Informační systém Uvádění výrobků na trh

Skupina 22.

STŘEŠNÍ KRYTINY, STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY, STŘEŠNÍ OKNA A DOPLŇKOVÉ VÝROBKY STŘEŠNÍ SESTAVY

Název sektoru: Stavební výrobky označované CE
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU: 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy (3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022)Rozhodnutí Komise 1998/436/ES 2003/656/ES (EAD) 1998/600/ES (EAD)
Mandáty M/122 Změny mandátu: M/137 M/122_rev
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, kov, dřevo, cement, sklo, kámen, pryž, lepidla, PVC

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 22 (CPR):
arsen, antimon, baryum, nikl, selen, cín, vanad, kobalt, bromidy, chloridy, fluoridy, sírany, měď, molybden, PAH: anthracen, benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, benzo(k)fluoranthen, chrysen, fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren, naftalen, fenantren; biocidy, minerální vlákna, olovo, kadmium a jeho sloučeniny, chrom (celkový, oxidy chromu), měď, rtuť, fenoly, ftaláty, zinek, nepřítomnost azbestu (chrysotil, amosit, krokydolit, tremolit, aktinolit a anthofylit), benzen, CMR látky kat. 1A a 1B, formaldehyd, pentachlorfenol, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, trichlorethylen, DEHP, DBP, acetaldehyd, tetrachlorethylen, trimethylbenzen, dichlorbenzen, butoxyethanol, styren, PCB (celkem 7) /PCT, radionuklidy (thorium, uran, radon, draslík), minerální olej, HFC-134a

Materiály pro skupinu 22 (CPR):
plasty (např. GPR, PC, PMMA, PVC, PE, PP, PET), kov (pozinkovaná ocel, měď), dřevo, beton, vláknocement, sklo, kompozity z bitumenu, organická a anorganická vlákna (minerální vlna), písek, kámen (přírodní, umělý), břidlice, jíl, pryž (SBS, EPDM, NBR), upevnění a spojení, UV-stabilizátory, tmely,lepidla, pigmenty (saze)
Emise VOC , Voda , Půda , Radiace
Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Ukončení období souběžné existence všechny subjekty (OS/NB) oznámené v NANDO k dané normě Systémy posuzování Skupiny (CPR)
EN 1013:2012+A1:2014 nahrazuje EN 1013:2012Zrušená ČSN EN 1013+A1:2015 nahrazuje ČSN EN 1013:2013Změna Z1-6.15(Zrušená) Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 12326-1:2014 nahrazuje EN 12326-1:2004Zrušená ČSN EN 12326-1 ed.2:2015 nahrazuje ČSN EN 12326-1:2005Změna Z2-9.15Změna Z1-12.14(Zrušená) Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici 13.02.2015 (CPR) 13.02.2016 (CPR) OS/NB 3 22
EN 12951:2004 ČSN EN 12951:2005 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.09.2005 (CPR) 01.09.2006 (CPR) OS/NB 3 22
EN 1304:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 1304:2013Zatím neharmonizovaná ČSN EN 1304:2005(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 1304:2013(Zatím neharmonizovaná) Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku; 01.02.2006 (CPR) 01.02.2007 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 1344:2013 nahrazuje EN 1344:2002Zrušená ČSN EN 1344:2014 nahrazuje ČSN EN 1344:2003(Zrušená) Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody 08.08.2014 (CPR) 08.08.2016 (CPR) - 4 19, 22
AC:2015          
EN 13748-2:2004 ČSN EN 13748-2:2005 Teracové dlaždice  – Část 2: Teracové dlaždice-pro venkovní  použití; 01.04.2005 (CPR) 01.04.2006 (CPR) - 4 19, 22
EN 14509:2013 nahrazuje EN 14509:2006Zrušená ČSN EN 14509 ed. 2:2015 nahrazuje ČSN EN 14509:2007Změna Z1-3.14Oprava 1-2.09(Zrušená) Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky – Specifikace 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 14782:2006 ČSN EN 14782:2006 Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky; 01.11.2006 (CPR) 01.11.2007 (CPR) OS/NB 3, 4 21, 22
EN 14783:2013 nahrazuje EN 14783:2006Zrušená ČSN EN 14783:2013 nahrazuje ČSN EN 14783:2006(Zrušená) Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky; 08.08.2014 (CPR) 08.08.2015 (CPR) OS/NB 3, 4 21, 22
EN 14963:2006 ČSN EN 14963:2006 Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody; 01.08.2009 (CPR) 01.08.2012 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 22
EN 14964:2006 ČSN EN 14964:2007 Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky; 01.01.2008 (CPR) 01.01.2009 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 22
EN 16153:2013+A1:2015 nahrazuje EN 16153:2013Zrušená ČSN EN 16153+A1:2015 nahrazuje ČSN EN 16153:2013Změna Z1-9.15Oprava 1-8.14(Zrušená) Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody 10.07.2015 (CPR) 10.07.2016 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 1873:2005 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 1873+A1:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 1873:2006(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 1873+A1:2016(Zatím neharmonizovaná) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bodové plastové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.10.2006 (CPR) 01.10.2009 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 22
EN 490:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 490+A1:2017Zatím neharmonizovaná ČSN EN 490 ed. 2:2012Změna Z1-10.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 490+A1:2020(Zatím neharmonizovaná) Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku; 01.08.2012 (CPR) 01.08.2012 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 492+A2:2018 nahrazuje EN 492:2012Zrušená ČSN EN 492+A2:2020 nahrazuje ČSN EN 492 ed.2:2013Změna Z1-06.2013Změna Z2-01.2017(Zrušená) Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 516:2006 ČSN EN 516:2006 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně; 01.11.2006 (CPR) 01.11.2007 (CPR) OS/NB 3 22
EN 517:2006 ČSN EN 517:2006 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky; 01.12.2006 (CPR) 01.12.2007 (CPR) OS/NB 3 22
EN 534:2006+A1:2010 ČSN EN 534+A1:2010 Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.01.2011 (CPR) 01.01.2011 (CPR) OS/NB 1, 3, 4 21, 22
EN 544:2011 ČSN EN 544 ed. 2:2011 Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody; 01.04.2012 (CPR) 01.04.2012 (CPR) OS/NB 3, 4 21, 22
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím