPR) 01.06.2006 (CPR)      
EN 12209:2003 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12209:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12209:2004Oprava 1-7.06Oprava 2-8.07(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12209:2016(Zatím neharmonizovaná) Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody; 01.12.2004 (CPR) 01.06.2006 (CPR) OS/NB 1 2
AC:2005     01.06.2006 (CPR) 01.06.2006 (CPR)      
EN 13241:2003+A2:2016 nahrazuje EN 13241-1:2003+A1:2011Zrušená ČSN EN 13241+A2:2017 nahrazuje ČSN EN 13241-1+A1:2011Změna Z2-9.17(Zrušená) Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti 01.11.2016 (CPR) 09.06.2017 (MD) 01.11.2019 (CPR) 30.06.2018 (MD) OS/NB 1, 3 2
EN 13561:2004+A1:2008 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13561:2015 ČSN EN 13561+A1:2009Změna Z1-11.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13561:2015Oprava 1-6.16 Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky; 01.08.2009 (CPR) 01.08.2010 (CPR) - 4 2
EN 13561:2015 nahrazuje EN 13561:2004+A1:2008Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13561:2015Oprava 1-6.16 nahrazuje ČSN EN 13561+A1:2009Změna Z1-11.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky 15.01.2016 (MD) 28.02.2017 (MD) - - 2
AC:2016          
EN 13659:2004+A1:2008 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13659:2015 ČSN EN 13659+A1:2009Změna Z1-11.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13659:2015 Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky; 01.08.2009 (CPR) 01.08.2010 (CPR) - 4 2
EN 13659:2015 nahrazuje EN 13659:2004+A1:2008Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13659:2015 nahrazuje ČSN EN 13659+A1:2009Změna Z1-11.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky 15.01.2016 (MD) 28.02.2017 (MD) - 4 2
EN 14351-1:2006+A2:2016 nahrazuje EN 14351-1:2006+A1:2010Zrušená ČSN EN 14351-1 + A2:2018 nahrazuje ČSN EN 14351-1+A1:2011Změna Z1-3.17Změna Z2-6.2018(Zrušená) Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře 01.11.2016 (CPR) 01.11.2019 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 2, 22
EN 14846:2008 ČSN EN 14846:2009 Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody; 01.09.2011 (CPR) 01.09.2012 (CPR) OS/NB 1 2
EN 16034:2014 ČSN EN 16034:2015 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 01.11.2016 (CPR) 01.11.2019 (CPR) OS/NB 1 2
EN 179:2008 ČSN EN 179:2008 Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody; 01.01.2009 (CPR) 01.01.2010 (CPR) OS/NB 1 2
EN 1935:2002 ČSN EN 1935:2002Oprava 1-5.04Oprava 2-4.06 Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody; 01.10.2002 (CPR) 01.12.2003 (CPR) OS/NB 1 2
AC:2003     01.01.2007 (CPR) 01.01.2007 (CPR)      
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím